WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Головдержслужба України та її місце у боротьбі з корупцією - Реферат

Головдержслужба України та її місце у боротьбі з корупцією - Реферат

незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;
- неправомірно втручатися, використовуючи своє посадове становище, у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень;
- бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, діяльність якого він контролює;
- надавати незаконні переваги фізичним та юридичним особам під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень.
Статтею 6 зазначеного Закону встановлено, що в разі відкриття валютного рахунку в іноземному банку державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, зобов'язана у десятиденний строк письмово повідомити про це податкову службу із зазначенням номера рахунку імісцезнаходження іноземного банку.
Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, відповідно до законодавства попереджаються про встановлені щодо них обмеження. Відповідно до наказу начальника Головного управління державної служби України від 5 липня 1998 року № 24 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади та зразків оформлення документів особових справ" текст попередження про встановлені законодавством України обмеження для державних службовців, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця підписуються претендентом на посаду власноруч. Наказом Головного управління державної служби України № 72 від 18.06.2003 затверджено методичні рекомендації щодо порядку попередження посадових осіб місцевого самоврядування про встановлені статтею 12 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та статтею 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.
Особливу увагу законодавець приділив відповідальності за порушення норм фінансового контролю (зокрема, Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України надало роз'яснення від 01.03.1999 р. щодо декларування доходів державних службовців). Так, стаття 30 Закону "Про державну службу" передбачає, що неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів є підставою для припинення державної служби. Відповідальність за порушення вимог декларування доходів, передбачено також статтею 9 Закону "Про боротьбу з корупцією": неподання або подання неповних чи неправдивих відомостей про доходи та зобов'язання фінансового характеру тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і звільнення з посади чи інше усунення від виконання функцій держави, а також є підставою для відмови у призначенні на посаду та для позбавлення права балотуватися у депутати або на виборні посади в державні органи. У листі Державної податкової адміністрації України від 18 квітня 1997 року № 17-0417/10-320 надається роз'яснення щодо порядку заповнення декларації ф. № 001-ДС. Декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім'ї (форма № 001-ДС, далі - декларація), затверджена наказом Міністерства фінансів України від 6 березня 1997 року № 58 і зареєстрована у Міністерстві юстиції України 31 березня 1997 року за № 104/1908. У згаданому листі зазначається, що декларація може бути піддана перевірці на достовірність підрозділами, уповноваженими відповідно до Закону України "Про боротьбу з корупцією", а також щодо дотримання державними службовцями та особами, які претендують на зайняття посади державного службовця, податкового законодавства України та виконання податкових зобов'язань перед державою (стаття 67 Конституції України). Згідно із статтею 30 Закону "Про державну службу" неподання або подання декларантом неповних чи неправдивих відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан є підставою для припинення державної служби, а також тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з Законом України "Про боротьбу з корупцією".
Відповідно до статті 5 Закону України "Про державну службу" етика поведінки державного службовця включає низку норм, зокрема такі, як сумлінне виконання своїх службових обов'язків; шановливе ставлення до громадян, керівників і співробітників, дотримання високої культури спілкування; недопущення дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця. Наказом Головного управління державної служби України від 23.02.2000 р. № 58 затверджено Загальні правила поведінки державного службовця, які загалом кореспондуються із положеннями законодавства, що регламентує діяльність державного службовця.
Головдерслужба України систематично здійснює заходи, спрямовані на дотримання законодавства про державну службу, запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування [3, c. 17-18]. З огляду на викладене, можна дійти висновку про створення системи протидії корупції в органах державної влади. Основні елементи цієї системи включають перевірку знань антикорупційного законодавства кандидата на посаду, моніторинг фінансового стану державного службовця, необхідність дотримання ним етичних стандартів. Серед інших заходів, які можуть сприяти усуненню умов корупції на державній службі, слід відмітити підвищення ролі місцевого самоврядування, а отже - і контролю за діями чиновників, оцінка їх дій за виконанням певних державних пріоритетів.
Список використаних джерел
1. Ткач В. Корупція серед державних службовців: реалії, шляхи подолання // Вісник державної служби України. - 2004. - № 4.
2. Стус В., Константинова И. Кто кадрам строить и жить помогает? // Зеркало недели. - 2005. - № 24. - 25 июня. - С. 2.
3. Професійна державна служба: що зроблено і що далі? Доповідь про основні результати діяльності у 2004 році / Під. ред. Т. Мотренка. - К.: Головне управління державної служби України. - 2005. - січ.

 
 

Цікаве

Загрузка...