WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Актуальні проблеми організації діяльності податкової міліції - Реферат

Актуальні проблеми організації діяльності податкової міліції - Реферат

платників-боржників, відкритих ними в установах банків та інших фінансово-кредитних установах.
Механізми та методи примусового стягнення активів за рахунок погашення податкового боргу визначались рядом постанов Кабінету Міністрів України. Так Постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 1998 р. № 940 визначено порядок скорочення податкового боргу за рахунок вилучення готівки у платників податків, що мають податкову заборгованість, діяльність яких пов'язана з отриманням готівки (за рахунок виконання робіт, надання послуг, реалізації продукції тощо). При цьому особлива роль відводилась участі в процедурі примусового вилучення готівки співробітникам податкової міліції, присутність яких була обов'язковою.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку стягнення на рухоме майно, що перебуває у податковій заставі для погашення податкової заборгованості платника податків (крім фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності) та реалізації такого майна" від 22 червня 1998 р. № 941 дозволяла податковим органам застосовувати методи примусового стягнення, направлені на забезпечення виконання податкових зобов'язань та скорочення податкового боргу за кошти, отримані від реалізації (продажу) активів (майна), попередньо зареєстрованого у податковій заставі. Визначено механізм примусового опису та вилучення майна платника-боржника, порядок його оцінки, передачі на біржові торги, його уцінку та переуцінку в процесі його продажу, порядок направлення коштів, отриманих від реалізації такого майна, та зарахування їх на рахунок скорочення або погашення податкового боргу.
При цьому визначались повноваження і права органів примусового стягнення та відповідальність платника, що має податкову заборгованість за невиконання вимог цього податкового органу в процесі виконання такої процедури і т.ін.
Крім того, Інструкцією № 7, затвердженою Постановою Правління Національного банку України "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України" від 2 серпня 1996 р. № 204, було визначено порядок стягнення податкового боргу за рахунок коштів платника-боржника, що знаходились на розрахункових, валютних та інших рахунках, відкритих ним в установах банків та інших фінансово-кредитних установах. Вона надавала право податковим органам блокувати кошти не тільки на рахунках платників-боржників, а також на рахунках їх дебіторів шляхом виставлення інкасового доручення (розпорядження) в установи банків, в яких відкриті такі рахунки, яке підлягало обов'язковому виконанню. Визначалась черговість направлення коштів, що поступали на заблоковані таким чином розрахункові рахунки, на погашення податкового боргу.
З прийняттям Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 20 грудня 2000 р. № 2181 було ліквідовано картотеку, зупинено чинність Інструкції НБУ № 7 та інших нормативно-правових актів, що запроваджували методи примусового стягнення заборгованості платників податків по податкових зобов'язаннях. Даним Законом запроваджено судовий порядок вирішення питань щодо забезпечення погашення податкових зобов'язань платників-боржників за рахунок їх активів. Визначено пріоритети платників податків по узгодженню їх податкових зобов'язань, встановлено порядок погашення податкового боргу, права, обов'язки та відповідальність за порушення вимог цього Закону.
Соціально-правові та управлінські аспекти інституту податкової заборгованості. З урахуванням вищерозглянутих питань щодо становлення, розвитку, функціонування та вдосконалення організаційно-правових засад діяльності органів ДПС України і податкової міліції у її складі, огляду якісних змін та окремих показників, що супроводжують і характеризують ці процеси, вони дають можливість здійснити аналітичну оцінку деяких важливих сторін функціонування податкової системи держави, дати оцінку стану платіжної та виконавської дисципліни платників податків - основних носіїв податкових надходжень до доходної частини бюджетів, змогу прогнозувати їх фінансові та інші можливості, встановлювати перспективні прогнозовані показники про реальність надходження податкових платежів на виконання бюджетних показників в його доходній частині.
Напружена робота органів ДПС мала певні позитивні результати, про що свідчать дані щодо виконання прогнозованих показників податкових надходжень: близько 100 % - у 1999 р. і понад 103 % відсотків - у 2000 р. та понад 4 млрд грн, здобутих додатково за рахунок заходів адміністративного забезпечення виконання податкових зобов'язань, стягнень податкової заборгованості, штрафних санкцій, пені та ін. Це дало змогу дещо виправити ситуацію вбюджетній сфері з виплати заборгованості по заробітній платі в системі освіти, охорони здоров'я, виплаті пенсій, дотацій по комунальних платежах та ін.
Із визначенням і зміною завдань об'єктивно змінювалася (вдосконалювалася) структура податкових органів, технологія та методи їх виконання.
Зупинимося на деяких показниках-орієнтирах, що, безперечно, зумовлюють основні напрями державної податкової політики, провідником якої є Державна податкова адміністрація України (Указ Президента України "Про затвердження Положення про ДПА України" від 13 липня 2000 р., № 886/2000).
Незважаючи на ряд заходів, пов'язаних з реструктуризацією і списанням податкового боргу перед бюджетами та державними цільовими фондами, у 1999 році (вугільна та металургійна промисловість, агропромисловий комплекс) та вжиті заходи з примусового стягнення податкового боргу, вдалося знизити загальну заборгованість на суму близько 6 млрд грн. Але ліквідувати повністю заборгованість по заробітній платі, платежах у соціальній сфері, закладах охорони здоров'я та інших галузях народного господарства не вдалося. Крім того, тенденція зростання її загальної суми триває. Про це свідчать такі дані: на другу половину 2000 р. загальна сума внутрішнього податкового боргу перед бюджетами та державними цільовими фондами зросла і перевищила 15 млрд грн.
Соціально-правова характеристика інституту податкової заборгованості як суспільного явища носить досить складний характер. Вона може розглядатися як наслідок: по-перше, - безпосереднього невиконання або неналежного виконання платниками податків своїх податкових зобов'язань перед бюджетами та державними цільовими фондами. При цьому органи ДПС зобов'язані виявити такі факти та установити причини її виникнення. Дати правову оцінку та вжити передбачені законом заходи по скороченню такої заборгованості. В окремих випадках вирішувати такі питання у тісній взаємодії з судовими органами (суду, господарського суду).
По-друге, - прояву злочинних намірів та ігнорування чинною системою оподаткування, умисним ухиленням від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів). До таких протиправних діянь можна віднести створення підпільних конвертаційних валютних центрів, цехів по виготовленню фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, прямого ухилення від оподаткування (шляхом несплати або часткової несплати податкових платежів, укриття об'єктів оподаткування та ін.).
По-третє, - допущених прорахунків у державній податковій політиці. Надмірний податковий тиск (непомірні ставки податків, висока інтенсивність сплати податкових зобов'язань, великі штрафи, часті зміни законодавчої бази і складність у розрахунках та інше). Це призводить до відтоку значного капіталу в тіньовий сектор економіки, коли платник податків дає перевагу ризику перед законними діями. Коли суб'єкти підприємницької діяльності втрачають переконання у стабільності та

 
 

Цікаве

Загрузка...