WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Деякі аспекти управління у сфері боротьби з організованою злочинністю - Реферат

Деякі аспекти управління у сфері боротьби з організованою злочинністю - Реферат


Реферат
на тему:
Деякі аспекти управління у сфері боротьби з організованою злочинністю
З початком третього тисячоліття відбувається усвідомлення нових реалій суспільного життя, надання пріоритету у внутрішній і зовнішній політиці держави меті побудови в Україні якісно нової системи забезпечення правопорядку, яка включає здійснення політики забезпечення безпеки і добробуту громадян. Цей етап розвитку визначається створенням атмосфери принциповості, відвертим виявленням недоліків, що впливають на державне управління, забезпеченням безпеки суспільства та індивіду. Мета реорганізації системи боротьби з організованою злочинністю збігається з проблемами державотворення України, забезпеченням державної безпеки, розв'язання яких полягає у здійсненні соціально-економічних, політико-правових, організаційно-структурних заходів у напрямі всебічного забезпечення прав та інтересів громадян.
Система боротьби з організованою злочинністю і корупцією в країні отримала свою організаційно-правову форму в положеннях Законів України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30 червня 1993 року, "Про боротьбу з корупцією" від 5 жовтня 1995 року, "Про боротьбу з тероризмом" від 20 березня 2003 року, "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" від 16 грудня 1993 року та в інших нормативно-правових актах. Законодавчо визначені завдання, функції, суб'єкти боротьби з організованою злочинністю і корупцією дають можливість здійснити аналіз системи заходів щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян, ефективності боротьби з відповідними суспільно небезпечними явищами [1; 2; 3;4].
Наявний державний механізм регулювання суспільних відносин у правоохоронній сфері має достатньо консервативний характер і не зовсім відповідає сучасним умовам існування Української нації як у внутрішній, так і зовнішній сферах її життя. Система силових органів має розгалужену, складну організаційно-функціональну структуру, що ускладнює організацію і здійснення процесу управління. За наявності значної кількості силових структур України їх роль у боротьбі з організованою злочинністю може бути оцінена за малу. Державні органи, перед якими поставлене завдання забезпечення безпеки нації від внутрішніх і зовнішніх загроз при додержанні політико-правових умов, створенні спеціалізованого механізму управління, повинні активно залучатись до справи забезпечення державної безпеки в аспекті боротьбі з організованою злочинністю. Для цього необхідно подолати відомчі бар'єри, об'єднати зусилля державних органів, оперативних підрозділів в єдиному напрямі забезпечення внутрішньої безпеки держави, тобто розробити модель управління відповідними суб'єктами за організаційно-функціональним принципом.
Існування в управлінській діяльності держави фактору соціального управління, який передбачає використання державного регулювання для подолання соціальних проблем, пов'язаних з протистоянням негативним соціальним явищам, висуває питання про зміст системи боротьби з організованою злочинністю.
Принципова особливість і складність управлінської діяльності у відповідній сфері полягає в тому, що держава ніколи не може повністю відмовитись від примусу як засобу досягнення поставленої перед її органами мети, примус об'єктивно присутній в предметній галузі, яка розглядається.
Важливою особливістю державної діяльності у сфері боротьби з організованою злочинністю є необхідність спиратись на правові алгоритми використання фактору примусу. Водночас існує ще один ускладнюючий елемент - невизначеність всіх варіантів виявлення організованої злочинності в суспільстві.
Діяльність держави по забезпеченню прав та інтересів особи, суспільства в цілому від протиправних, злочинних посягань в організованих формах має різноплановий і складний характер. Вона здійснюється за напрямами, які можна класифікувати як підсистеми державної безпеки України, державного захисту у відповідній сфері. Така класифікація створює необхідні умови для оцінки ефективності заходів по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, вказує основні шляхи корегування політичних рішень, реформування правоохоронних органів, що діють у відповідній сфері.
Сукупність трьох елементів: суб'єкта та його обов'язків; сфери функціонування суб'єктів і правоохоронних заходів створює структурно-функціональну підсистему боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Таким чином, система боротьби з організованою злочинністю та корупцією є сукупністю правоохоронних підсистем, з яких слід виділити такі:
- правоохоронна підсистема у сфері діяльності посадових осіб, працівників підприємств, організацій, установ та підприємців. Суб'єктами забезпечення функціонування цієї підсистеми є керівники та уповноважені ними особи. Обов'язки цих суб'єктів спрямовані на виконання правоохоронних заходів у сфері боротьби з організованою злочинність і корупцією;
- правоохоронна підсистема у сфері соціального проектування, адміністрування за галузями народного господарства органів державної влади та органів місцевого самоврядування, створення, реорганізація, ліквідація видів та форм господарювання, адміністративних механізмів, забезпечення життєдіяльності, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів, розширення, перепрофілювання, переоснащення об'єктів промислової та соціальної інфраструктури. Суб'єктами забезпечення функціонування цієї підсистеми є органи, що здійснюють правоохоронну діяльність, формально визначені зацікавлені особи, організації та виконавці замовлень;
- адміністративна підсистема захисту у сфері боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Суб'єктами забезпечення її функціонування є суб'єкти забезпечення національної безпеки України. Обов'язки цих суб'єктів мають адміністративний характер щодо забезпечення функціонування правоохоронних підсистем захисту у сфері боротьби з організованою злочинністю і корупцією;
- правоохоронна підсистема у сфері охорони громадського порядку і безпеки. Суб'єктом підсистеми є органи, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, - сили внутрішньодержавної безпеки. Їх обов'язки спрямовані на виконання державного завдання захисту.
Згідно з наведеним переліком правоохоронних підсистем забезпечення виконання заходів у сфері боротьби з корупцією і організованою злочинністю в України є загальносистемним і державним завданням. Але заходи державної безпеки мають певний відтінок,

 
 

Цікаве

Загрузка...