WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Інтелектуалізація злочинності. Варіант стримування - Реферат

Інтелектуалізація злочинності. Варіант стримування - Реферат


Реферат
на тему:
Інтелектуалізація злочинності. Варіант стримування
Планування протиправних міжнародних операцій, використання сумнівних фінансових схем та пошук схем ухилення від оподаткування стали загальновизнаною зброєю злочинних організацій. Самі злочинці або наймані ними менеджери досконало володіють методами формування фінансових потоків, сучасними інформаційними технологіями, експертними аналітичними системами, які вже сьогодні є невід'ємними елементами інформаційного середовища. Завдяки цьому, вони враховують навіть можливості уникнення невиправданих витрат, пов'язаних з політичними і валютними ризиками, подвійним оподатковуванням доходів, інфляцією, зайвими адміністративними витратами, з одного боку, та, з іншого, - уникнення від переслідування правоохоронних та контролюючих органів. Правоохоронцям, якщо вони використовують тільки традиційні методи виявлення злочинів та розслідування кримінальних справ, доводиться часто поступатися міжнародним злочинним угрупованням. Виявляти, контролювати, стримувати, тим більш нейтралізувати джерела злочинності, в таких умовах стає, якщо не повністю неможливо, то занадто важко, і, тільки використовуючи спеціальні навички та знання, це стає реалізованим.
"Білокомірцева" злочинність, як ніхто інший, використовує поєднання теоретичних знань та практики. До кола звичайної практики злочинців, заснованої на економічній та теорії міжнародних відносин, наприклад, відносять використання транснаціональних господарських систем, в яких застосовуються перенесення фінансової бази міжнародних операцій у сприятливі економічні райони. Так, офшорний кліринговий центр забезпечує легалізацію "брудних" коштів шляхом фінансування інвестицій у різних країнах світу, здійснює платіжне і розрахункове обслуговування закордонних дочірніх фірм і філій. Часто представництва та філії компаній користуються закордонними авуарами і рахунками материнської компанії. В результаті операції компанії втрачають визначену локалізацію. Кошти, якими вони оперують, частково або цілком перебувають за межами повноважень національних податкових органів. У корпоративних схемах широко застосовується інститут "номінального" володіння компаніями і банками. Завдяки цьому дочірні та залежні фірми для третіх осіб виглядають як самостійні господарські суб'єкти. Холдингові ланцюжки нерідко включають кілька, а іноді й десятки компаній. Зв'язок між такими компаніями налагоджено за допомогою найсучасніших інформаційно-телекомунікаційних технологій, часто розроблених не для використання широкого кола користувачів, а саме для обслуговування корпоративних інтересів.
Показовим є той факт, що транснаціональні корпорації (далі -ТНК) мають у своєму арсеналі й підрозділи, які виконують функції збору даних. Це дозволяє ТНК виробляти гнучкі системи збору, аналізу необхідної інформації, яка отримується від багаточисельних філій, розташованих в усьому світі, з урахуванням специфіки регіонів та окремих держав. Крім того, керівники приватних компаній уважно використовують практику державних спецслужб щодо здобування та аналізу інформації, впровадження сучасних технічних засобів та інформаційних систем. Так, деякі корпорації для вивчення світових ринків використовують автоматизовані інформаційно-аналітичні системи. Деякі з них впроваджують матриці для економічного макромоделювання, використовуючи й оперативні джерела.
Слід усвідомити, що між злочинцями та правоохоронцями на традиційно сформоване протиборство впливають не тільки полярність інтересів ("козаки-розбійники"), фінансове забезпечення (фінансування на основі дефіциту бюджету - для одних, потужне фінансове підґрунтя - для інших), інші матеріальні та нематеріальні фактори, а й ще протистояння якості знань та вміння їх використовувати.
Таким чином, знання (інформація), які необхідні правоохоронним органам у протидії злочинності, можуть бути надзвичайно різноманітними та визначатися потребами конкретної служби чи підрозділу, їх використання в оперативно-розшуковій, слідчий та управлінській діяльності органів внутрішніх справ буде корисним для прийняття рішення щодо запобігання, припинення, викриття, розслідування злочинів, забезпечення безпеки особи, суспільства і держави.
У такому контексті інформація про стан боротьби зі злочинністю - це знання про стан об'єкту (стан боротьби зі злочинністю) та суб'єкту (правоохоронних органів), зовнішнє середовище та результати діяльності правоохоронних органів. У даному разі "знання" можна віднести до категорії розвідувальних даних. Зміст оперативно-розшукової інформації відрізняється широким різновидом відомостей, що відносяться також до характеристики оперативно-тактичної обстановки, основних сил оперативно-розшукової діяльності, до оцінки результатів їх використання. Оперативно-розшукова інформація відображає не тільки ті явища, події, обставини, зміни в середовищі, які виникають в результаті злочинів, але й широке коло явищ, обставин, подій, що впливають на злочинну поведінку окремих осіб.
Тому інформаційне забезпечення правоохоронних органів має бути комплексною системою організаційних, правових, технічних і технологічних засобів, заходів та методів, які в процесі зв'язку забезпечують інформацією всі елементи системи (суб'єктів і об'єктів) шляхом організації інформаційних масивів - баз даних і знань.
Зрозуміло, що інформаційне забезпечення відіграє важливу роль у роботі оперативних підрозділів, що використовують інформацію (отриману як гласно, так і негласно) для своєчасного попередження злочину, розшуку злочинців, розкриття злочинів. Для вирішення завдань боротьби зі злочинністю оперативні підрозділи правоохоронних органів мають право збирати, накопичувати і зберігати інформацію про події і факти, що свідчать про злочинну діяльність окремих осіб чи груп. Але інформації, отриманої з оперативних джерел та проведених заходів з використанням спеціальної техніки, часто не вистачає для об'єктивної картини. Постає питання пошуку нетрадиційних, нових підходів боротьби з організованою злочинністю у ході здійснення оперативно-розшукової діяльності.
Власне тому для нагляду (моніторингу) за тенденціями розвитку злочинності, орієнтування в причинах та умовах, які сприяють вчиненню інтелектуальних злочинів, прийняття рішень щодо поставлених завдань та проведення необхідних дій для досягнення мети на сучасному етапі вже слід орієнтуватись на пошукові, експертні, аналітичні, синтезуючі програмно-апаратні засоби, за допомогою яких можливо здійснювати розвідувально-аналітичні заходи в сфері сучасних інформаційних технологій. Використання зазначених програмно-апаратних засобів може прискорити процес якісної обробки інформації та прийняття рішень [1, с. 29 - 35].
З оприлюдненої інформації на регіональній конференції, яка відбулася у м. Будапешті (Угорщина, 19-23 квітня 2004 року) на тему: "Використання новітніх технічних засобів у боротьбі з організованою злочинністю", слід звернути увагу на те, що в підрозділах ФБР з метою викриття злочинувикористовуються сучасні технології для встановлення необхідної інформації, а саме: за допомогою спеціального пристрою, наведеного на мобільний телефонний термінал, можливо отримати телефонний номер користувача та ІМЕІ (персональний номер телефону). Далі за допомогою програмного забезпечення, такого як PEN-Link,

 
 

Цікаве

Загрузка...