WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Актуальні проблеми організації діяльності податкової міліції - Реферат

Актуальні проблеми організації діяльності податкової міліції - Реферат


Реферат
на тему:
Актуальні проблеми організації діяльності податкової міліції
Для встановлення організаційно-функціональних засад організації діяльності податкової міліції в контексті модернізації Державної податкової служби України (далі - ДПС України) і на цій основі формування її структури виникла нагальна потреба у законодавчому визначенні її правового статусу як правоохоронного органу та суб'єкта державного управління.
Це, перш за все, обумовлюється правовим положенням податкової міліції у складі ДПС України.
Законом України "Про державну податкову службу в Україні" від 5 лютого 1998 р. № 83/98 податкова міліція визначена як спеціальний підрозділ по боротьбі з податковими правопорушеннями, що знаходиться у складі ДПС України.
Цей Закон став правовою основою організації діяльності податкової міліції з особливим статусом її підпорядкування, визначенням функцій і завдань, а також її складу та структури, повноважень, прав та обов'язків.
У складі ДПС України податкова міліція здійснює контроль за додержанням вимог податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.
Перед спеціальними підрозділами податкової міліції, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, ставляться (визначені) такі завдання:
запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;
розшук платників, які ухиляються від сплати податків, зборів, інших платежів;
запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;
забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків (ст.19 Закону).
При цьому необхідно відмітити, що під час виконання співробітниками податкової міліції своїх основних обов'язків, їм доводиться виконувати завдання, що не мають законодавчого визначення їх як функцій, але вважаються необхідними і не суперечать умовам виконання основних завдань та загальних повноважень, окреслених Законом. Як правило, такі випадки можуть мати місце при недостатньому правовому врегулюванні діяльності податкових органів, в тому числі податкової міліції. Можливість їх прояву стає більш вірогідною і тоді, коли правові основи діяльності визначаються різногалузевим законодавством, законами різних правових інститутів. Така ситуація склалася при формуванні організаційно-правових засад діяльності податкової міліції, особливо тих її оперативних підрозділів, які діють у нових умовах функціонування інтегрованої структури органів ДПС України.
Вона регламентується нормами фінансового, кримінального, адміністративного, цивільного та інших галузей і інститутів права, в тому числі нормативно-правовими актами ДПА України.
До нормативно-правової бази, що визначає завдання та інші сторони організації діяльності податкової міліції, також належать: закони України "Про боротьбу з корупцією", "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про товарну біржу", "Про заставу", "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", "Про звернення громадян", "Про систему оподаткування", "Про банки і банківську діяльність", "Про виконавче провадження" та ін.
Особливість завдань, які постають перед органами податкової міліції, в тому числі й тих її структур, діяльність яких регламентується спеціальними (окремими) законами, обумовлена її правовим статусом у складі системи органів державної податкової служби. Вона полягає в тому, що податкова міліція виконує завдання як структурний підрозділ органів ДПС, що визначені Законом України "Про державну податкову службу в Україні", а також спеціальні завдання, які вона виконує згідно з законодавством, що регламентує діяльність податкової міліції незалежно від її структурної підпорядкованості ДПС України. У зв'язку з цим повноваження ДПА України не можуть поширюватись на діяльність податкової міліції при виконанні нею спеціальних завдань, які встановлюються відповідними законодавчими і нормативно-правовими актами.
Наприклад, згідно із Законом України "Про державну податкову службу в Україні" від 5 лютого 1998 р. № 83/98 податкова міліція в складі ДПС України виконує завдання по контролю за додержанням вимог податкового законодавства щодо запобігання податковим злочинам, їх виявлення, розслідування та здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення. Зазначені завдання зобов'язані виконувати всі структурні підрозділи органів державної податкової служби. Про це свідчить процес збору та підготовки органами ДПС матеріалів для передачі їх до відповідних слідчих органів податкової міліції. На даній стадії спільно співпрацюють органи ДПС і податкової міліції, а саме: при виявленні правопорушень, пошуку речових чи інших документальних доказів, у забезпеченні їх збереження та інших дій, які встановлені для податкових органів.
У даному разі вони діють у єдиному правовому полі і керуються спільним законодавством.
Але після передачі зібраних матеріалів до слідчих підрозділів податкової міліції розпочинається процес досудового розслідування по зібраних матеріалах, що стали підставою для порушення кримінальної справи.
Незважаючи на єдність цілей у попередній спільній роботі, слідчі органи податкової міліції починають діяти за приписами Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України, норми яких певною мірою можуть поширюватися на діяльність структур органів ДПС, а для самих слідчих підрозділів є безперечним правовим началом.
Таким чином, можемо зазначати, що завдання органів податкової міліції виконуються ними згідно з їх функціями, правами і повноваженнями, які встановлюються податковим законодавством та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами.
Іншим доказом законодавчо визначеної самостійності у виконанні окремих функцій підрозділами податкової міліції є застосування ними заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї в окремих випадках, а саме: при забезпеченні безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисті їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків. Крім норм Закону України "Про державну податкову службу в Україні" працівники податкової міліції керуються нормами Закону України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р. № 565-ХІІ (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами.
Цей висновок підтверджується також особливостями та специфікою підходу до виконання оперативно-розшукової функції податковою міліцією, що діє в складі ДПС України. Даний напрям діяльності податкової міліції визначається нормами Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992 р. № 2135-ХІІ, в якому чітко визначено коло її суб'єктів, до яких належать оперативні підрозділи податковоїміліції. Цим Законом визначено поняття оперативно-розшукової діяльності (далі - ОРД), її правову основу, завдання, принципи, права і обов'язки підрозділів, які здійснюють ОРД та інші напрями її ведення. При цьому повноваження вищестоящих структур органів ДПС на дії спеціальних підрозділів податкової міліції, що здійснюють ОРД, не поширюються (рисунок).
У даному напрямі дії податкових органів можуть носити допоміжний характер (загальне керівництво; правове та матеріально-технічне забезпечення; координація у взаємодії між структурними підрозділами системи органів ДПС, з

 
 

Цікаве

Загрузка...