WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Актуальні проблеми організації діяльності податкової міліції - Реферат

Актуальні проблеми організації діяльності податкової міліції - Реферат

виконавської дисципліни серед суб'єктів підприємницької діяльності. Про це свідчить Інструкція Міністерства фінансів України "Про порядок застосування Декрету Кабінету Міністрів України", а також Інструкція, прийнята спільно Міністерством фінансів України і Головною державною податковою інспекцією, "Про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій органами державної податкової служби" від 20 квітня 1995 р. № 28, згідно з якою встановлювався достатньо чіткий порядок виявлення та оформлення контролюючим податковим органом порушень податкового законодавства платниками податків та застосування заходів фінансового впливу до них.
22 серпня 1996 року Указом Президента України "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій" № 760/965 з метою посилення контролю за справлянням податків, зборів та інших обов'язкових платежів, подальшого зміцнення виконавської дисципліни працівників податкових органів на базі Головної державної податкової інспекції України, державних податкових інспекцій в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах, що ліквідувалися, було утворено Державну податкову адміністрацію України та відповідні державні податкові адміністрації, які стали їх правонаступниками.
Установлено, що ДПА України є центральним органом виконавчої влади. Державні податкові адміністрації в областях, районах, містах і районах у містах не можуть входити до складу місцевих державних адміністрацій. Голова ДПА України за посадою є міністром, а державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах очолюють голови відповідних державних податкових адміністрацій та інспекцій. Таким чином, Державну податкову адміністрацію України було утворено як самостійну структуру та орган державного управління у сфері податкових правовідносин. Але важливість і рівень новоутвореної державної структури повинні визначатися вагомістю завдань, які вона покликана вирішувати у державному будівництві.
Тому зазначеним Указом установлювалося, що головними завданнями ДПА України є:
здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів, інших обов'язкових платежів, установлених законодавством;
прийняття рішень щодо накладення фінансових санкцій та адміністративних штрафів на порушників податкового законодавства та забезпечення їх стягнення, захист інтересів держави в судових органах у справах, що стосуються сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
прийняття нормативних та методичних документів з питань оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності на виконання відповідних законодавчих актів.
Пунктом 6 даного Указу дано розпорядження щодо підпорядкування ДПА України підрозділів Міністерства внутрішніх справ України по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування.
Таким чином, органи державної податкової служби були наділені правами і повноваженнями та підсилені підрозділами органів міліції, що давало змогу для виконання стратегічних завдань у реформуванні податкової політики держави.
Отримавши такі можливості, органи державної податкової служби також повинні були реформувати певні напрями своєї діяльності, тому що ця державна структура працювала на непрогресивній законодавчій базі і лише корегувалася указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та відомчими нормативно-правовими актами, які видавалися залежно від ситуацій, що виникали на той час.
На сьогодні відбулися якісні зміни в податковому законодавстві.
Прийняття Закону України "Про систему оподаткування" від 18 лютого 1997 р. № 77/97 було першим і значним кроком щодо систематизації податкового законодавства. Цим Законом визначалося поняття податків, зборів (обов'язкових платежів), встановлювалися основні принципи побудови системи оподаткування та порядок прийняття і введення в дію законів про податки протягом бюджетного року. Зупинялася неефективна практика підміни законів про податки бюджетними законами. Даним Законом визначено систему місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів) та загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів), які разом становлять систему оподаткування України. Дано визначення поняття об'єкту оподаткування та інституту персональної відповідальності платників податків за порушення вимог податкового законодавства. Були внесені зміни та доповнення до ряду основних законодавчих актів про податки, а саме: "Про акцизний збір", "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про прибутковий податок з громадян", "Про податок на додану вартість" та ін.
У правовому регулюванні діяльності системи органів ДПС також відбувалися зміни, які виводили податкову службу на більш високий рівень організації її діяльності та функціонування з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу Україні"" від 5 лютого 1998 р. № 83/98.
Закон закріплював правові основи організації діяльності ДПС, визначав її структуру на всіх рівнях функціонування. Встановлено правовий статус ДПА України та підпорядкованої системи органів ДПС як центрального органу виконавчої влади та юридичної особи. Конкретно визначено її функції, завдання, права і повноваження, сутність яких частково розкрита раніше.
Поряд із основними завданнями, що полягали у здійсненні контролю за додержанням податкового законодавства, забезпеченням постійного та в повному обсязі надходження платежів до дохідної частини бюджетів усіх рівнів, також ставилися інші завдання, що пов'язані з утворенням податкової міліції в складі органів ДПС.
До особливих завдань, які визначалися даним Законом, вперше віднесено функцію оперативно-розшуковоїдіяльності, завдання з виявлення та попередження податкових злочинів, щодо провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері оподаткування, виявлення фактів корупції серед державних службовців в системі ДПА і ДПС у цілому, забезпечення безпеки співробітників державної податкової служби при виконанні ними службових обов'язків.
Спеціалізація вищезазначених кримінально-процесуальних дій та адміністрування процесів справляння податків базувалися на об'єктивній необхідності, що виникла на той час. Постійне розгортання та розширення сфери податкових правовідносин, внутрішньосистемні якісні зміни вимагали своєчасного вдосконалення та спеціалізації форм і методів її правового регулювання, забезпечення їх виконання.
Необхідно звернути увагу на те, що галузь оподаткування постійно приваблювала не тільки продуктивні сили виробничо-комерційного спрямування, але й викликала підвищений інтерес криміналітету, де, на думку його суб'єктів, були можливості для збагачення протиправним шляхом. Тому протидіяти таким злочинним намірам могли лише спеціальні органи держави. Це також стало однією з причин створення в складі системи органів ДПС спеціального підрозділу по боротьбі з податковими правопорушеннями - податкової міліції.
Про доцільність створення такої структури свідчать результати її роботи з виявлення і викриття податкових правопорушень (злочинів). Якщо в 1994-1995 роках було виявлено понад 8 тис. злочинних проявів у системі оподаткування, то лише за 2000 рік їх кількість значно зросла. За вказаний період у слідчі підрозділи податкової міліції було передано 10 872 кримінальних справ, з яких 5193 направлено до суду.
Процес удосконалення і розширення системи органів ДПС обумовлений

 
 

Цікаве

Загрузка...