WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Громадська думка про організовану злочинність у світі та Україні - Реферат

Громадська думка про організовану злочинність у світі та Україні - Реферат

ступеня довіри або недовіри до міліції, - 33,6 % респондентів додержуються такої думки. Зниження рейтингу мафії зафіксовано у групі осіб, які переважно довіряють міліції, - 27,4 %.
Згідно з даними опитування, 4,7 % респондентів протягом року були вимушені часто давати гроші, подарунки, робити послуги посадовим особам, від яких залежало вирішення нагальних питань, 18,1 % - робили це іноді, 6,3 % вважає, що було потрібно "підмастити" чиновника, але вони не вміли це зробити, 38,4 % не давали, оскільки в цьому не було потреби, а 32,5 % принципово не давали. Звісно, що серед респондентів, які вимушені були часто або інколи віддячувати посадовим особам за важку їх працю у ставленні перепон, більш поширена думка про значну роль організованої злочинності в українському суспільстві. Серед тих, хто часто дає посадовцям кошти або робить послуги, частка тих, хто віддає належне активності мафії, однією зі складових якої є корупція, зростає до 50 %. Зі зменшенням необхідності частоти відвідувати чиновника не з порожніми руками або взагалі без потреби звертатися з такою пропозицією до нього, частка тих, хто обирає мафію і злочинний світ як впливову соціальну групу, знижується.
Можна стикнутися з поширеною думкою про те, що засоби масової інформації негативно впливають на оцінку суспільством організованої злочинності. Для з'ясування цього стереотипу було здійснено відповідний аналіз. Не всі газети однаково впливають на формування уявлення населення про роль організованої злочинності в державі. Статистично значимі відмінності у великій оцінці ролі мафії виявлено серед читачів міських (43,6 %) та обласних (41,7 %) газет. Міські та обласні газети більше приділяють уваги висвітленню аспектів діяльності п'ятої влади, ніж газети районні. Під впливом обласних каналів 44,7 % опитаних говорять про злочинний світ як про реальну силу. Думка про всесильність мафії в українському суспільстві може виникати внаслідок не лише аналізу суто вітчизняних подій, а й демонстрацією західної кінопродукції, що, безперечно, впливає на загальну психологічну установку. Представляє інтерес зміст телепередач на формування думки про значну або не значну роль мафії, злочинного світу в українському суспільстві. Позитивний імідж створювали, насамперед, програми УТН "Панорама", "Новини (УТ-1)". Прослуховування FM-станцій підвищує частку тих, хто відмічає роль злочинного світу до 42,2 %, а прослуховування районних радіостанцій зменшує відповідний показник до 23,2 %.
Аналіз відповідей респондентів дає змогу стверджувати, що оцінка ролі мафії в українському суспільстві як значної залежить від багатьох чинників: політичної ситуації, конфліктів з іншими особами, соціального статусу і т. ін. Порівняно високі соціально-статусні ознаки є тим чинником, що у визначальній ролі обумовлює думку про всесильність організованої злочинності. Остання сприймається населенням Україні як один із центрів влади і фактично визнається політиками найвищого рівня. Мафія, злочинний світ намагаються використати інститути суспільства в своїх цілях, сформувати вигідну їй економічну і соціальну політику (наприклад, надання окремим суб'єктам податкових пільг, доступу до бюджетних коштів), громадську думку про респектабельність тих чи тих босів "тіньового" бізнесу; маргіналізувати, декласувати населення, знецінити вартість робочої сили; використати міжнаціональні конфлікти і т. ін.
Організованій злочинності в Україні об'єктивно сприяла низка історичних, політичних та соціально-економічних чинників, які, з одного боку, надали певним соціальним групам нові можливості для задоволення власних потреб шляхом перерозподілу ресурсів, а, з іншого боку, - сприяли відстороненню та відчуженню більшої частини населення від загальнодержавної власності та обмеженню його впливу на політичне життя. У свою чергу корупція призводить до тенденції мафізації держави, коли певні клієнтарні угруповання приватизують функції державних інститутів, намагаючись отримати політичну владу, легітимізувати своє становище і посилити власний вплив.
Визначення рівня організованої злочинності у певній країні та порівняння відповідних індикаторів у регіональному і глобальному аспектах є вельми актуальним завданням як у практичній сфері боротьби з криміналітетом, так і в науковому плані. Результати аналізу різноманітних соціологічних та експертних досліджень довели, що мафія сприймається як реальна політична та економічна сила у глобальному та національному масштабах. Громадська думка населення як країн Заходу, так і України засвідчує, що організована злочинність сприймається як значна загроза, при цьому відмічається вплив, яким вона користується. Водночас підприємці розвинених країн відмічають меншу вартість, яку накладає організована злочинність на бізнес. Подальшим кроком аналізу емпіричних даних може бути побудова певних статистичних моделей, які пов'язують організовану злочинність з іншими індикаторами, що характеризують ділове середовище та якість роботи соціальних інститутів.
Список використаних джерел
1. Лунеев В.В. География организованной преступности и коррупции в России (1997-1999 гг.) // Гос-во и право. - 2000. - № 11.
2. Минаев В.А. Организованная преступность: проблемы моделирования // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Материалы науч. - практ. конф. 28-29 ноября 1995 г. - М., 1996.
3. Бова А. Організована злочинність: основні підходи до визначення поняття // Людина і політика. - 2002. - № 3; Бова А.А. Транснаціональна організована злочинність (за матеріалами ООН) // Тероризм і боротьба з ним. Міжвідомч. наук. зб. - К., 2000. - Т. 19.
4. Results of a pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries. Global Programme Againsttransnational Organized Crime. - United Nation Office on Drugs and Crime. - 2002. - Sept.
5. Global Competitiveness Report 2004-2005 / M.E. Porter, K.Schwab, X. Sala-i-Martin, A. Lopez-Claros. - N.Y., 2004. - Oct.
6. Eurobarometer. Public opinion in the European Union. Report Number 58. (Oktober-November 2002). - Brussels, 2003.
7. Analysis of Public Attitudes to Insecurity, Fear of Crime and Crime Prevention. Results of Eurobarometer 58.0 (Autumn 2002). - Brussels, 2003.
8. Ярмыш А.Н. Нормы и стандарты поведения участников ОПГ // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. - Х., 2002. - Кн. 1; Соболєв В.О., Ярмиш О.Н.Організовані злочинні групи як об'єкт соціологічного аналізу // Український соціум. - 2002. - № 2; Бова А.А. Експертна оцінка організованої злочинності в Україні: фактори, тенденції, прогнози // Наук. вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2003. - № 5.
9. Саламатов Ю. Власть и общество: взаимоотношение между социальными институтами (по результатам экспертного опроса) // Розвиток демократії в Україні: Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 29 вересня - 1 жовтня 2000 р.). - К., 2001.
10. Войтенко Т.О. Гончарук О.С., Привалов Ю.О. Громадянське суспільство в Україні: аналіз соціального конструювання: Наук. зб. / Відп. ред.: Ю.І. Саєнко. - К., 2002.
11. Українське суспільство 1994-2004. Моніторинг соціальних змін / За ред. В. Ворони, М. Шульги. - К., 2004.

 
 

Цікаве

Загрузка...