WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Окремі аспекти подолання протидії розслідуванню легалізації злочинних доходів на етапі закінчення досудового слідства - Реферат

Окремі аспекти подолання протидії розслідуванню легалізації злочинних доходів на етапі закінчення досудового слідства - Реферат


Реферат
на тему:
Окремі аспекти подолання протидії розслідуванню легалізації злочинних доходів на етапі закінчення досудового слідства
Провадження у кримінальних справах стосовно предикатного (основного) і додаткового (ст. 209 КК) злочинів припускає цілком закономірний кримінально-правовий і кримінально-процесуальний взаємозв'язок, що полягає у необхідності дотримання "правила відповідності" між проходженням стадіями кримінального процесу взаємозв'язаних обставинами кримінальних справ по вказаним категоріям злочинів. Це правило, зокрема, встановлює неможливість закінчення досудового слідства по кримінальній справі щодо легалізації злочинних доходів (ст. 209 КК) і направлення її через прокурора в суд без виконання аналогічних дій щодо провадження у справі про відповідний предикатний злочин, щодо якого відсутній обвинувальний вирок суду, набувший законної сили.
Як свідчить порівняльний аналіз практики розслідування інших видів злочинів, кваліфікація яких відбувається за сукупністю, вказане вище "правило відповідності" може бути досить "успішно" використано членами організованих злочинних угруповань та їх окремими несумлінними захисниками як підґрунтя відповідних форм протидії закінченню досудового розслідування легалізації злочинних доходів. На жаль, дослідження цих форм протидії та напрямів їх подолання у кримінально-процесуальній та криміналістичній літературі, по суті, залишилися поза увагою фахівців, що зайвий раз підкреслює актуальність їх розгляду в представленій статті.
У заданому напрямі дослідження пропонується зосередити увагу на розгляді трьох типових ситуацій.
Ситуація 1. Особа, що вчинила предикатний злочин є відомою органам розслідування, але не відомим є її місцезнаходження. Це достатньо типово, бо вказана особа може використовувати цю ситуацію як дуже ефективну форму протидії, і навмисно ховатися від слідства, уникаючи кримінальної відповідальності за вчинене. Логічно припустити, що в цьому будуть зацікавлені й інші співучасники злочину, оскільки така ситуація всіляко сприяє "розвалу справи" та дозволяє співучасникам "приписати" втікачу чи не одноособове вчинення усіх злочинних епізодів. Без проведення допиту цієї особи стає неможливим повно та об'єктивно дослідити усі обставини справи, з'ясувати роль і ступінь вини кожного співучасника і т. ін.
"Ефективність" подібної форми протидії полягає у тому, що в разі її результативності виникає юридичний факт, який спричиняє негативні процесуальні наслідки для вирішення кримінальної справи, практично гальмує подальше провадження, робить неможливим направлення до суду матеріалів досудового розслідування й з обвинувальним висновком. Пояснюється це тим, що відповідно до вимог стст. 132, 137, 138, 139 КПК України щодо осіб, місцеперебування яких не встановлено, слідчий зобов'язаний винести постанову про притягнення їх як обвинувачених у справі і оголосити в розшук (а у необхідних випадках, окрім цього, у порядку ст. 155 КПК - також винести ухвалу про обрання відносно них такого запобіжного заходу, як взяття під варту). Якщо після цього будуть проведені всі слідчі дії, які можливі без участі обвинувачених, і вжито вичерпні заходи, спрямовані на збереження доказів у справі, то відповідно до вимог п. 1 стст. 206, 207 КПК слідчий зобов'язаний припинити слідство.
Якщо вказані причини припинення слідства не усунені, то стає неможливим закінчити досудове слідство складанням обвинувального висновку і направити справу у встановленому порядку до суду. У нашому разі слід звернути увагу на ту обставину, що негативне процесуальне значення вказаного факту, відповідно до викладеного вище "правила відповідності", як би подвоюється. Зокрема, за таких обставин стає неможливим направлення до суду не тільки кримінальної справи про предикатний злочин, але й зв'язаної з нею "правилом відповідності" справи про легалізацію злочинних доходів.
Ситуація 2. Аналогічні негативні процесуальні наслідки можна передбачити й тоді, коли слідством взагалі не встановлені особи, причетні до вчинення предикатного злочину (п. 3 ст. 206 КПК); або не встановлені деякі з них, або є невідомим місцеперебування окремих співучасників; або коли психічне чи інше тяжке захворювання обвинуваченого не дозволяє закінчити провадження у справі (п. 2 ст. 206 КПК).
Ситуація 3. Можлива у тому разі, коли місцеперебування осіб, які за даними слідства вчинили предикатний злочин, буде встановлено. Проте, вони можуть перебувати за межами України і навмисно ухилятися від явки до органів досудового розслідування і суду.
Всі три описані вище ситуації зумовлюють неповноту слідства стосовно предикатного злочину. Якщо при цьому виходити з "правила відповідності", то слід погодитися з тим, що в кожній з цих ситуацій неможливо закінчити слідство і направити до суду відповідну кримінальну справу по легалізації злочинних доходів. Разом з тим, вважаємо, що у вказаних ситуаціях все-таки є шляхи, які можуть дозволити успішно закінчити слідство. Спробуємо їх розглянути.
При вирішенні першої і другої запропонованої ситуації слід враховувати, що законодавець у ч. 1 ст. 209 КК зв'язує походження злочинних доходів (предметів легалізації) не із здійсненням предикатного злочину як категорією кримінального права, заснованого на сукупності чотирьох обов'язкових ознак, а тільки з наявністю окремих з них - із вчиненням суспільно небезпечного протиправного діяння, передуючого легалізації.
Суспільна небезпека як ознака злочину полягає у тому, що діяння завдає шкоду об'єкту, який охороняється кримінальним законом, або містить в собі реальну загрозу нанесення подібної шкоди. Протиправність діяння, в цілому, означає пряму (юридичну) заборону його кримінальним законом [1]. Таким чином, встановлення вини як однієї з обов'язкових ознак злочину взагалі (у тому числі й предикатного), а звідси - й конкретної особи, що вчинила цей злочин, не є необхідною умовою для кваліфікації та судового розгляду обставин здійснення легалізації злочинних доходів. Аналогічний за суттю підхід використовується Конвенцією Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (1990 р.). Зокрема, у п. "з" ч. 2 ст. 6 цієї Конвенції йдеться про достатність для кваліфікації вчинення діяння як легалізації злочинних доходів відомостей, що одержані з об'єктивних, фактичних обставин.
На підставі зробленого висновку можна стверджувати, що в окремих випадках, як, наприклад, в першій і другій розглянутій ситуаціях, цілком допустимо направляти до суду кримінальну справу щодо легалізації злочинних доходів з обвинувальним висновком, навіть якщо з відповідною кримінальною справою по предикатному злочину цього зробити на даний момент неможливо. До матеріалів кримінальної справи про легалізацію злочинних доходів необхідно долучити достатню сукупність матеріалів (копій) кримінальної справи за предикатний злочин. Докази, що містяться у цих матеріалах, за оцінкою слідчого і прокурора-обвинувача, повинні однозначно (переконливо)доводити факт існування події предикатного злочину і отримання внаслідок цього відповідних грошових коштів або іншого майна, що виступають предметом легалізації у вказаній кримінальній справі.
Разом з тим, сказане автоматично не означає, що кримінальні справи по предикатних злочинах в описаних вище ситуаціях взагалі не можуть бути направлені до суду. Це зауваження, зокрема, стосується випадків, коли по одній і тій самій кримінальній справі відносно предикатного злочину притягнуто декілька обвинувачених, серед яких є й ті, що захворіли, або переховуються від слідства. У таких випадках, за умови, що це не спричинить порушення всебічності, повноти і об'єктивності розслідування і розгляду судом справи про відповідний предикатний злочин, законом допускається виділення кримінальних справ відносно вказаних вище обвинувачених в окреме провадження (ч. 2 ст. 26 КПК). А в частині доведеного обвинувачення

 
 

Цікаве

Загрузка...