WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Актуальні проблеми організації діяльності податкової міліції - Реферат

Актуальні проблеми організації діяльності податкової міліції - Реферат

правоохоронними органами держави та іншими установами і відомствами; соціальний і правовий захист тощо).
Велике значення у правовому регулюванні діяльності податкової міліції мають підзаконні (відомчі) нормативно-правові акти.
Виходячи із загальних положень чинного законодавства, такі нормативно-правові акти повинні сприяти виконанню законів і не виходити за межі їх правових норм. Особливо необхідно дотримуватися зазначених вимог при укладанні наказів, інструкцій, положень, рекомендацій та ін.
Правове забезпечення діяльності податкової міліції не є винятковим і повинно відповідати таким же вимогам, не зважаючи на особливе її положення в структурі системи органів ДПС України. Про це свідчить правовий статус і діяльність Слідчого управління податкової міліції, Управління по боротьбі з корупцією та забезпечення безпеки в органах державної податкової служби ДПА України, підрозділів фізичного захисту працівників органів ДПС від протиправних посягань.
Більш складним є Положення щодо правового статусу оперативних підрозділів податкової міліції, які здійснюють ОРД і пов'язані з виконанням ними службових обов'язків, згідно функцій визначених законом.
Особливої ваги набуває значення правового забезпечення діяльності тих оперативних підрозділів податкової міліції, які інтегруються у структури органів ДПС та дотримуються при цьому їх функціонального призначення. До таких відомчих нормативно-правових актів можна віднести такі: наказ ДПА України від 28.09.99 № 523, яким було затверджено Положення про оперативні підрозділи податкової міліції по примусовому стягненню податкової заборгованості; наказ ДПА України "Про організаційну структуру Державної податкової адміністрації України" від 02.10.00 № 507, яким були визначені структура та функції оперативних підрозділів податкової міліції інтегрованих у структури ДПС, а також наказ ДПА України "Про типовий штатний розпис органів податкової міліції Державної податкової служби України" від 25.05.01 № 214, яким визначено штатну чисельність податкової міліції в сучасній структурі ДПС України.
Для підвищення ефективності роботи підрозділів державної податкової служби України щодо скорочення податкової заборгованості до бюджетів, наповнення Державного бюджету України коштами від податкових надходжень, попередження злочинів у сфері оподаткування раніше наказом ДПА України "Про вдосконалення організації роботи підрозділів стягнення податкової заборгованості" від 08.07.00 № 365 у структурі ДПА України створено Головне управління стягнення податкової заборгованості ДПА України, якому функціонально підпорядковане управління організації оперативних заходів по скороченню податкового боргу ГУПМ ДПА України.
Більш активною стала практика інтеграції податкової міліції в структури органів ДПС і набула розвитку як захід адекватного реагування на прояви та тенденції зростання податкового боргу платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами.
Утворення в складі ДПС України спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями і закріплення їх структури за функціональними ознаками, а також функції і завдання податкової міліції визначено Законом України "Про державну податкову службу в Україні" від 05.02.98 № 83/98 та наказом ДПА України "Про затвердження організаційної структури державних податкових адміністрацій та інспекцій" від 06.03.98 № 97. Але жорстка форма норм закону не може бути сприйнята економічним та соціальним розвитком держави як статичне незмінне правило без урахування загальних тенденцій розвитку та потреб суспільства. Про це свідчить практика становлення і розвитку структури податкової міліції за останні роки з часу її утворення та низка відомчих нормативно-правових документів, що її визначають, при відсутності законодавчого закріплення. Така ситуація склалася при виникненні завдань по стягненню податкової заборгованості та визначенні нових форм взаємодії органів ДПС з податковою міліцією, найвищою формою якої стало їх взаємне інтегрування.
Першим кроком в інтегруванні силових відомств до складу органів ДПС України стало виведення у 1996 році спеціальних підрозділів міліції, що вели боротьбу з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування, зі складу МВС України і передача їх до підпорядкування новоутвореної ДПА України.
Цей факт сам по собі має особливий характер у практиці формування структур органів державного управління. Але виникає питання щодо причин формування такої змішаної структури.
Основні фактори, що обумовили необхідність інтегрування податкової міліції до структури Державної податкової служби України. Зрозуміло, що причини мають економічне, соціальне, правове, політичне спрямування, які виникали у процесі становлення, розвитку та вдосконалення податкової системи держави, в тому числі системи органів ДПС.
Особливого прояву такі причини набули у 1993-1997 рр., коли відбувалися значні зрушення у формуванні податкової системи держави.
У цей час на податкову систему покладалося значне коло завдань, пов'язаних із захистом інтересів економічного розвитку держави, забезпеченням своєчасного і повного надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, стабілізацією і захистом внутрішнього ринку держави, стимулюванням вітчизняного товарного виробництва, валютного регулювання та ін.
Одночасно ставилися завдання щодо підвищення ефективності самої податкової системи як основного засобу держави, що мав виконувати функції не тільки регулятивного, але й організаційного спрямування.
Характерною особливістю даного періоду стало оновлення правової основи системи оподаткування та законодавче закріплення структури ДПС України.
Всі без винятку законодавчі акти, що встановлювали окремі види податків, зборів (обов'язкових платежів), зазнали повного або часткового перегляду. До них вносилися зміни і доповнення, частково зупинялася або відмінялася дія окремих їх норм чи положень. Значна кількість податків зазнала докорінних змін і реформувань шляхом прийняття і запровадження нових редакцій законів, що їх встановлювали.
При прийнятті законів по окремих видах податків, обов'язковою вимогою було дотримання принципу повноти складу норм, які визначають сам вид податку, суб'єкт - платника податку, об'єкт оподаткування, ставку (розмір) податкового платежу, звітний податковий період, пільги, порядок справляння тавідповідальність за порушення вимог даного закону.
Але практика функціонування податкової системи свідчила про те, що заходів для забезпечення виконання податкових зобов'язань платниками податків, передбачених самими законами про них, недостатньо. Тому об'єктивно виникала необхідність у додатковому прийнятті спеціальних законів чи нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення виконання податкових зобов'язань платниками податків перед бюджетами та державними цільовими фондами із застосуванням фіскальної, соціальної та регулятивної функцій податків залежно від ситуації, яка складалася з розвитком економіки, сфери оподаткування тощо.
До таких нормативних документів можна віднести Декрет Кабінету Міністрів України "Про стягнення не внесених у строк податків і податкових платежів" від 21 січня 1993 р. № 8-93, який того часу мав силу закону і визначав заходи щодо забезпечення виконання податкових зобов'язань. Він мав на меті досягти підвищення ефективності функціонування системи оподаткування шляхом посилення відповідальності платників податків за порушення вимог податкового законодавства та додержання належного рівня платіжної і

 
 

Цікаве

Загрузка...