WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Приватизація - Реферат

Приватизація - Реферат

1992 р. об'єднання не забезпечувало АТ сировиною, і посібник змушений було самостійно організовувати його закупівлі безпо-середньо в господарствах - колгоспах і радгоспах, що принесло йому 510 млн. крб. збитків. Наприклад, для реалізації продукції безпосередньо підприємством було встановлено націнку 15%, а в системі держтор-гівлі - 50%, що істотно підвищило роздрібну ціну, гальмуючи своєчасну реалізацію продукцію, що привело до затоварення складів навіть у літній період.
При приватизації підприємств хлібопекарської промисловості варто враховувати ту особливість, що в цієї підгалузі склалася глибока спеціалізація підприємств. Випускаючи продукцію, що відрізняється своєю трудомісткістю (до того ж і собівартістю), власники не будуть зацікавлені у виробництві дієтично, діабетич-них і ін. виробів, що мають порівняно невисокі ціни, але є вкрай необхідними населенню. Тому одночасна приватизація всіх підприємств поставить їх у різні фінансові умови.
При цьому варто враховувати, що в сучасних умовах через недоліки в організації заготівлі, транспор-туванні і збереження сировини, через низький технічний рівень інфраструктури багато переробних підпри-ємств не цілком забезпечуються якісною сировиною. Крім того, для багатьох підгалузей харчопрому харак-терна висока вартість основних фондів виробництва, що ускладнює викуп їхнього майна трудовими колек-тивами.
Тому, результати аналізу першого досвіду приватизації майна підприємств харчової промисловості показують, що ринкові відносини важко входять у їхню господарську діяльність, а спроби швидкого і масо-вого переходу до ринку "шоковими способами" не спрацьовують. Тому в харчопромі впровадження ринко-вих відносин може відбуватися тільки за умови державного регулювання, комплексного дозволу всіх питань у безпосередньому зв'язку з обліком техніко-економічних особливостей її окремих підгалузей.
Для успішного функціонування підприємств в умовах ринкової економіки особливо важливими є не тільки їхнє роздержавлення і приватизація, але й об'єднання капіталу і зусиль трудових колективів, спрямо-ваних на підвищення його віддачі. На основі такої концентрації ресурсів і потужностей виробництв різного профілю можна буде маневрувати засобами, прискорити НТП, знизити витрати матеріальних і трудових ре-сурсів.
При приватизації підприємств харчопрому бажано було б відмовитися від принципу оцінки його об'єк-тів тільки по вартості ОПФ і оборотних фондів, оскільки від її не залежать їхня віддача і величина прибули. При акціонуванні майна підприємств доцільно виходити з потенційного прибутку, що вони приносять, змен-шивши її на відсоток фактичного зносу ОПФ, що розраховується по нормах амортизації і фактичному термі-ну експлуатації.
Для прискорення процесів приватизації харчової промисловості доцільно реорганізувати великі і се-редні підприємства в акціонерні товариства, з вільним продажем акцій. При цьому на першому етапі варто заборонити держпідприємствам брати участь у придбанні акцій, а продавати їх тільки членам трудових ко-лективів. Інакше такі підприємства за рахунок державних засобів скуплять значну частину акцій, що може привести до появи нових монополій. На другому етапі акції можна буде, за рішенням уряду, продавати під-приємствам, кооперативам, своїм і іноземним громадянам, а також приватним фірмам.
Отже, в умовах України застосування методів "народної приватизації" довільно перспективно, оскільки в ряді підгалузей харчопрому є безліч підприємств, що уже чи збанкрутували знаходяться на грані банкрут-ства. Для практичного здійснення приватизації цих підприємств і їх виживання на першому етапі необхідної є продумана державна підтримка і прийняття відповідних законів.
Вісім способів приватизації
Центральне місце в державній приватизаційній програмі приділяється способам приватизації.
Програма передбачає 8 способів приватизації державного майна:
1. Викуп об'єктів малої приватизації - спосіб приватизації, при якому власником об'єкта стає товариство покупців, утворене його працівниками. Цей спосіб приватизації не передбачає конкуренції покупців.
2. Викуп державного майна підприємства з альтернативним планом приватизації, по якому власником об'єкта і його частини стає товариство покупців, утворене його працівниками відповідно до розробленого покупцями планом, що є альтернативним до плану, запропонованому комісією з приватизації.
3. Викуп державного майна, зданого в оренду з викупом, - спосіб приватизації, по якому власником об'-єкта стає орендар, відповідно до договору оренди.
4. Продаж на аукціоні - спосіб приватизації, по якому власником об'єкта стає покупець, що запропону-вав у ході аукціону максимальну ціну.
5. Продаж за комерційним курсом - спосіб приватизації, по якому власником об'єкта стає покупець, що запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта, чи при рівних умовах найбільшу суму.
6. Продаж за комерційним курсом - спосіб приватизації, по якому власником об'єкта стає покупець, що запропонував при фіксованих початкових цінах найвищу ціну.
7. Продаж по конкурсі з відстрочкою платежу - спосіб приватизації, по якому власником об'єкта стає по-купець, що на конкурсній основі домігся права сплатити за придбання об'єкта з відстрочкою платежу на три роки, на умовах передоплати 30% його вартості.
8. Продаж акцій відкритих акціонерних товариств - спосіб приватизації, по якому власниками акцій, пере-творених у відкриті акціонерні товариства державних підприємств, на конкурсній основі стають покупці, що запропонували найбільшу ціну за найбільшу кількість акцій після реалізації акцій на пільгових умовах.
Не теоретизуй, а приватизуй!
" Приватизацію необхідно починати з маленьких підприємств.
" Потрібно улаштувати життєвий порядок так, щоб у суспільстві було якнайбільше власників, але сте-жити, щоб акціонерів, що володіють одним підприємством, було не дуже багато. Інакше річні збори акціоне-рів перетворяться в базар і стануть некерованими.
" Сама серйозна група інтересів ( працівники підприємства, що приватизується. Вони стривожені своїм майбутнім. Їм необхідно дати можливість стати співвласниками фірми.
" Державне підприємство, що працює погано, можна продати приватному підприємству, бажаноакціо-нерному.
" Ще не було такого, щоб за державну власність, що приватизується, призначили дійсну ціну. Ті, хто оцінює, можуть бути фахівцями найвищої кваліфікації, але найкращий порадник ( сам покупець. Він і скаже яку суму готовий вкласти в справу. Занадто дорого не купить ніхто, при занадто дешевому продажі з'явить-ся багато претендентів, почнуться скандали. Краще, якщо претенденти з'ясують відносини між собою на ос-нові фінансових можливостей.
" Немає ніякого сенсу повертати власність її колишнім власникам. Це тільки загальмує весь процес. Ко-лишнім власникам можна запропонувати визначену компенсацію в майбутньому, коли справи підприємства налагодяться, але і те з умовою, що сам власник протягом визначеного терміну оголосить про свої претен-зії.
Інтерв'ю з Юрієм Єхануровим
На засіданні 3 березня Верховна Рада України затвердив список підприємств, що не підлягають при-ватизації в 1995 році.

 
 

Цікаве

Загрузка...