WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Окремі аспекти подолання протидії розслідуванню легалізації злочинних доходів на етапі закінчення досудового слідства - Реферат

Окремі аспекти подолання протидії розслідуванню легалізації злочинних доходів на етапі закінчення досудового слідства - Реферат

внесенню в протокол в повному обсязі. На відеокасети із записом показань свідка накладаються відбитки печатки судової інстанції; оригінали касет зберігаються в суді разом з копією протоколу показань.
Таким чином, використання інституту дистанційного провадження процесуальних дій не тільки сприяє подоланню протидії розслідуванню у формі ухилення від явки до органів досудового розслідування і суду, а також можливого переслідування свідків і обвинувачених з боку інших співучасників, але й значно полегшує роботу самих слідчих і суддів, робить процесуальну форму "гнучкішої" і більш зручною та прийнятною для суб'єктів кримінального процесу вказаної категорії. На наш погляд, отримані при цьому докази переважують можливі й безперечно справедливі зауваження відносно того, що ніяке "відеоспостереження" не може замінити безпосереднього сприйняття захистом, обвинуваченням і судом реакцій і поведінки свідка або обвинуваченого; що вказана процедура достатньо дорога, і т. ін. Проте, на захист вказаного інституту слід сказати, що окрім відзначених переваг, дистанційне провадження має бути швидше виключенням із загального правила (ніж процесуальний інструмент в кожній кримінальній справі), який використовується тільки тому, що без нього вирішити справу стає взагалі неможливо. Обирати, як кажуть, тут не доводиться.
Сьогодні практичне використання інституту дистанційного провадження натикається в практиці розслідування на значні труднощі, що здебільшого пов'язані з відсутністю в чинному КПК відповідної кримінально-процесуальної форми. Це зауваження стосується питання регламентації надання міжнародної правової допомоги по кримінальних справах. Тому, очевидно, є сенс розробляти у межах чинного кримінально-процесуального законодавства ряд тактичних прийомів організації і проведення слідчих дій в режимі їх дистанційного провадження.
Зокрема, для практиків безперечно важливими є питання щодо організації і провадження слідчої дії, коли, скажімо, в ході допиту (аудіовізуального контакту) слідчий і допитувана особа знаходяться в різних країнах, а хід і результати допиту фіксуються за допомогою аудіовідеозапису. Очевидно, в ході дистанційних слідчих дій доцільно використовувати відповідне законодавство держав, що проявили ініціативу в проведенні вказаних слідчих дій (запрошуючої сторони), оскільки в цьому разі знижується проблематичність в оцінці допустимості одержаних доказів. Якщо ж через процесуальні колізії національних законодавств це зробити неможливо, допит, на нашу думку, повинен відбуватись з перевагою положень кримінально-процесуального законодавства країни (запрошуваної сторони), на території якої перебуває допитувана особа (інакше ця слідча дія може взагалі не відбутися). При цьому слід ставити питання про максимально можливе врахування відповідних вимог кримінально-процесуального законодавства іншої (запрошуючої) сторони, у тій мірі, в якій вони не суперечать відповідному законодавству запрошуваної сторони.
Треба відзначити, що дистанційне провадження слідчих дій, хоча і не достатньо послідовно, але все-таки одержує своє відображення в чинному КПК України. Так, частиною 6 статті 303 КПК (Допит свідка) безпосередньо передбачено можливість допиту свідка з використанням технічних засобів з іншого приміщення, зокрема, розташованої ззовні будівлі суду. Окремі ознаки вказаної кримінально-процесуальної форми проведення слідчих дій можна побачити в ході аналізу не тільки окремих положень норм КПК, але й інших нормативно-правових актів України, зокрема ч. 4 ст. 52-1 КПК (Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства); ч. 2 ст. 7 (Заходи забезпечення безпеки) Закону України "Про забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства", на субсидіарних засадах - в положеннях законів України "Про електронні документи і електронний документообіг" (2003 р.), "Про електронний цифровий підпис" (2003 р.) і деяких інших.
Очевидно, ці норми слід вважати початковим етапом, деякою основою в розвитку дистанційного провадження у кримінальній справі, в тому числі в розслідуванні легалізації злочинних доходів. Але визнання цих начал задовільним ще явно зарано. Сьогодні, як показано в ситуаціях, пов'язаних із закінченням досудового (та і власне судового) слідства по кримінальних справах про легалізацію злочинних доходів, проблема є дуже гострою. Практика вимагає відповідних теоретичних напрацювань із підготовкою на цій основі детальної кримінально-процесуальної регламентації використання інституту дистанційного провадження по відношенню не тільки до окремих слідчих дій, але й до закінчення досудового слідства зі складанням обвинувального висновку і направлення справи до суду через прокурора. Це ж відноситься і до повноцінного проведення судового розгляду вказаної справи за відсутності підсудного, який знаходиться в іншій країні і не бажає безпосередньо брати участь в судових засіданнях. Більш детальне дослідження розглядуваної проблеми не входить у предмет даної роботи, тому ми вважаємо за можливе тільки окреслити її в постановчому плані, показавши при цьому актуальність і прикладний характер розслідування легалізації злочинних доходів.
Протидія з боку злочинців, як відомо, можепризвести до смерті тих обвинувачених, які погодилися на співпрацю із слідством і стали давати правдиві показання, або інших "небажаних" співучасників. Таким чином, в справі по предикатному злочину можливим є факт смерті обвинуваченого, або особи, причетної до вчинення цього злочину, смерть якого настала до притягнення його як обвинуваченого. Вихід з цієї ситуації передбачено в Законі. Так, якщо при вказаних обставинах обвинувачення не було знято, тобто провадження відносно померлого обвинуваченого не закрито за реабілітуючими обставинами на підставі п. 8 ст. 6 КПК, ця справа, разом із закритою провадженням справою про легалізацію злочинних доходів, направляється до суду для розгляду по суті. Відповідно до передбаченого в цьому разі порядку (ч. 1 ст. 282 КПК) суд вислуховує думки учасників судового розгляду, висновок прокурора за обставинами предикатного злочину, і при підтвердженні обвинувачення відносно померлого закриває справу. Судовий розгляд відповідної кримінальної справи щодо пов'язаної з цим предикатним злочином легалізації злочинних доходів відбувається за звичайним порядком.
Підводячи підсумки, слід зазначити, що закінчення досудового слідства по кримінальних справах відносно легалізації злочинних доходів (ст. 209 КК) має продемонстровані нами особливості, які обумовлені правилом відповідності проходження стадіями кримінального процесу предикативного і додаткового злочинів. Ці особливості можуть використовуватися членами злочинних угруповань й іншими особами для протидії розслідуванню легалізації злочинних доходів в різних формах. Подолання вказаних форм протидії ще не одержало належного осмислення в літературі, присвяченій тактиці й методиці розслідування злочинів. Тому викладені нами рекомендації з цих питань можуть мати як теоретичне, так і практичне значення.
Список використаних джерел
1. Кримінальне право України. Заг. част: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. заклад. освіти / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - С. 67-69.
2. Маляренко В. Про заочне провадження у кримінальному судочинстві // Право України. - № 9. - 2004. - С. 3-12.
3. Цветков С.И. Проблемы международного сотрудничества в борьбе с легализацией преступных доходов: Материалы "круглого стола" на тему: "Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученых незаконным путем" (Москва, 25-26 июня 1998 г.). // htpp://msu.jurinfor.ru.
4. Patterson J.L. Policing in а Global Society // Law Enforcement Bulletein. - 2000. - April. - P. 9.
5. Видеоконференцсвязь: Проект Челябинского областного суда // htpp://www.chel.ru.; Видеоконференцсвязь в зале судебного заседания // htpp://www. supcourt.ru./it/video.html.

 
 

Цікаве

Загрузка...