WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Аграрне право України - Контрольна робота

Аграрне право України - Контрольна робота

господарств до різних легальних юридичних осіб) поряд із державними юридичними особами;
б) існування й функціонування цих відносин на засадах приватної, її вияву - колективної та державної форми власності на землю та інше нерухоме майно, зокрема засоби виробництва;
в) поступовий перехід від державної форми аграрного господарювання до приватної форм;
г) розширення кола об'єктів правовідносин, які включають у себе всю повноту змісту й суті аграрного підприємництва, продукти харчування рослинного і тваринного походження і , зрештою, - включення до кола об'єктів аграрних правовідносин ряду тих, які раніше за радянським законодавством належали до об'єктів виключно інших галузей прав і галузей народного господарства;
д) збільшення питомої ваги майнових аспектів у системі аграрних правовідносин, а відтак - зміна суті останніх, що знаходить свій вияв у приматі майнових аспектів, майнових правовідносин, відносин здійснення підприємницької діяльності, у реалізації права власності, головним членом приватної та колективної, над іншими, вже похідними, аспектами (елементами системи) агарних правовідносин;
ж) відновлення значущості економічних функцій аграрного підприємництва і, значить, зміна ролі і питомої ваги інших, особливо соціальних, функцій всіх легальних організаційно-правових форм суб'єктів.
ІІ. Правове положення сільськогосподарських кооперативів:
1. Право засновництва громадян сільськогосподарських, по суті, приватних підприємств кооперативного типу (відкритих і закритих АТ, товариств з обмеженою відповідальністю) являє собою сукупність правових норм законів і підзаконних актів, якими встановлюються певні правила щодо формування особами (зокрема громадянами) статутного капіталу (статутного фонду) акціонерного товариства чи товариства з обмеженою відповідальністю, щодо укладенні між громадянами установчої угоди, сплати першого внеску до статного капіталу (фонду), державної реєстрації АТ чи товариства з обмеженою відповідальністю, а також щодо сплати остаточного внеску до статутного капіталу (фонду) підприємства (товариства) корпоративного типу. Право участі громадян в сільськогосподарських товариствах корпоративного типу являє собою сукупність правових норм законів та установчих документів щодо цих товариств, якими встановлюються певні правила реалізації цими громадянами-акціонерами (учасниками) набутих корпоративних прав. Право участі охоплює юридичне оформлення участі в корпоративних правах (зокрема формування статутного капіталу товариства, одержання акцій товариства тощо). Виникнення статутних прав та обов'язків учасника цього товариства корпоративного типу.
Право засновництва (участі громадян в аграрних підприємствах корпоративного типу ґрунтується на положеннях загальних законодавчих актів, зокрема законів "Про власність", "Про господарські товариства", "Про приватизацію майна державного підприємства". Це право засновано також і на спеціальних аграрних законодавчих та підзаконних актах, таких як Земельний кодекс України, Декрет Кабінету Міністрів "Про приватизацію земельних ділянок", "Закон "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі". Порядок перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкритті АТ затверджено постановою Уряду України від 7 грудня 1992 р. та іншими урядовими і відомчими актами.
2. Соціально-економічна природа аграрного підприємства - підприємця корпоративного типу, як одна з форм прояву об'єднання селянами свого капіталу способом створення приватної юридичної особи з певними цілями, видами аграрно-підприємницької діяльності зумовлює характер взаємин між його акціонером чи учасникам та самим підприємством (товариством) корпоративного типу.
3. В аграрних АТЬ і товариствах з обмеженою відповідальністю селяни-учасники є інвесторами цих аграрних підприємств-підприємців корпоративного типу. І ці підприємства (товариства) - націлені на задоволення інтересів інвесторів, на одержання останніми прибутків (дивідендів) від інвестицій, зроблених внесенням свого майна та коштів у капітал товариства. Наведене є спільним для АТ і товариств з обмеженою відповідальністю у будь-якій сфері підприємництва (промисловості, торгівлі тощо). Особливістю, притаманною саме аграрним господарським товариствам, є, по-перше, предмет діяльності, по-друге, майно та/чи майнові права (зокрема землі сільськогосподарського призначення чи права користування нею), що носяться до статутного капіталу, по-третє - коло суб'єктів громадян-селян, котрі об'єднують своє майно, кошти, майнові та немайнові права для створення аграрного підприємства, покликаного не тільки приносити їм як інвесторам дивіденди, але й виконувати певні соціальні функції, ці підприємства створюють також і робочі місця, які займають головним чином акціонери чи учасники цих агарних товариств.
4. Право засновництва/участі характеризується такими головними рисами, як і права членства у підприємстві кооперативного типу. Це право є загальним, рівним і особистим. Вирішення кожним селянином питання про створення для себе прав та обов'язків засновника (учасника товариства, про придбання акцій (часток) товариства і розпорядження цими акціями є особистою правомочністю всіх право- та дієздатних громадян України.
5. Право засновництва/участі виключає можливість взаємної відповідальності підприємства і його учасників по боргах один одного. Воднораз кредитори мають право вимагати від боржника-учасника товариства частки (акцій) у майні цих підприємств у рахунок погашення боргу. Громадянин-учасник, який несповна вніс свою частку, обумовлену в установчому договорі, несе відповідальність перед кредиторами підприємства в розмірі внесеної частки.
ІІІ: Відповідь:
1. Рішення з цього питання - є незаконним, оскільки максимальна тривалість робочого тижня за чинним трудовим законодавством може складати не більше 40 год. Це рішення буде неправомірним, якщо робочий день на підприємстві складав 8 днів. Але питання щодо тривалості робочого дня може бути вирішено на загальних зборах трудового колективу або зазначено в статуті КСП (стаття 23 Закону України "Про КСП").
2. Рішення щодо зменшення присадибної ділянки сім'ї Петренка на ? є неправомірними, оскільки дана ділянка належить всій сім'ї на праві власності (приватної), і не є спільним майном КСП.
3. Дане рішення є правомірним, у відповідності з аграрним законодавством, вступ у КСП може реалізовуватися шляхом приєднання приватного майна громадянина до майна КСП. ст.9 (частина ІІ п.1, п.3,ст.19)
4. Дане рішення є неправомірним. Член КСП отримує дивіденди у відповідності внесеної ним частки до статутного фонду КСП. Право на дивіденди є невід'ємним. У зв'язку з невиконанням трудового мінімуму може застосовуватись інша санкція ст.9 (частина ІІ п.1, п.3, ст.19)
Список використаної літератури.
1. Конституція України.
2. Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" - від 17 липня 1997р., зі змінами і доповненнями від 02.11.2000р.
3. Закон України "Про господарське товариство" - від 19 вересня 1991р.
4. Закон України "Про колективне господарське товариство" - від 14 лютого 1992р.
5. Аграрне право України. - підручник. - за редакцією академіка АПН, проф. В.З.Янчука.

 
 

Цікаве

Загрузка...