WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Результати вивчення причин та умов, що сприяють скоєнню злочинних проявів у сфері приватизації державного майна - Реферат

Результати вивчення причин та умов, що сприяють скоєнню злочинних проявів у сфері приватизації державного майна - Реферат

недостовірність висновку про оцінку майна чи об'єкту приватизації в цілому у випадках, коли ціна об'єкту, який підлягає приватизації через викуп, визначається експертним шляхом; посадових осіб органів приватизації, до обов'язку яких входить контроль за поданням відомостей про доходи покупців, у разі їх ухилення від подання декларацій про доходи або внесення до їх змісту неправдивих відомостей, а також учасників конкурсу з продажу об'єктів приватизації за недостовірність чи підробку підтверджуючих документів, які можуть мати відношення до необхідного мінімального розміру основних фондів учасника, досвіду роботи у відповідній галузі, дотримань вимог антимонопольного законодавства тощо.
З огляду на вищеперелічене, Міністерству юстиції, Фонду державного майна, Міністерству економіки України до 1 вересня 1999 року здійснити поглиблений аналіз нормативних документів, що регулюють процес приватизації, та при необхідності внести відповідні пропозиції щодо їх удосконалення.
Фонду державного майна, Міністерству юстиції, Міністерству економіки, Міністерству внутрішніх справ України, іншим зацікавленим міністерствам і відомствам до 15 серпня 1999 року необхідно вивчити питання щодо надання права проведення експертної оцінки нерухомого майна, що приватизується виключно державним органам - бюро технічної інвентаризації при місцевих органах виконавчої влади. Внести відповідні пропозиції до Кабінету Міністрів України.
Фонду державного майна, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольному комітету, Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України протягом ІІІ кварталу поточного року вивчити питання про доцільність продажу низько ліквідних акцій в умовах фінансової кризи. При необхідності внести зміни до Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за грошові кошти, затвердженого спільним наказом Фонду державного майна, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 4 травня 1998 р. № 803/113/5 та доповненого наказом зазначених відомств від 20 листопада 1998 р. № 218/306/11, передбачивши нижню граничну ціну продажу однієї акції в залежності від початкової (номінальної) ціни. Розповсюдити вимоги щодо ціни акцій окремого ВАТ, яка не може бути нижчою за 70% її початкової ціни на всі підприємства, а не тільки на підприємства стратегічного значення та такі, що займають монопольне становище на відповідному ринку товарів (робіт, послуг).
Фонду державного майна, Міністерству економіки України, зацікавленим міністерствам і відомствам до 15 серпня 1999 року вивчити питання щодо доцільності припинення з 1999 року продажу акцій за приватизаційні майнові та компенсаційні сертифікати. За результатами вивчення внести пропозиції до Кабінету Міністрів України.
Фонду державного майна України до 30 липня 1999 року глибоко і всебічно проаналізувати стан справ з кадрами підпорядкованих регіональних відділень, вжити необхідних заходів щодо посилення вимогливості, звільнення співробітників, які порушили антикорупційне законодавство, встановили неділові стосунки із злочинним середовищем, компрометують державні органи.
Фонду державного майна спільно з Державною податковою адміністрацією України необхідно здійснити протягом ІІІ кварталу поточного року перевірки діяльності регіональних підрозділів ФДМ України стосовно дотримання чинного законодавства в частині витребування у фізичних осіб, які беруть участь в аукціонах, декларацій про доходи та забезпечення контролю за своєчасною сплатою податків та інших обов'язкових платежів. За результатами перевірки підготувати пропозиції про внесення змін до законодавчих актів щодо позбавлення права власності фізичних осіб, які не подають декларації про доходи.
Міністерству економіки, Національному агентству України з управління корпоративними правами, Фонду державного майна, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України до 1 липня 1999 року необхідно вжити невідкладних заходів щодо укомплектування відкритих акціонерних товариств, у статутних фондах яких є державна частка власності, уповноваженими особами, які управлятимуть державними пакетами акцій. Внести пропозиції щодо створення чіткої, висококваліфікованої системи державного менеджменту з частками держмайна. Результати доповісти Кабінету Міністрів України.
Фонду державного майна, Міністерству економіки, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України разом з Міністерством внутрішніх справ України вивчити до 1 серпня 1999 року питання щодо законності накопичення окремими юридичними та фізичними особами приватизаційних майнових сертифікатів та використання їх для придбання акцій підприємств, що приватизуються. Розробити механізм вилучення незаконно придбаних акцій такими структурами.
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку,Антимонопольному комітету України слід, на наш погляд, до 1 липня внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо невідкладного запровадження ведення акціонерними товариствами обліку афілійованих осіб.
Фонду державного майна України разом з Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Державним комітетом інформаційної політики, Міністерством юстиції, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Антимонопольним комітетом та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України на виконання доручення Кабінету Міністрів України необхідно прискорити доопрацювання Програми невідкладних заходів щодо забезпечення прозорості приватизаційних процесів і попередження фактів зловживань під час проведення приватизації об'єктів державної власності в Україні. Максимально врахувати при цьому висновки та пропозиції, що випливають з результатів вивчення причин та умов, які сприяють скоєнню злочинів, у тому числі і організованими угрупованнями в процесі приватизації, передбачивши комплекс заходів, спрямованих на:
- розробку нових проектів законодавчих та нормативно-правових актів, що забезпечують ефективність, прозорість та законність процесів приватизації;
- проведення роботи з аналізу та перегляду чинного законодавства, нормативно-правової бази, що регулюють процес приватизації державного майна, з метою усунення протиріч та недоліків при їх застосуванні;
- посилення організаційно-правової взаємодії державних органів приватизації та правоохоронних і судових органів з метою забезпечення законності в процесі приватизації державного майна, захисту права власності в Україні, вирішення майнових, фінансово-боргових спорів та виконання судових рішень;
- забезпечення методологічно-роз'яснювальної роботи з питань приватизації серед працівників органів державної виконавчої влади, правоохоронних, контролюючих та судових органів, інформування громадян України та іноземних держав про стан, доцільність та умови приватизації в Україні;
- підготовку та підвищення кваліфікації працівників державних органів приватизації, органів державної виконавчої влади з цих питань, розробку механізму проведення конкурсів з відбору уповноважених осіб щодо здійснення ними функцій управління державними пакетами акцій.
Література:
[1] Див.: Камлик M.I., Сміян Л.С. Оперативний пошук інформації про корупцію, інші зловживання в процесі приватизації державної власності та методи їх виявлення: Методичні рекомендації. -Київ:РВВ МВС України, 1993. - 32 с.
2 Див.: Про звернення Верховної Ради України до урядів і парламентів Великобританії, Канади, Кіпру, ФРН, США, Швейцарії: Постанова Верховної Ради України//Голос України. -1998. - 27 січ. - № 15.
3 Див.: Известия. - 1998. - № 198. - 21 окт.
4 Див.: Зеркало недели. - 1998. - № 3. - 17-23 янв.

 
 

Цікаве

Загрузка...