WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: питання боротьби з організованою злочинністю - Реферат

Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: питання боротьби з організованою злочинністю - Реферат

діяльністю:
а) без державної реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності такої діяльності, що містить ознаки підприємницької та яка підлягає ліцензуванню;
б) без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства;
в) видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, з порушенням умов останнього. Відповідальність за ці діяння настає за умови, що від них отримано доход у великих розмірах.
Здійснення фізичною особою, не зареєстрованою як суб'єкт підприємництва, чи зареєстрованими юридичними особами та суб'єктами підприємництва-фізичними особами діяльності, що містить ознаки підприємницької та яка підлягає ліцензуванню, або здійснення без ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, за умови, що отриманий доход не становить великого розміру, складу злочину, передбаченого ст. 202 КК, не утворює, а є адміністративним правопорушенням, передбаченим відповідно ст. 164 чи статтями 160, 160-2, 164-3, 177-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
4. Зусилля правоохоронних органів мають бути спрямовані на виявлення і цілеспрямовану протидію найбільш небезпечним формам злочинності у сфері господарської діяльності.
5. Діяльність із запобігання злочинним проявам у сфері господарської діяльності в сучасних умовах доцільно зосередити на вдосконаленні та застосуванні регуляторного законодавства та повному відшкодуванні заподіяних збитків. З урахуванням обмежених можливостей заходів кримінально-правового характеру та побічних негативних наслідків притягнення осіб до кримінальної відповідальності норми кримінального права повинні використовуватися у процесі охорони цих відносин лише як винятковий захід.
6. Існує необхідність предметної систематизації, вивчення і аналізу великої кількості нормативно-правових актів економічного блоку і стратегічних документів планового характеру з метою виявлення недоліків, які можуть бути використані для вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, та розробки ефективних заходів протидії цим злочинам.
7. Доцільним є запровадження механізму забезпечення розробки і прийняття обґрунтованих нормативно-правових актів економічного спрямування, який повинен включати, зокрема, такі елементи: економічне обґрунтування, кримінологічний аналіз і прогноз, комплексну правову експертизу, аналіз можливих негативних наслідків реалізації цих нормативно-правових актів і умов блокування таких наслідків, внесення доповнень, поправок тощо. У зв'язку з цим, як і раніше, актуальним є прийняття Верховною Радою України закону "Про кримінологічну експертизу нормативно-правових актів".
8. З метою забезпечення ефективної протидії злочинам у сфері господарської діяльності кримінально-правовими заходами необхідно привести відповідні положення кримінального законодавства у відповідність з приписами цивільного, господарського, фінансового та адміністративного законодавства.
9. Потребують оптимізації санкції розділу VII Особливої частини Кримінального кодексу України. При цьому доцільним є більш широке застосування майнових покарань за вчинення злочинів у сфері господарської діяльності.
10. Невідкладним є встановлення грошового критерію визначення матеріальної шкоди, що заподіяна злочинами, в тому числі у сфері господарської діяльності. Існуючий критерій у вигляді неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, розмір якого постійно зростає та є різним щодо диспозицій та санкцій статей Кримінального кодексу України, робить неможливим ефективну кримінально-правову охорону господарських відносин від злочинних посягань.
11. Нагальною є потреба активізувати наукові дослідження проблем відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності та запобігання їм, спрямувати ці дослідження на пошук шляхів вдосконалення чинного законодавства про кримінальну відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності, посилення уваги до виявлення колізійних питань, що виникають при застосуванні кримінально-правових норм і норм інших галузей права.
12. З урахуванням рекомендацій правоохоронних органів доцільним є визначення пріоритетних напрямів для тематики наукових досліджень з питань запобігання злочинам у сфері господарської діяльності, здійснення прогнозування і моделювання основних тенденцій у динаміці цих злочинів [16; 17].
Варто зазначити, що пропозиція створити Вищий цивільний і Вищий кримінальний суди, надавши їм касаційні повноваження, не змінюючи відповідних процедур, яку, на жаль, підтримують і деякі народні депутати, існуючих проблем, в тому числі й з перевантаженням суддів Верховного Суду України, не вирішить; проблеми просто "переїдуть" в інші приміщення. Натомість Верховний Суд, позбавлений касаційних повноважень, втратить важелі впливу на практику застосування судами законодавства, не зможе належним чином забезпечувати однакове застосування законів і конституційне положення про те, що він є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції, залишиться лише на папері.
Список використаних джерел
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Рекомендації науково-практичної конференції "Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності" (Харків, 5-6 жовтня 2005 року). - Х., 2005. - С. 3.
3. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України: Монографія / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Т.І. Єфименко, П.І. Гайдуцький, А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.І. Мярковський, М.С. Вертузаєв, В.А. Копилов, О.М. Юрченко та ін. - К.: НДФІ, 2004. - 712 с.
4.Вертузаев М.С., Вертузаев А.М., Юрченко А.М. Предпринимательские риски в банковском бизнесе // Бизнес и безопасность. - 2003. - № 1. - С.12-14.
5. Юрченко А.М. Предупреждение преступлений в сфере высоких технологий: взгляд в будущее // Бизнес и безопасность. - 2004. - № 4 (43). - С.4-6.
6. Юрченко А.М. Проблемы защиты интеллектуальной собственности Украины в контексте евроинтеграционного развития // Бизнес и безопасность. - 2004. - № 4 (41). - С. 5-7.
7. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25.
8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2002. - 1104 с.
9. Бутузов В.М., Юрченко О.М. Питання "відмивання" коштів з використанням позабанківських електронних платіжних систем // Боротьба з організованої злочинністю і корупцією (теорія і практика): Наук. - практ. журнал. - 2004. - № 10. - С. 65-70.
10. Вертузаєв М.С., Ільницький А.Ю., Юрченко О.М. Класифікація способів здійснення злочинів з використанням пластикових платіжних засобів // Вісник Ун-ту внутр. справ. - Х., 1999. - Спецвипуск № 1 - С.130-142.
11. Вертузаєв М.С., Юрченко О.М. Врахування тіньового сектора економіки та відпливу капіталу за кордон // Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України: Монографія. - К.: НДФІ, 2004. - 245 с.
12. Вісник Верховного Суду України. - 1998. - № 4. - С. 11.
13. Вісник Верховного Суду України. - 2002. - № 6. - С. 15.
14. Вісник Верховного Суду України. - 2003. - № 1. - С. 27
15. Закон України від 7 лютого 2002 р. № 3018-ІІІ "Про судоустрій України".
16. Система моніторингу наукових досліджень у сфері економіки та фінансів України: Монографія / М.С. Вертузаєв, О.М. Юрченко та ін. - К.: НДФІ, 2004. - 112 с.
17. Законодавче забезпечення боротьби з організованою злочинністю і корупцією: Зб. нормативно-правових актів / Упоряд.: І.В. Сервецький, О.М. Юрченко. - К.: НАВСУ, 2000. - 268 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...