WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Приватизація - Реферат

Приватизація - Реферат

суму 10 млрд. Доларів.
Сьогодні ж, у процесі здійснення другого етапу масової приватизації, у Чехії намітилося упевнене зро-стання виробництва ( приватне господарство початок демонструвати свою ефективність.
Які ж уроки дає чеський досвід? От вони:
- державне майно в Чехії в процесі приватизації продавалося і за ваучерів, і через викуп, і через аукціо-ни. Уряд продемонстрував, так сказати, вищий пілотаж економічної політики, оптимально об'єднавши гро-шову і масову (ваучерну) приватизацію. Найбільше соціально справедлива ваучерна модель залучила до цього процесу мільйони громадян, що забезпечило йому високий темп і суспільну зайнятість.
Закон України "Про приватизацію майна державних підприємств"(від 4 березня 1992р.)
Дійсний Закон регулює правові, економічні й організаційні основи приватизації підприємств загально-державної, республіканської (Республіки Крим) і комунальної власності з метою створення багатоукладної соціально орієнтованої ринкової економіки України.
Приватизація майна державних підприємств України ( це відчуження майна, що знаходиться в загаль-нодержавної, республіканської (Республіки Крим) і комунальної власності, на користь фізичних і недержав-них юридичних осіб.
Приватизація здійснюється на основі наступних принципів:
- законності;
- надання пільг на придбання державного майна членами трудових колективів приватизованих підпри-ємств;
- забезпечення соціальної захищеності і рівності прав громадян України в процесі приватизації;
- пріоритетного надання громадянам України прав на придбання державного майна;
- безоплатної передачі частки державного майна кожному громадянину України;
- приватизації державного майна на платній основі з застосуванням приватизаційних паперів;
- дотримання антимонопольного законодавства;
- повного, своєчасного і достовірного інформування громадян про всі дії по приватизації;
- пріоритетного права трудових колективів на вибір форми власності і придбання майна своїх підпри-ємств.
Особи, що придбали державні підприємства в якості цілісних майнових комплексів, є правонаступни-ками їхніх майнових прав і зобов'язань відповідно до умов договору між продавцем і покупцем і законодав-ством України.
Зазначені об'єкти не підлягають відчуженню шляхом купівлі-продажу, обміну, дарування до уведення власної національної валюти.
Суперечки, що виникають у процесі приватизації, дозволяються чи судом арбітражним судом у вста-новленому порядку відповідно до їхньої компетенції.
Закон України про приватизацію невеликих державних підприємств (малої приватизації) від 6 березня 1992 р.
Дійсний Закон установлює правовий механізм приватизації цілісних майнових комплексів невеликих державних підприємств шляхом їхнього відчуження на користь одного покупця одним актом купівлі-прода-жу.
Сферою застосування Закону є галузі, що підлягають першочергової приватизації: переробна і місце-ва промисловість, промисловість будівельних матеріалів, легка і харчова промисловість, будівництво, окремі види транспорту, торгівля і суспільне харчування, побутове обслуговування населення, житлово-ек-сплуатаційне і ремонтне господарство. Відповідно до дійсного Закону можуть також приватизуватися під-приємства інших галузей, якщо вони відповідають вимогам частини першої статті 2 дійсного чи Закону якщо це передбачено планами їхньої приватизації. До відносин по приватизації невеликих державних підприємств, не врегульованими даним Законом, застосовується Закон України "Про приватизацію майна державних під-приємств".
До покупця, що придбав на аукціоні, конкурсі об'єкт приватизації, переходить право володіння, корис-тування і розпорядження цим об'єктом з моменту удару молотка чи ліцитатора підписання протоколу засі-дання конкурсної комісії про визначення остаточного переможця, при викупі підприємства з дати прийнят-тя органом приватизації рішення про викуп.
Декрет Кабінету міністрів України "Про приватизацію земельних ділянок" від 26 грудня 1992 р.
Кабінет міністрів постановляє:
1. Сільським, селищним, міським Радам народних депутатів забезпечити передачу до 1 березня 1993 року громадянам України в приватну власність земельних ділянок, наданих їм для ведення особистого під-собного господарства, будівництва й обслуговування житлового будинку і господарських будівель (приса-дибна ділянка), садівництва, дачного і цивільного будівництва, у межах норм, установлених Земельним ко-дексом України.
Забороняється передача в приватну власність земельних ділянок на територіях зон відчуження і безу-мовного (обов'язкового) відселення, що піддались радіоактивному забрудненню внаслідок чорнобильської катастрофи.
2. Право приватної власності громадян на землю у випадках, передбачених статтею 1 дійсного Декре-ту, засвідчується відповідним Радою народних депутатів, про що робиться запис у земельно-кадастрових документах, з наступною видачею державного акта на право приватної власності на землю.
3. Установити, що громадяни України ( власники земельних ділянок, зазначених у статті 1 дійсного Де-крету, мають право чи продавати іншими способами відчужувати приналежні їм земельні ділянки.
5. Контроль за виконанням дійсного Декрету покласти на місцеві державне адміністрації.
Список літератури
1. 21 питання Юрію Єханурову про приватизацію через сертифікати // Прес-клуб.-1995.-№17.
2. Бабенко В. Приватизація в споживчій кооперації // Прес-клуб.-1995.-№17.
3. Бетина Н. Мала приватизація-95 піде по Зазначеному Президентом шляху // Дзеркало тижня.-1995.
4. Вернодубенко В. Українські ваучери. Як ними користатися? // Київський вісник.-1995.
5. Вісімспособів приватизації // Скарбник.-1994.
6. Голикова Т. Про структуру державної власності // Економіка України.-1995.-№8.
7. Декрет Кабінету міністрів України "Про приватизацію земельних ділянок" // Дніпро вечірній.-1993.
8. З приватизацією в науці Кабінет міністрів розбереться // Дзеркало тижня.-1995.
9. Закон України про приватизацію майна державних підприємств // Дніпро вечірній.-1992.
10. Інтерв'ю з головою Фонду державного майна України Юрієм Єхануров // Дзеркало тижня.-1995.
11. Ларіонов А. Центр післяприватизаційної підтримки // Дзеркало тижня.-1995.
12. Ляшенко І. Який сертифікат - такі результати // Дзеркало тижня.-1994.
13. Не теоретизуй, а приватизуй! (Лондонський приватний інститут Адама Сміта) // Справа.
14. Павлішенко М. Роздержавлення і приватизація: новий погляд на проблему // Економіка України.-1994.-№9.
15. Порядок надання і розгляду заяв про приватизацію // Дніпро вечірній.-1994.
16. Ріжків С. Знецінювання приватизаційних сертифікатів як спосіб відновлення соціальної справедливо-сті // Комерсант України.-1995.-№4.
17. Сахаєв В. Екологічна політика в умовах приватизації // Економіка України.-1994.-№9.
18. Слюсар В. Приватизація підприємств харчової промисловості // Економіка України.-1994.-№6.
19. Тихомиров М. Як стати власником // Прес-клуб.-1995.-№17.
20. Яценко Н. "Сірий вівторок" української приватизації // Дзеркало тижня.-1995.-№15.

 
 

Цікаве

Загрузка...