WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Інформатизація правоохоронних органів України: проблеми та шляхи їх розв’язання - Реферат

Інформатизація правоохоронних органів України: проблеми та шляхи їх розв’язання - Реферат

кримінального характеру шляхом зведення інформаційних обліків до єдиної системи з відображенням причинно-наслідкових зв'язків між об'єктами обліку. З розвитком комп'ютерних мереж з'явиться можливість забезпечити безпосередній доступ до інтегрованої системи співробітників підрозділів і служб міськрайлінорганів для використання в оперативно-службовій діяльності.
Серйозні проблеми щодоінформаційного забезпечення органів прокуратури в період їх реформування призвели до необхідності розробки корпоративної інформаційної системи та системи автоматизації документообігу і діловодства. В Концепції щодо створення такої системи передбачено можливість інтеграції корпоративної інформаційно-обчислювальної мережі органів прокуратури України у загальну інформаційну систему правоохоронних органів України, а також - інтеграцію в загальнодержавну інформаційно-обчислювальну мережу України. Головна мета реалізації положень Концепції - створення на всій території України високоефективного автоматизованого інформаційно-обчислювального середовища, здатного найбільш повно й оперативно задовольняти інформаційні потреби органів прокуратури всіх рівнів при здійсненні ними своїх функцій і повноважень. Загальний кошторис виконання робіт побудови корпоративної інформаційної системи органів прокуратури складає близько 12 млн дол. США.
На нашу думку, процес інтеграції інформаційних систем правоохоронних органів повинен бути продовжений і ще глибше охоплювати інформаційні масиви, починаючи з підрозділів дізнання та закінчуючи судовими та органами виконання покарань, включаючи весь цикл правозастосовчої діяльності, починаючи від попередження злочинності, закінчуючи аналізом статистичних показників.
Налагоджений процес збору та опрацювання інформації уможливлює всебічний аналіз обстановки, прогноз розвитку негативних тенденцій та прийняття відповідних рішень. У першу чергу, це стосується статистичної інформації.
Для дослідження та узагальнення реального стану справ по боротьбі зі злочинністю та її профілактики, виявлення причин та обставин, що впливають на криміногенну ситуацію у регіонах України, Міжвідомчим НДЦ при Координаційному комітеті по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові аналізується статистична звітність таких міністерств і відомств: Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Міністерства юстиції, Державної митної служба, Державної податкової адміністрації, Головного контрольно-ревізійного управління, Державного департаменту з питань виконання покарань, Державного комітету у справах охорони державного кордону України.
На сьогодні єдиної автоматизованої системи збору, зберігання, переробки й видачі інформації щодо боротьби з організованою злочинністю та корупцією поки що не створено. Звітні дані, що надходять до Міжвідомчого НДЦ, готуються за допомогою відомчих інформаційних систем, які базуються на різних операційних системах (Unix, MSDOS, Windows NT, OS/2, Linux та ін.). В них використовуються різні формати даних, статистичні форми представляються на різних носіях. Це значно ускладнює опрацювання цієї інформації.
Тому необхідно на державному рівні вирішити питання щодо створення міжвідомчого банку даних статистичної інформації стосовно боротьби зі злочинністю. Використовуючи сучасні інформаційні технології зв'язку, між зацікавленими службами буде створена можливість отримувати інтегровану оцінку оперативного стану боротьби зі злочинністю та корупцією як у регіонах України, так і в органах підпорядкування (міністерства та відомства).
Але будь-які програми чи концепції інформатизації неможливо вирішити без двох необхідних складових - кадрового та фінансового забезпечення. На жаль, у системі правоохоронних органів (що стосується керівних посад), то їх обіймають працівники, які не тільки не мають відповідної освіти, але й нерідко взагалі не орієнтуються в проблемах інформатизації, сучасних методах обробки інформації. Це, з однієї сторони, пояснюється недостатнім випуском відповідних спеціалістів в системі відомчої освіти, а, з іншої, - значною різницею в оплаті фахівців високої кваліфікації у правоохоронних органах та у приватному секторі.
Що стосується фінансування інформаційних проектів, яке часто здійснюється за рахунок іноземних спонсорів, то доцільно було б включати до Державної програми інформатизації фінансування хоча б проект відповідних систем. За рахунок державних коштів варто проводити закупівлю ліцензійного офісного програмного забезпечення (редактори текстів, електронні таблиці, бази даних, системи перевірки орфографії тощо).
Актуальним на сьогодні залишається також проблема поширення юридичної інформації серед працівників прокуратури, судів. Її вирішенню може сприяти юридична інформаційно-пошукова система "Законодавство", що поширюється як на дисках, так і через Інтернет, забезпечує оперативне інформування про законопроекти, зміни та доповнення до чинного законодавства, регіональні нормативні акти тощо.
У зв'язку з широким використанням засобів комп'ютерної техніки на робочих місцях слід приділяти особливу увагу питанням захисту інформації, включаючи правові, організаційні та технічні заходи. Окремого вивчення потребують проблеми, які виникають у зв'язку з широким використанням інформаційних технологій для обробки інформації щодо особи з метою захисту її законних прав та інтересів при несанкціонованому використанні цієї інформації.
Сьогодні спостерігається прагнення широких кіл населення та юристів до більшої поінформованості щодо діяльності правоохоронних органів та участі в процесах законотворення. У зв'язку з цим потужним засобом для вирішення зазначених проблем є Інтернет, який надає змогу оперативно інформувати населення про стан правоохоронної діяльності, зміни у чинному законодавстві та отримувати зворотний зв'язок. Тут слід використати позитивний досвід експлуатації веб-ресурсів таких структур як Служба безпеки, Генеральна прокуратура України, низки відомчих наукових та навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для ОВС.
У комплексі зазначені питання могли б вирішуватися у наукових радах з питань інформатизації, які доречно було створити в правоохоронних органах України.
Список використаних джерел
1. Інформатизація, право, управління (організаційно-правові питання): Монографія / Р.А. Калюжний, О.Д. Крупчан, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, В.С. Цимбалюк, М.Я. Швець. - К.: Ін-Юре, 2002. - С. 11.
2. Швец Н.Я. Автоматизированные системы управления органами внутренних дел. - К., 1983.

 
 

Цікаве

Загрузка...