WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Інформаційно-аналітичне забезпечення боротьби з корупцією: структура та зміст навчального модулю - Реферат

Інформаційно-аналітичне забезпечення боротьби з корупцією: структура та зміст навчального модулю - Реферат

та створення спеціалізованого програмного забезпечення, користуванню яким треба навчити працівників ОВС.
Слід зазначити, що одним зі шляхів підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю і корупцією є підготовка кадрів та підвищення кваліфікації працівників, які безпосередньо займаються даною проблемою. При цьому треба враховувати сучасні вимоги до знань та вмінь, які потребують вивчення та відпрацювання під час проведення навчальних занять.
У процесі організації перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців 1-4 категорій, які займаються проблемами боротьби з корупцією, в Національній академії внутрішніх справ України використовується модульний принцип побудови навчальних дисциплін. При розробці модулів з використання сучасних інформаційних технологій у боротьбі з корупцією виходили з того, що в результаті вивчення модулю "Інформаційно-аналітичне забезпечення боротьби з корупцією" слухачі, зокрема, повинні знати: основні поняття, етапи розвитку, сучасний стан та проблеми інформатизації України; законодавство України в сфері суспільних інформаційних відносин, нормативно-правове забезпечення інформатизації управлінської діяльності; проблеми та перспективи створення та використання автоматизованих інформаційно-аналітичних систем у боротьбі зкорупцією; основи забезпечення інформаційної безпеки в автоматизованих системах та ін.
Крім того, в процесі навчання треба відпрацювати такі навички і вміння: використовувати сучасні комп'ютерні технології в процесі антикорупційної діяльності; використовувати можливості локальних та глобальних комп'ютерних мереж, системи електронної пошти для пошуку та отримання інформації, що пов'язана із боротьбою з корупцією; користуватися сучасним програмними забезпеченням автоматизації документообігу в діяльності державного службовця тощо.
Модуль складається з декількох тем. У темі "Законодавство в сфері суспільних інформаційних відносин" розглядаються законодавчі акти в цій сфері, система інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої, нормотворчої, правозастосовної та правоосвітньої діяльності, а також комп'ютеризовані інформаційно-пошукові та аналітичні системи у галузі права.
Враховуючи актуальність проблеми забезпечення інформаційної безпеки як складової Національної безпеки держави, тема "Інформаційна безпека органів державної влади та місцевого самоврядування" присвячена розгляду законодавства України в сфері інформаційної безпеки, вивчається інформація з точки зору забезпечення прав людини, уточнюються потенційні канали витоку конфіденційної інформації. Крім того, розглядаються засоби та методи захисту конфіденційної інформації в автоматизованих системах та приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування.
Розглянуті вище можливості мережі Internet вивчаються в темі "Сучасні комунікативні технології у боротьбі з корупцією", якою передбачено відпрацювання навичок використання новітніх інформаційних технологій в локальних, корпоративних та глобальних комп'ютерних мережах у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією; вивчення організованої злочинності в мережі Internet, системи електронної пошти, основних понять та можливостей телеконференцій.
Розгляду проблем і перспектив створення і використання міжвідомчих банків даних правоохоронних органів присвячена тема "Міжвідомчі банки даних". Вивчається також система оперативного інформування органів державної влади про вчинені тяжкі злочини та надзвичайні події, автоматизована інформаційна система МВС України з обліку фактів фальшивомонетництва та ін.
Проблеми створення та використання автоматизованих робочих місць (АРМ) розглядаються окремим модулем. У темі "АРМ як засіб підвищення ефективності управлінської діяльності" вивчається структура, загальні принципи створення типового АРМ, вимоги до АРМ, призначеного для підвищення ефективності діяльності в сфері боротьби з корупцією, визначається роль і місце сучасного АРМ в управлінській діяльності. Розглянуті також сучасні АРМ та перспективи їх розвитку. Тема "Програмне забезпечення та можливості типового АРМ" присвячена розгляду комп'ютерних програм, інтегрованих пакетів та комунікаційного обладнання сучасних АРМ, їх апаратної та програмної сумісності, АРМ керівника та його організації, автоматизації документообігу управлінської діяльності. Крім того, вивчаються бази та банки даних, системи управління базами даних, можливості табличних процесорів, засоби захисту конфіденційної інформації на АРМ, а також перспективи розвитку програмного забезпечення для організації АРМ [3].
Отже, розробка, впровадження та використання спеціалізованих автоматизованих інформаційно-аналітичних систем дозволить суттєво підвищити ефективність боротьби з корупцією та організованою злочинністю. А використання під час проведення навчальних занять вищеописаних модулів та розробленого на їх базі навчально-методичного та програмного забезпечення дозволить, на нашу думку, суттєво підвищити ефективність навчання в процесі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які безпосередньо здійснюють боротьбу з корупцією та організованою злочинністю. Зрозуміло, що розглянуті модулі не є остаточними та у подальшому будуть доповнюватися й удосконалюватися.
Список використаних джерел
1. Жданов І. Корупція в Україні: спроба аналізу // Вісник "Школа політичної аналітики". - 2002. - № 2.
2. Мейтус В.Ю. Коррупция. Экономический и информационный анализ. - К.: Нора-принт, 2003.
3. Інформатизація управління в органах внутрішніх справ: Посіб. / В.Г. Хахановський, П.П. Підюков, В.М. Смаглюк та ін. / За заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва. - К.: НАВСУ, 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...