WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Взаємодія органів, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю - Реферат

Взаємодія органів, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю - Реферат

наведені системоутворюючі елементи взаємодії органів, задіяних у справі боротьби з організованою злочинністю, оцінюючи її інтенсивність, можна здійснити класифікацію рівнів взаємодій:високого, середнього та низького.
Чинники, що впливають на стан взаємодії органів, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю:
- єдине для державних органів завдання - попередження та запобігання правопорушень;
- об'єктивна необхідність комплексного підходу до збору, аналізу та оцінки інформації про криміногенну обстановку в сфері боротьби з організованою злочинністю, оскільки жоден з означених органів не володіє нею у достатньому обсязі через ряд причин (складність предмету оцінки, прихований характер правопорушень та ін.);
- обмеження сфери державного регулювання, контроль за господарською діяльністю недержавного сектору економіки, їх самостійність;
- єдність об'єкту протидії, на що спрямована взаємодія різнорідних державних органів;
- обумовленість оперативного реагування на прояви організованої злочинності, взаємодія з різнофункціональними органами, співробітництво на негласних засадах з їх працівниками;
- проведення спільних спеціальних операцій із залученням різних органів і служб, що дозволяє досягати комплексності у виявленні та припиненні протиправних проявів.
Характер завдань органів, що здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, визначає їх організаційну структуру.
Це вимагає існування налагодженої системи взаємодії. Непогоджені дії суб'єктів цієї системи рано чи пізно можуть призвести до катастрофи, тому, безумовно, такі дії повинні бути координованими.
Органи даних систем можна віднести до державних, які повинні втілювати у життя державну функцію охорони законних прав та інтересів громадян, закріплених в Конституції України [2].
Діяльність держави по забезпеченню прав та інтересів особи, суспільства в цілому від протиправних злочинних посягань в організованих формах має різноплановий і складний характер. Вона здійснюється у напрямах, які можна класифікувати як підсистеми державного захисту у відповідній сфері. Така класифікація створює необхідні умови для оцінки ефективності заходів по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, вказує основні шляхи корегування політичних рішень, реформування правоохоронних органів, що діють у відповідній сфері.
Сукупність таких елементів як суб'єкт і його обов'язки; сфера функціонування суб'єктів і правоохоронні заходи створює структурно-функціональну підсистему боротьби з організованою злочинністю.
Таким чином, система боротьби з організованою злочинністю та корупцією є сукупністю правоохоронних підсистем:
- правоохоронна підсистема у сфері діяльності посадових осіб, працівників підприємств, організацій, установ та підприємців. Суб'єктами забезпечення функціонування цієї підсистеми є керівники і уповноважені ними особи. Обов'язки цих суб'єктів спрямовані на виконання правоохоронних заходів у сфері боротьби з організованою злочинність і корупцією;
- правоохоронна підсистема у сфері соціального проектування, адміністрування за галузями народного господарства органів державної влади та органів місцевого самоврядування, створення, реорганізація, ліквідація видів та форм господарювання, адміністративних механізмів, забезпечення життєдіяльності, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів, розширення, перепрофілювання, переоснащення об'єктів промислової та соціальної інфраструктури;
- суб'єктами забезпечення функціонування цієї підсистеми є органи, зайняті правоохоронною діяльністю, формально визначені зацікавлені особи, організації та виконавці замовлень;
- правоохоронна підсистема у сфері особистої безпеки приватних, посадових осіб, а також тих осіб, які знаходяться під державним захистом. Суб'єктами забезпечення функціонування цієї підсистеми є людина і громадянин. Обов'язки цих суб'єктів спрямовані на дотримання права людини на захист, безпеку, виконання зобов'язань, завдань із забезпечення особистого захисту;
- адміністративна підсистема захисту у сфері боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Суб'єктами забезпечення функціонування цієї підсистеми є суб'єкти забезпечення національної безпеки України. Обов'язки цих суб'єктів мають адміністративний характер по забезпеченню функціонування правоохоронних підсистем захисту у сфері боротьби з організованою злочинністю і корупцією;
- правоохоронна підсистема у сфері охорони громадського порядку і безпеки. Суб'єктом підсистеми є органи, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією. Їх обов'язки спрямовані на виконання державного завдання по захисту прав та інтересів громадян.
Згідно з наведеним переліком правоохоронних підсистем забезпечення виконання заходів у сфері боротьби з корупцією і організованою злочинністю в України є загальносистемним державним завданням. Але заходи боротьби з організованою злочинністю мають певну специфіку, зумовлену видом суспільної діяльності. Це дає можливість класифікувати їх на профілактичні (адміністративні, адміністративно-виробничі, науково-технічні) та оперативні заходи.
Заходи безпеки профілактичного характеру забезпечують умови запобігання, попередження правопорушень, злочинів; обмеження, локалізацію їх негативного впливу; забезпечення безпеки осіб, охорону (майна, певної території), успішну ліквідацію злочинних проявів, створення умов, що виключають рецидив злочину, повторення правопорушення.
Характер оперативної діяльності полягає в активності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, завданням яких є забезпечення належних умов безпеки особистості та суспільства.
Критерієм характеристики підсистем загальнодержавної системи боротьби з організованою злочинністю і корупцією є функції суб'єктів.
Виходячи зі змісту, який викладається у згаданих підсистемах, функціональні обов'язки їх суб'єктів характеризують функції відповідної правоохоронної підсистеми, у зв'язку з тим, що на суб'єкт покладені обов'язки, спрямовані на виконання функції конкретної підсистеми. Вони називаються функціональними.
Таким чином, аналіз кожної з підсистем міститься у характеристиці її функцій, заходів і організаційних структур.
Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що використання запропонованих правоохоронних підсистем як складових загальнодержавної системи боротьби з організованою злочинністю надає можливість покращити стан взаємодії відповідних органів.
Список використаних джерел
1. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року // Відомості Верховної Ради. - 1993. - № 35. - Ст. 358
2. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№ 30. - Ст. 141.

 
 

Цікаве

Загрузка...