WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Приватизація громадянами земельних ділянок - Реферат

Приватизація громадянами земельних ділянок - Реферат

Курсова робота
З правознавства
"Приватизація громадянами земельних ділянок"
План:
Втуп
1. Земельна реформа в Україні.
2. Поняття приватизації земель.
3. Порядок проведення громадянами приватизації земельних ділянок.
Висновок
Вступ
Завершення земельної реформи повинно сприяти розвитку всіх форм господарювання. Багатоукладність у сільському господарстві - одна з найважливіших умов ефективного функціонування ринку.
Станом на травень 2000 р. площа сільськогосподарських угідь у користуванні й володінні громадян для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сіножатей і створення селянських (фермерських) господарств зросла на 3,9 млн. га, та у 2,5 рази і становила 16,6% усіх сільськогосподарських угідь.
Сучасна земельна реформа в Україні здійснюється в умовах глибокої соціально-економічної кризи, що негативно позначається на її проведенні. Тому набуває доцільності питання доцільності наступного реформування. Тим більше, що критична суспільна оцінка соціально-економічних умов у державі пов'язується насамперед, із здійсненням земельних і аграрних перетворень.
Насамперед вражає низький рівень усвідомлення змісту земельної реформи рядовими селянами. Значна кількість селян боїться власності на землю, що є наслідком попередньої системи. А між тим, без усвідомлення селянином того, що він є власником землі і майна, ключовою фігурою у розв'язанні всіх питань на селі, гальмуються реформи.
Для цього необхідно відпрацювати прозорі і зрозумілі рядовому працівнику інструменти та механізми формування конкретного власника, введення його в правове і економічне поле, побудови виробничих відносин з урахуванням розміру майнової і земельної власності.
Особливо низькі темпи приватизації у містах.
Основними причинами такого становища є:
- блокування приватизації земель міськрадами за мотивами необхідності можливого викупу ділянок у майбутньому;
- невпевненість населення щодо рівня податку на нерухомість (в тому числі на землю), який може бути встановлений, через що 40% громадян взагалі не подали заяв на приватизацію землі;
- низький рівень організаторської та роз'яснювальної роботи щодо приватизації землі.
Наприклад, у Львові, для детальнішого вивчення і узагальнення процесів реформи при Центрі приватизації утворено аналітичний прес-клуб, до складу якого увійшли провідні науковці та керівники і спеціалісти АПК. Завдання прес-клубу - моніторинг проведення реформ, аналіз соціально-економічних наслідків та забезпечення постійного зв'язку з громадськістю. З цією ж метою при Центрі приватизації діє інформаційна телефонна служба "Гаряча лінія".
h Довгоочікуваний новий Земельний Кодекс України був прийнятий 25 жовтня 2001р.
За радикальністю основного змісту ЗК, багатьма його загальними та спеціальними новелами, можна стверджувати, що він характеризує новий етап у розвитку земельного законодавства України. Вперше на законодавчому рівні він чітко закріпив відносини власності на землю, і, насамперед, на землі сільськогосподарського призначення. Тим самим поставлена логічна юридична крапка над численними дискусіями з цього приводу.
Аналіз змісту нового ЗК дає можливість зробити і перші висновки про його позитивні і негативні аспекти.
До позитивних ознак кодексу слід віднести наступні:
" Члени фермерського господарства тепер матимуть можливість збільшення своїх земельних ділянок у ФГ за рахунок безоплатного одержання додаткових земельних ділянок у розмірі земельних часток (паїв) із земель не лише колективної, а й державної та комунальної власності.
" Детальною в ЗК є регламентація відносин по набуттю і реалізації права на землю (Розділ 4).
" Новелою ЗК є законодавче закріплення порядку приватизації земель державної і комунальної власності. Це - якісно новий вид приватизації земель, який настає після приватизації земель колективної форми власності в процесі реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств (паювання).
Негативним є те, що ЗК фактично передбачає можливість мати на праві приватної власності й ті цінні об'єкти природи, які знаходяться на цих землях. Це є надзвичайно небезпечним і може призвести до заподіяння непоправної шкоди безцінному суспільному національному багатству країни.
1. Земельна реформа в Україні.
Земельна реформа - це комплекс правових, економічних, технічних і організаційних заходів, здійснення яких забезпечує удосконалення земельних відносин.
Земельна реформа в Україні є різновидом реформування економічних, соціальних та інших правовідносин.
Термін "реформа" з латинської означає перетворюватися, змінювати що-небудь.
Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 18 грудня 1990 р. "Про земельну реформу" остання є складовою частиною економічної реформи, яка здійснюється в Україні у зв'язку з переходом економіки держави до ринкових відносин.
Очевидно, що це - спрощене розуміння земельної реформи, оскільки будь-які зміни у використанні земель зачіпають цілу низку інтересів людини і суспільства в цілому.
Потрібно враховувати й те, що земля у житті людини виконує не лише економічні, а й інші, не менш важливі, функції - біологічні, екологічні, соціальні, життєзабезпечувальні.
Отже, земельну реформу доцільно розглядати як складову економічних, екологічних, соціальних, науково-технічних, організаційних, державно-правових перетворень у суспільстві, державному устрої, політиці та ідеології.
Земельна реформа має акумулювати елементи "революційних" і "еволюційних" перетворень земельних правовідносин, виключаючи однобокість їх змістової сторони і спростовуючи ідеологічне гасло, згідно з яким реформування - це лише створення нових економічних умов для нового "середнього" власника.
Тому земельна реформа - це процес створення організаційно-правових, економічних, наукових та інших соціальне орієнтованих засад для здійснення різних форм господарювання на землі, спрямованих на:
а) найбільш ефективне й економне використання, відтворення та захист ґрунтів;
б) підвищення продуктивності праці на землі;
в) захист ґрунтів, особливо на землях сільськогосподарського призначення;
г) охорону земель як специфічних екосистем;
д) захист прав суб'єктів земельних правовідносин;
е) отримання оптимального економічного зиску від їх використання;
ж)задоволення пізнавальних, естетичних, оздоровчих,
лікувальних та інших духовних життєво необхідних потреб людини.
Нормативно-правовим порядком визначено, що земельна реформа спрямована на перерозподіл земель одночасно з передачею їх у приватну і колективну власність, надання у користування
юридичним і фізичним особам з метою створення умов для
рівноправного розвитку різних форм господарювання, формування багатоукладної економіки, раціонального використання й охорони земель.
На підставі викладених положень можна констатувати, що земельна реформа - це врегульованаспеціальним земельним законодавством система дій різних суб'єктів та сукупність) організаційних, економічних, екологічних, науково-технічних, і землевпорядних та державно-правових заходів, спрямованих на докорінне перетворення (зміну) та вдосконалення земельних правовідносин відповідно до сучасних вимог розвитку суспільства, держави і забезпечення земельних потреб громадян України.
Об'єктом земельної реформи оголошено всі

 
 

Цікаве

Загрузка...