WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Інформаційно-аналітичне забезпечення боротьби з корупцією: структура та зміст навчального модулю - Реферат

Інформаційно-аналітичне забезпечення боротьби з корупцією: структура та зміст навчального модулю - Реферат


Реферат
на тему:
Інформаційно-аналітичне забезпечення боротьби з корупцією: структура та зміст навчального модулю
Зростання рівня корупції та організованої злочинності, технічної оснащеності та застосування новітніх досягнень науково-технічного прогресу організованими злочинними угрупованнями, що спостерігається останнім часом, потребує адекватного реагування з боку правоохоронних органів. Корупція є значною загрозою національній безпеці та суспільному ладу, суттєво впливає на формування і діяльність владних та політичних інститутів, ускладнює міжнародні відносини України, а також підриває довіру громадян до влади.
Закон України "Про боротьбу з корупцією" (ст. 1) визначає поняття корупції як діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямовану на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. Корупційними діяннями вважаються:
а) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв'язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості;
б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством.
На думку директора Центру політико-правових програм ім. Разумкова І. Жданова, боротьба з корупцією і хабарництвом пов'язана, зокрема, з вирішенням таких основних завдань: зменшення кількості "хабаромістких" функцій державного управління (видача дозволів, ліцензій, довідок тощо); чітке законодавче визначення процедур прийняття управлінських рішень; забезпечення "прозорості" прийняття рішень шляхом проведення конкурсів, тендерів тощо; підвищення кримінальної відповідальності за корупційну діяльність [1].
Одним з найважливіших шляхів підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю і корупцією, на нашу думку, є удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності відповідних підрозділів. Вирішення цієї проблеми можливе завдяки вирішенню таких завдань: реформування національного законодавства у сфері суспільних інформаційних відносин (включаючи відомчі нормативні акти); удосконалення існуючих банків даних та створення міжвідомчих банків даних правоохоронних органів; розробки спеціалізованого комп'ютерного програмного забезпечення - експертних систем для здійснення інформаційно-аналітичної роботи у сфері боротьби з організованою злочинністю і корупцією тощо.
Впровадження спеціалізованих інформаційно-аналітичних систем, які, зокрема, дозволяють відслідковувати процес документообігу у відповідних підрозділах, містять дані, пов'язані з діяльністю організації та окремих посадових осіб. Інформаційно-аналітична система повинна контролювати всі дії, пов'язані з фінансовими чи майновими інтересами, фіксувати, у чиїх інтересах приймаються рішення, чи існує залежність між тим, хто прийняв рішення, і тим, на чию користь це рішення було прийнято. Система також повинна здійснювати змістовний аналіз інформації, тобто з'ясовувати, чи є відмінності в однакових рішеннях, прийнятих для різних осіб, аналізувати динаміку організації (кадрові переміщення працівників), накопичувати та аналізувати інформацію про особисту участь працівників у підготовці та прийнятті окремих рішень [2].
Крім того, в процесі антикорупційної діяльності доцільно використовувати можливості, які надає глобальна мережа Internet, що містить безліч відомостей, присвячених корупційній тематиці. Вже сьогодні за допомогою мережі можна обмінятися досвідом роботи у сфері боротьби з корупцією між журналістами, засобами масової інформації, органами влади, громадськими організаціями; ознайомитися з результатами проектів, що здійснюються науково-дослідними установами та іншими організаціями (включаючи й зарубіжні фонди) з корупційної тематики; отримати необхідну інформацію, відвідуючи Web-чати тощо.
Безумовно, в подальшому можливості глобальної мережі Internet у боротьбі з корупцією зростатимуть, але це потребує створення системи "антикорупційних сайтів" - загальнодоступного інформаційного Internet-ресурсу, який міститиме різноманітні дані з проблем боротьби з корупцією, а саме:
- бази даних публікацій (бібліографія, результати наукових досліджень, проектів і т.п.) в сфері боротьби з корупцією з інтерактивним доступом, довідник Internet-ресурсів (у тому числі організацій, діяльність яких пов'язана із протидію корупції) з посиланнями на відповідні сайти;
- відомості про випадки корупції, які висвітлюються в регіональній пресі, що дозволить підвищити рівень "прозорості" органів місцевого самоврядування;
- довідник державних і громадських антикорупційних ініціатив з відомостями про антикорупційні програмами та окремі громадські ініціативи в Україні і за кордоном із створенням "дошки оголошень" та організацією у подальшому відповідних форумів і обговорень;
- довідник фондів та інших організацій, які здійснюють фінансову підтримку на реалізацію антикорупційних проектів; розміщення об'яв і анонсів антикорупційних програм спонсорів, які готові фінансувати відповідні проекти;
- розділ "Юридична консультація" для проведення телеконференцій з актуальних проблем боротьби з корупцією, проведення опитувань, з'ясування громадської думки (у тому числі, експрес-опитування по "гарячих" подіях, пов'язаних з корупцією).
Реалізація таких інформаційно-аналітичних систем потребує відповідного технічного оснащення

 
 

Цікаве

Загрузка...