WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Результати вивчення проблем боротьби з правопорушеннями, які вчиняються з використанням комп'ютерних технологій - Реферат

Результати вивчення проблем боротьби з правопорушеннями, які вчиняються з використанням комп'ютерних технологій - Реферат

яка визначає кримінальну відповідальність за порушення роботи автоматизованих систем) не визначено, за яких умов (кваліфікуючих ознаках) правопорушення є злочином.
Кримінально-правова характеристика ст. 1981 КК України фактично об'єднує в одній конструкції більше десяти самостійних складів злочинів, що ускладнює її розуміння, а отже, і застосування на практиці. Порівняльний аналіз ст. 1981 КК і Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах" свідчить, що конструкції понять і термінів стосовно правопорушень, визначених у цих нормативних актах, не узгоджені між собою.
Якщо в цивільному праві можливе застосування аналогії права, то в адміністративному та кримінальному праві це категорично заборонено законодавством. Виходячи із зазначених міркувань, можна зробити висновок, що відповідальність за правопорушення, що визначені в законах "Про інформацію" та "Про захист інформації в автоматизованих системах", існує тільки частково, в цивільно-правовому аспекті, в адміністративному праві - тільки в його складовій: дисциплінарних правопорушеннях, які виникають через недодержання правил розпорядку робочого дня, функціональних обов'язків тощо.
Таким чином, недосконалість застосування понятійного апарату в чинному інформаційному законодавстві не дає можливості ефективно протидіяти правопорушенням, що вчиняються за допомогою комп'ютерних технологій.
Для дієвості захисту інформаційних відносин (в тому числі інформаційної безпеки України, її інформаційного суверенітету), зокрема із застосуванням автоматизованих систем, не вистачає в механізмі публічного права розроблених правил і порядку як юридичних нормативних актів. Це зводить інформаційне законодавство до декларативного характеру, воно залишається не дієвим в багатьох аспектах настання відповідальності за правопорушення в адміністративному і кримінальному праві.
Аналіз пропозицій різних авторів до Кримінального кодексу щодо зазначеної проблематики свідчить, що основна увага зосереджується на його особливій частині - шляхом введення додаткових складів злочину, проте мало уваги звертається на те, що саме традиційні злочини вчиняються із застосуванням нових засобів - за допомогою комп'ютерних технологій.
З урахуванням викладеного, з метою удосконалення чинного законодавства, спрямованого на протидію й недопущення розповсюдження злочинів, які вчиняються з використанням інформаційних технологій, вважаємо за доцільне:
Кабінету Міністрів України у визначеному законодавством порядку внести до Верховної Ради України проект Закону України "Про зміни і доповнення до Кримінального кодексу України", яким передбачається доповнити:
главу III - "Про злочин" - статтею такого змісту: "Злочини з використанням інформаційних технологій". За вчинення злочинів з використанням автоматизованих систем, мереж, ресурсів та інших інформаційних технологій, побудованих на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки, покарання призначається за законом, який передбачає відповідальність за даний злочин;
статтю 41 - "Обставини, що обтяжують відповідальність" - пунктом такого змісту: "Вчинення злочину з використанням комп'ютерних інформаційних технологій, автоматизованих систем";
новою главою "Злочини з використанням автоматизованих систем". У цій главі вважаємо за доцільне розмістити злочини, що визначені у ст. 1981, розділивши її на декілька самостійних за складом статей і доповнити статтею такого змісту: "Порушення порядку і правил, що забезпечують захист інформації в автоматизованих системах.
Умисне порушення порядку і правил, встановлених урядом України чи власником АІС, які забезпечують захист інформації в автоматизованих системах, що спричинило значних збитків потерпілому".
Міністерству юстиції за участю Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Академії правових наук, Генеральної прокуратури при розгляді Верховною Радою України у другому читанні проекту Кримінального кодексу України запропонувати внести до нього такі зміни та доповнення:
розділ ІІІ - "Злочин та його види" - доповнити статтею такого змісту: "Злочини з використанням інформаційних технологій".
За вчинення злочинів з використанням автоматизованих систем, мереж, ресурсів та інших інформаційних технологій, побудованих на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки, покарання призначається за законом, який передбачає відповідальність за даний злочин;
статтю 63 - "Обставини, які обтяжують відповідальність" - пунктом такого змісту: "Вчинення злочину з використанням комп'ютерних інформаційних технологій, автоматизованих систем".
У розділі XVI - "Злочини у сфері використання автоматизованих електронно-обчислювальних систем" - вважаємо за доцільне розмістити злочини, визначені у ст. 332, розділивши її на декілька самостійних за складом статей, і доповнити статтею такого змісту: "Порушення порядку і правил, що забезпечують захист інформації в автоматизованих системах.
Умисне порушення порядку і правил, встановлених урядом України чи власником АІС, які забезпечують захист інформації в автоматизованих системах, що спричинило значних збитків потерпілому".
Пропонуємо виключити з проекту Кримінального кодексу:
статтю 333 через те, що вже існують статті за крадіжку та шахрайство, а інформація, відповідно до Закону України "Про інформацію", визначається як товар і об'єкт права власності; статтю 334 у кримінально-правовому аспекті, дії, що зазначені в цій статті, можуть розглядатися як кваліфікуючі ознаки по деяким статтям Особливої частини. Конструкцію цієї статті доцільно перенести до Кодексу про адміністративні правопорушення України.
Для усунення протиріч та з метою однозначного тлумачення відповідних термінів і понять необхідно узгодити понятійний апарат стосовно правопорушень, визначених у законах України "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", "Про державну таємницю", Положенні про технічний захист інформації в Україні (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.1994 р. N 632) та конструкції ст. 1981 КК України.
Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки разом з Генеральною прокуратурою України варто визначитися щодо виду та складу правопорушень інформаційних відносин із застосуванням комп'ютерних технологій, зокрема тих, за які настає адміністративна, або кримінальна відповідальність. За критерій розмежування може бути взятий рівень збитків, завданих порушенням порядку і правил захисту інформації в автоматизованих системах. Необхідно також вийти з пропозиціями щодо закріплення їх на законодавчому рівні.
Міністерству освіти, Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України пропонуємо розробити основні засади навчальних дисциплін "Інформаційне право", "Захист інформації в автоматизованих системах" для впровадження та вивчення у вищих навчальних закладах юридичного профілю. В інших вищих навчальних закладах, де проводиться підготовка фахівців стосовно оволодіння навичками роботи з комп'ютерними технологіями, до тем навчальної дисципліни "Основи права" слід включити питання щодо правового регулювання суспільних інформаційних відносин, в тому числі захисту інформації в автоматизованих системах.

 
 

Цікаве

Загрузка...