WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Гарантії правозастосовчої діяльності у протидії організованій злочинності - Реферат

Гарантії правозастосовчої діяльності у протидії організованій злочинності - Реферат

та весь юридичний процес має важливе значення для зміцнення законностів правозастосуванні. Варто також визнати залежність процесуальних норм від норм матеріального права.
Судовий захист особи, до якої застосовуються правові приписи. Можливість судового захисту прав і свобод людини і громадянина передбачена статтею 55 Конституції України [8]. В частині 2 згаданої статті зазначено, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен також має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Захист від можливої некомпетентності або упередженості відповідних осіб передбачений також і на рівні законів. Наприклад, у цивільно-процесуальному законодавстві передбачено, що усяка заінтересована особа вправі в порядку, встановленому законом, звернутися до суду за захистом порушеного або оскарженого права чи охоронюваного законом інтересу. Сторони в суді - позивач і відповідач - мають рівні процесуальні права, незалежно від того, що позивачем може бути громадянин, а відповідачем, припустимо, орган державної влади в особі його представника [9, с. 139]. Рішення суду є обов'язковим до виконання. За умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність за ст. 382 Кримінального Кодексу України [10].
Прокурорський нагляд - одна з найважливіших гарантій обґрунтованого і законного застосування правових норм відповідними державними органами і посадовими особами. Працівники правоохоронних органів нерідко перевищують свої повноваження, заподіюючи значних збитків підприємствам та безпідставно обмежуючи права громадян, що створює значні проблеми для прокурорів, які змушені розглядати скарги з цього приводу.
Здійснюючи нагляд за виконанням законів у певній галузі, прокурор виконує як загальні завдання прокурорського нагляду, так і похідні від них безпосередні завдання, що стоять перед даною галуззю нагляду. Так, безпосереднім завданням прокурора в сфері нагляду за досудовим слідством по кримінальних справах є забезпечення точного й однакового виконання законів органами дізнання, досудового слідства, учасниками процесу.
Розгляд прокурорського нагляду в якості однієї з гарантій правозастосування є можливим у зв'язку з тим, що, здійснюючи нагляд за законністю правового регулювання, органи прокуратури контролюють законність правозастосовчих процесів, слідкують за дотриманням прав і свобод громадян та за відповідністю правозастосовчих актів чинному законодавству.
Заходи прокурорського реагування здатні зупинити "роботу" механізму правозастосування, підібрати для нього інший "режим", що відповідає принципам законності та обґрунтованості.
Органи державної влади і управління, здійснюючи правоохоронну діяльність, певним чином беруть участь у захисті прав і свобод громадян, тим самим гарантуючи справедливе та обґрунтоване застосування правових приписів. Вбачається, що у згаданій сфері необхідно переглянути деякі заходи юридичної відповідальності та ввести нові. Особливо, це стосується випадків, коли прямо порушуються права та інтереси громадян, підприємців, власників.
Підприємства та установи, органи виконавчої влади повинні бути взаємно відповідальними за прийняті рішення і дії. Особливо це стосується господарських відносин. Взаємна відповідальність спрощує шлях суспільства до правової держави. Цей шлях повинен супроводжуватись визнанням та фактичним втіленням в життя принципу рівності законодавчої, виконавчої та судової влади.
Виконавча влада поступово звикає до відповідальності за свої дії і рішення, у чому їй активно допомагає судова влада. Необхідно переймати досвід інших держав, для того, щоб притягнення до відповідальності владних структур та їх представників у випадку невиконання ними своїх обов'язків стало буденним і звичним явищем, особливо у справах про організовану злочинну діяльність.
Можливо доцільно було б передбачити також міри відповідальності комерційних організацій і об'єднань за багатообіцяючі пропозиції, які є свідомо нереальними і безпосередньо стосуються інтересів і прав громадян нашої держави. Необхідно досягти того, щоб юридична відповідальність стала однією з найбільш реальних гарантій правозастосування, що має законний і обґрунтований характер.
Таким чином, до кола гарантій правозастосування необхідно віднести такі: можливість судового захисту прав суб'єкта, до якого застосовуються юридичні приписи; наявність прокурорського нагляду за правозастосовчою діяльністю; правоохоронну діяльність органів державної влади і управління; можливість притягнення до юридичної відповідальності правозастосовувача у певних випадках; особливий процесуальний порядок правозастосовчої діяльності (правову процедуру).
Такі гарантії, як правові норми, принципи права, правова система потрібно, на нашу думку, віднести все ж таки до гарантій прав і свобод громадян, а не до правозастосовчої діяльності як такої загалом.
Усі перераховані гарантії більш притаманні для осіб, до яких застосовуються правові норми. Але, на нашу думку, необхідними є ще також гарантії, які стосуються і правозастосовувачів. До них варто віднести правову захищеність і незалежність під час прийняття рішень.
Враховуючи те, що під час застосування одних правових норм інші дотримуються, виконуються, використовуються, необхідно відзначити комплексність, взаємопов'язаність норм, які застосовуються, та норм, які регламентують цей процес.
Нарешті, необхідно підкреслити, що тільки цілісна система взаємозалежних та взаємопов'язаних гарантій здатна зробити процес правозастосування законним, обґрунтованим і, головне, - ефективним.
Список використаних джерел
1. Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. - М., 1979. - 230 с.
2. Синюкова Т.В. О системе юридических гарантий прав и обязанностей советских граждан // Вопр. теории гос-ва и права. - Саратов, 1988. - С. 89 - 90.
3. Недбайло П.Е. Система юридических гарантий применения советских правовых норм // Правоведение, 197I. - № 3. - С. 44 - 45.
4. Матузов Н.И. Субъективные права граждан СССР. - Саратов, 1966. - 245 с.
5. Сокуренко Б.Г., Савицкая А.Н. Право, свобода, равенство.- Львов: Вищ. шк., 1981.- 196 с.
6. Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. - К., 1974. - 776 с.
7. Вопленко Н.Н. Социалистическая законность и применение права.- Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1983. - 184 с.
8. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30 - Cт. 141.
9. Коментар до Конституції України. - К., 1996. - 376 с.
10. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25 - 26. - Ст. 131.

 
 

Цікаве

Загрузка...