WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Інформаційні технології як чинник терористичного акту - Реферат

Інформаційні технології як чинник терористичного акту - Реферат

законодавством. Зазначений провідний родовий об'єкт є полісистемним - під назвою "злочини проти безпеки людини".
Аналіз інших розділів Особливої частини КК дозволяє визначити другий провідний родовий об'єкт злочинного посягання - безпеку суспільних формувань (безпеку суспільства), який визначено у статті 1 КК як кримінально-правова охорона і захист громадського порядку та громадської безпеки. Зазначений провідний об'єкт фокусується з рядом розділів Конституції України. У кримінальному законодавстві системоутворюючим цього провідного родового об'єкту виступає Розділ ІХ Особливої частини КК (Злочини проти громадської безпеки). Спеціальні родові об'єкти, які утворюють "дерево" цілей від провідного родового об'єкта, визначеного у розділі ІХ Особливої частини КК, знаходимо у таких розділах: VI (Злочини проти власності - частково); VII (Злочини у сфері господарської діяльності);VIIІ (Злочини проти довкілля); Х (Злочини проти безпеки виробництва); ХІ (Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту); ХІІ (Злочини проти громадського порядку та моральності); ХІІІ (Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення); ХV (Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян); ХVІІ (Злочини у сфері службової діяльності); ХVІІ (Злочини проти правосуддя).
Логічно Особливу частину КК завершує Розділ ХХ, де визначається такий провідний родовий об'єкт суспільно небезпечного діяння, як злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного порядку, що фокусується з відповідними положеннями завдання кримінального законодавства визначеного у статті 1 КК. У зазначеному розділі зібрані норми, що реалізують правову охорону і захист суспільних відносин відповідно до взятих Україною зобов'язань перед світовим співтовариством.
Такий детальний аналіз і теоретичні конструкції змісту норм кримінального законодавства переслідували обґрунтування на основі статті 258 КК загальних положень сутності полісистемності Розділу ХVI Особливої частини щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж.
Серед науковців і практиків висловлюється думка, що під комп'ютерними злочинами (кіберзлочинами) слід розуміти тільки суспільно небезпечні діяння, визначені у Розділі ХVI Особливої частини КК.
У той самий час існує й інша думка: про включення до цього виду злочинів також інших суспільно небезпечних діянь, в яких комп'ютерна інформація може виступати чинником злочинного посягання і які визначені в інших розділах Особливої частини КК. Як аргумент на користь нашої думки може виступати аналіз змісту ст. 258 КК. Подібний аналіз можна здійснити і по відношенню до деяких інших статей Особливої частини КК, де вживається категорія "інші діяння": ст. 109-111; 113-114; 120; 129; 132; 138; 142; 145; 156-162; 168; 170-172; 182; 183; 185-199; 201-212; 215-236; 238; 255; 256; 258; 259; 266; 276; 277; 279-285; 290; 292-296; 300; 301; 304; 306; 312; 313; 318; 319; 328-330; 338; 340; 343-347; 349-360; 364-370; 373; 374; 376-378; 380; 381; 383-387; 396-399; 401; 405; 409-413; 422-424; 426; 427; 435; 437; 439; 440; 445.
Також окремі види злочинів, у яких комп'ютерна інформація зазначена як засіб протиправного посягання, розміщені в інших розділах Особливої частини: Розділ V. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (ст. 163, 176, 177); Розділ VII. Злочини у сфері господарської діяльності (ст. 200).
Зазначена дискусія має не тільки теоретичне значення. На часі ратифікація Україною Конвенції про кіберзлочини (від 23.11.2001 р.). У цій Конвенції пропонується країнам прийняти заходи, які можуть бути необхідні для визнання відповідно з національним законодавством ряду визнаних Конвенцією суспільно небезпечними діянь - кіберзлочинів.
Механічне перенесення у кримінальне законодавство України цих діянь може породити конфлікт норм. В існуючих нормах такий конфлікт вже потенційно визначений. Але це тема окремого дослідження.
Також слід зазначити, що на підставі кримінального законодавства визначена Концепція стратегії реалізації державної політики щодо боротьби з кіберзлочинністю в Україні. На державному рівні ентропія (невизначеність) щодо доктрини боротьби з кіберзлочинністю може значно зменшити ефект практики протидії. А цей фактор може позначитися на авторитеті держави не тільки серед народу України, але й на міжнародному рівні.
За позитивний чинник можна визначити, що у владних структурах наявне усвідомлення проблеми, про що черговий раз заявлено в Указі Президента України № 1193/2001 від 6 грудня 2001 р. "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 р. "Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України".
Список використаних джерел
1. International Police Review. - 1998. - Nov./Dec. - P. 56.
2. Політі А. Нові транснаціональні ризики і європейська безпека. - К., 1997.
3. Computer World. - К., 1999. - 3 лют. - С. 1, 29.
4. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються з використанням комп'ютерних технологій / За заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва. - К.: НАВСУ, 2000. - 64с.
5. Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій: Монографія / За заг. ред. Р.А. Калюжного. - Запоріжжя: Просвіта, 2001. - 252с.
6. Інформатизація соціального управління: теорія і практика (організаційно-правовий аспект): Посіб. - Київ - Донецьк: Донецький ін-т вн. справ, 2001. - 190с.
7. Організована злочинність в Україні: Наук. посіб. / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. - К.: НАВСУ, 1999. - 124с.
8. Інформаційне право та інформаційна безпека. Сучасний стан, поняття та визначення змістовної частини, інкорпорація нормативних актів з правових питань у сфері інформації та її захисту / За заг. ред. Р. Калюжного та В. Філонова. - Київ - Донецьк: Донецький ін-т вн. справ МВС України, Ін-т економіки та права. - КРОК, 2001. - 230с.
9. Беляков К.И. Управление и право в период информатизации: Монография. - К.: Изд-во "КВІЦ", 2001. - 308с.
10. Комп'ютерна злочинність: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2002. - 240с.
11. Брижко В.М., Цымбалюк В.С. и др. Е-будущее и информационное право / Под ред. Р.А. Калюжного и М.Я. Швеца. - К., 2002. - 264с.
12. Брижко В.М., Цимбалююк В.С. та ін. Інформаційне суспільство. Дефініції... - К., 2002. - 220с.

 
 

Цікаве

Загрузка...