WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Приватизація - Реферат

Приватизація - Реферат

Відповідно до формули постанови Верховної Ради від 29 липня 1994 року, як тільки постанова про цей список буде підписано, мораторій на висновок актів купівлі-продажу знімається. А коли так, то приватизаційні процеси охоплять величезний сектор підприємств, що уже давно чекають цього рі-шення. Самого списку у Фонді держмайна ми ще не маємо, але відомо, що приватизації в нинішньому році не підлягають близько 6 тисяч підприємств.
"Сірий Вівторок" української приватизації
Практичний хід приватизації в 1994 році в Україні можна умовно розділити на два етапи, вододілом яких було прийняття постанови Верховної Ради "Про удосконалювання механізму приватизації в Україні і по-силенні контролю за її проведенням" від 29 липня 1994 року. У першому півріччі приватизаційні процеси здій-снювалися більш динамічно, чим у 1993 році і другій половині звітного року. В другому півріччі обсяги при-ватизації значно скоротилися: у порівнянні з першим півріччям кількість приватизованих підприємств змен-шилося в 1,5 рази.
За станом на 1 січня 1995 року за 1994 рік приватизовано 7967 об'єктів. Основними способами прива-тизації в 1994 році були викуп і оренда з викупом, якими приватизовано відповідно 39,7 і 36,3% всіх об'єктів. Продаж об'єктів по некомерційному конкурсі склала 2,2%, по комерційному - 2,5%, на аукціоні - 5,0%.
За станом на 1 січня 1995 року приватизаційні майнові рахунки відкрили 8,3 млн. Людина, чи 16% від загальної чисельності населення України.
Центр післяприватизаційної підтримки
Центр післяприватизаційної підтримки (ЦПП) підприємств України Був створений згідно з наказом по Фонду держмайна України від 24 лютого 1995 року. По великому рахунку така підтримка не тільки консу-льтаційна, але і фінансова, напевно знадобиться і уже приватизованим підприємствам, і 8 тисячам, при-значеним до приватизації в 1995 році. Багато хто з них випробують труднощі у своєму розвитку внаслідок несприятливості загальної економічної ситуації, а деяким просто не вистачає знань для обрання вірного орі-єнтира в перехідний до ринку період.
Інформація про хід приватизації підприємств державної власності по Дніпропетровській області
Відповідно до Указу Президента України від 19.02.94 р. №56 в області створена єдина система органів приватизації. У містах і районах засновані представництва Фонду держмайна України, що будуть здійснюва-ти реформування підприємств комунальної власності.
У 1994 році в сфері приватизації відбувалися складні процеси, про що свідчать результати аналізу ро-боти органів приватизації області.
У першому півріччі 1994 року спостерігалася тенденція до прискорення приватизації в області. Так, протягом першого і другого кварталу 1994 року було приватизовано 90% підприємств, що здійснюють про-даж майна протягом 1993-1994 років.
Прискоренню приватизації сприяло прийняття Кабінетом міністрів України постанови від 20.05.94 № 327 "ПРО проведення індексації основних фондів 1994 р.". Це спонукало потенційних покупців, у першу чер-гу трудові колективи підприємств, виступати з ініціативою щодо приватизації через очікуване зростання пла-тежів за обсяги приватизації в результаті збільшення їхньої вартості після індексації основних фондів.
У 1994 році було приватизовано 648 підприємств області, у тому числі: 169 ( загальнодержавної влас-ності, 479 ( комунальної власності.
Підприємства загальнодержавної власності були продані шляхом:
- оренда з викупом членами трудових колективів (116);
- викуп трудовим колективом (24);
- продаж акцій відкритих акціонерних товариств (28);
- аукціони (1).
Приватизація майна підприємств переробної промисловості, сервісних, будівельних і інших підпри-ємств проводиться тільки шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства.
Квота пільгового продажу акцій членами трудових колективів підприємств і сільськогосподарських виробників складає більш 51% акцій.
При такому поділі акцій приватизуються підприємства асоціацій "Родючість", "Дніпромолпром", "Дніп-ром'яспром" і інші. Частка акцій підприємств, що підлягають пільговому продажу працівникам кожного сіль-ськогосподарського підприємства визначається обласним управлінням сільського господарства і продово-льства пропорційно до обсягів сировини і послуг.
Для недопущення заміни в процесі приватизації державних організаційних структур монопольного ти-пу частками і запобігання появи нових монопольних утворень необхідна організація чіткої взаємодії Фонду держмайна України, Міністерства економіки України й антимонопольного комітету України між собою і з ін-шими центральними і місцевими органами державної виконавчої влади. Така взаємодія необхідна насампе-ред при приватизації підприємств м'ясної, молочної, хлібопекарської промисловості і т.п., що займають мо-нопольне положення на відповідних регіональних ринках.
Слід зазначити, що в області мається можливість забезпечити всі приватизаційні майнові сертифікати майном об'єктів приватизації. По попередніх розрахунках, вартість сертифікатів, що не використані в нашій області, набагато менше, ніж вартість майна підприємств, розташованих на території області, що підляга-ють приватизації.
Одними з найбільш важливих причин припинення приватизації на наш погляд є:
- Нестабільність законодавчої бази для проведення приватизації, що ускладнює практичну діяльність органів приватизації. Прийняті попереднім складом Верховної Ради України останні виправлення до законо-давства з питань оренди і приватизації фактично ревізують концепцію роздержавлення і приватизації підпри-ємств, землі і житлового фонду, створюють суперечливе правове середовище для діяльності органів при-ватизації.
- Широке застосування неконкурентних способів приватизації обмежує права громадян України, що не є членами трудових колективів приватизованих підприємств, на одержання частки державної власності в про-цесі приватизації і на використання своїх приватизаційних паперів; створює передумови для продажу всього державного майна за заниженими цінами, оскільки, як свідчить світовий досвід,лише застосовуючи конкуре-нтні способи, можна визначити реальну ціну об'єктів приватизації.
- Відсутність мотивації в потенційних інвесторів для здійснення інвестицій унаслідок незадовільного ста-ну фінансово-кредитної системи, податкового тягаря, необґрунтованого підвищення цін на об'єкти привати-зації.
- Штучне завищення в Державній програмі приватизації на 1994 рік українського карбованця до долара США, у якому не враховані економічні і соціально-політичні реалії в Україні.
Це не тільки послужило причиною невиконання завдань програми по надходженню засобів у вільно конвертованій валюті, але і взагалі загальмувало процес іноземного інвестування.
Нерозуміння населенням об'єктивних причин необхідності проведення приватизації, передчасні чекан-ня її конкретних результатів умовах невдач із проведенням економічних реформ, що створює в суспільстві передумови негативного сприйняття приватизації. Таке сприйняття підтримують деякі засоби масової інфор-мації, представляючи лише негативні чи матеріали замовчуючи про хід приватизаційних процесів.
Намітилася стійка тенденція по створенню в

 
 

Цікаве

Загрузка...