WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Гарантії правозастосовчої діяльності у протидії організованій злочинності - Реферат

Гарантії правозастосовчої діяльності у протидії організованій злочинності - Реферат


Реферат
на тему:
Гарантії правозастосовчої діяльності у протидії організованій злочинності
Розглядаючи гарантії правозастосування загалом та в організації протидії організованій злочинності зокрема, варто підкреслити, що цьому питанню в юридичній літературі приділено вкрай недостатньо уваги. У зв'язку з цим хотілося б зупинитися на тих питаннях, що забезпечують правомірну та обґрунтовану поведінку суб'єкта правозастосування і суб'єкта протилежної сторони, а також - правового результату цієї форми реалізації права. При розгляді даного питання важливе значення має політико-моральна обстановка у державі, правовий режим, професіоналізм кадрів і правова культура громадян.
На деяких факторах, що мають велике значення для забезпечення правозастосування, необхідно зупинитися докладніше. Правозастосовча діяльність, на нашу думку, значно пов'язана з правами і свободами громадян, інтересами особистості, суспільства, держави. Для законного, справедливого, обґрунтованого здійснення правових приписів в особливій владній діяльності, якою є правозастосовча, необхідною стає належна система гарантій. Ці питання достатньо та уважно були висвітлені в літературі [1, с. 200].
Гарантії визначаються як правові умови і засоби забезпечення реалізації, охорони і захисту прав і обов'язків громадян з метою їх правомірної поведінки, які передбачені чинним законодавством [2, с. 89]. Вони є засобом забезпечення реалізації суб'єктивних прав і юридичних обов'язків громадян.
Гарантії представляють собою не просто визначений перелік юридичних засобів, а таких взаємозалежних і взаємопов'язаних між собою, що дозволяє охарактеризувати їх як систему. Склад елементів такої системи описується по різному.
Так, П.О. Недбайло включав до переліку юридичних гарантій такі:
а) правові норми;
б) принципи права і систему законодавства;
в) активні дії організаційного характеру по забезпеченню правильного застосування норм;
г) юридичну відповідальність [3, с. 44].
Н.І. Матузов відносить до юридичних гарантій:
а) прокурорський нагляд;
б) судовий захист;
в) правоохоронну діяльність органів державної влади і управління;
г) інститут скарг і заяв громадян [4, с. 127].
Існують й інші підходи, що виділяють у системі правових гарантій норми права і правоохоронну діяльність, систему правових норм, правосвідомість громадян і суспільства, а також систему юридичних відносин і зв'язків [5, с. 157 - 158].
Однак, перераховані погляди відносяться до гарантій прав і обов'язків громадян. Нас же цікавлять як раз гарантії правозастосовчої діяльності.
Говорячи про гарантії правозастосовчої діяльності, необхідно виділити перш за все гарантії як умови і як спеціальні юридичні засоби.
До загальних умов, що забезпечують позитивний результат при реалізації прав і обов'язків громадян, відносять законність і правопорядок, існуючу правосвідомість і правову культуру громадян і посадових осіб, правову систему і т. ін. Сюди ж можна віднести також і загальну культуру народу, існуючі звичаї і традиції, що панують у суспільстві, моральні принципи, які також активно позитивно - за їх наявності - та негативно - за відсутності або пасивності - впливають на правозастосовчий процес та створюють своєрідну обстановку у суспільстві, скажімо, прийняття чи відсторонення від представників злочинного світу та субкультури таких проявів організованої злочинності, як наркобізнес, торгівля людьми, нелегальна міграція і т. ін., соціальне середовище і визначають вибір прийомів і способів правового регулювання суспільних відносин, що порушуються в результаті означених протиправних проявів.
До правових умов відносяться чіткість функціонування механізму правового регулювання суспільних відносин, злагодженість, погодженість усієї правової системи суспільства та її стабільність.
Вирішальними юридичними факторами, що впливають на правильне застосування правових норм, варто вважати ефективність і адекватність вимогам сьогодення національного законодавства, професіоналізм кадрів.
Варто більш чітко розрізняти загальні і юридичні умови, що забезпечують можливість нормального здійснення правозастосовчих процесів, що створюють передумови для цього виду правової діяльності. До гарантій необхідно також віднести спеціальні правові засоби, що забезпечують законний, обґрунтований, доцільний, справедливий правозастосовчий процес.
Загальні і юридичні умови в їх єдності є передумовами правозастосовчої діяльності, визначають її, впливають позитивно або негативно на процес застосування права.
Гарантії ж мають бути: по-перше, законодавчо закріпленими; по-друге, - реально можливими; по-третє, - спрямованими на забезпечення законності правозастосовчого процесу; по-четверте, - виконувати роль спеціальних "бар'єрів", що захищають суб'єктів від свавілля правозастосовувача; по-п'яте, - компенсувати нерівне правове становище суб'єктів-учасників правозастосовчого процесу.
На нашу думку, умови правозастосовчого процесу повинні відповідати на запитання: "що необхідно для застосування права", а гарантії - на запитання: "що необхідно, для того, щоб цей процес був законним, справедливим, обґрунтованим і ефективним".
Гарантії правозастосовчої діяльності - це сукупність установлених законодавством і реально використовуваних правових засобів, що забезпечують законне, справедливе, обґрунтоване й ефективне застосування правових приписів державними органами і посадовими особами.
Варто розрізняти види гарантій правозастосовчої діяльності, призначених для виконання забезпечувальних функцій. Ці функції закладені в самій назві (гарантія - порука, забезпечення) [6, с. 140]. До видів гарантій правозастосовчої діяльності, на нашу думку, необхідно віднести наступні:
а) правова процедура здійснення правозастосовчої діяльності;
б) судовий захист осіб, до яких застосовуються правові приписи;
в) прокурорський нагляд;
г) правоохоронна діяльність органів державної влади і управління. Розглянемо кожен із перерахованих видів гарантій правозастосовчої діяльності більш детально.
Правова процедура. В літературі відзначається, що досконала і належним чином налагоджена процедурно-процесуальна форма забезпечує права і свободи особи. При цьому варто погодитися з Н.Н. Вопленком, який вважає, що вимоги процесуальної форми мають не самодостатнє значення (інакше вони породжують формалізм), а спрямовані на досягнення юридичної правильності, законності здійснення дій і операцій, з яких складається правозастосовча діяльність [7, с. 96 - 97].
Крім того, необхідно зазначити, що недотримання процесуальних норм, помилки під час здійснення різних слідчих дій у значній мірі впливають на кінцевий результат усієї справи.
Часто проблеми недотримання процесуальної форми прямо пов'язані з недосконалістю процесуальних норм та протиріччям їх нормам матеріального права. Тому правова процедура

 
 

Цікаве

Загрузка...