WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → “За” і “проти” сучасних пошукових технологій у дослідженні наркотичних проблем неповнолітніх України - Реферат

“За” і “проти” сучасних пошукових технологій у дослідженні наркотичних проблем неповнолітніх України - Реферат

законодавчої та виконавчої влади; найбільша увага простежується там, денаркопроблеми завдали прямого удару, та, як не дивно, на регіональному рівнях - за прикладом Татарстану та Комісії з питань жінок, сім'ї та демографії при Президентові Російської Федерації (РФ). Можливо, нам варто використати позитивний досвід РФ, розробивши власні регіональні програми протидії наркоманії серед неповнолітніх та їх участі в наркобізнесі, об'єднавши їх в єдиний загальнонаціональний проект боротьби з наркобізнесом, подати на розгляд до Верховної Ради України та затвердження, обов'язково погодивши з Міністерством фінансів щодо виділення коштів на його реалізацію.
З огляду на зазначене, вважаємо за необхідне вжити таких заходів:
1. Верховній Раді України прийняти закони:
- "Про профілактику злочинів", де окремим розділом передбачити профілактику злочинності неповнолітніх із зазначенням специфіки профілактичної роботи у напрямі попередження наркоманії та участі цих осіб у наркобізнесі;
- "Про моніторинг телекомунікацій."
2. Кабінету Міністрів України:
- створити міжвідомчу структуру з питань координації діяльності, спрямованої на профілактику наркоманії та протидію наркобізнесу в Україні;
- розробити разом зі Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством науки і освіти, Міністерством охорони здоров'я України Державну програму профілактики наркоманії серед населення України на 2004 - 2010 роки.
3. Службі безпеки, Міністерству внутрішніх справ України, керівникам усіх підрозділів органів внутрішніх справ:
- обов'язково включати питання профілактики злочинів неповнолітніх у сфері НОН окремим розділом у плани роботи на звітний період; слідчим підрозділам виявляти детермінанти наркозлочинів неповнолітніх, з'ясовувати відомості про осіб правопорушників, готувати узагальнені звіти разом з КМСН та подавати їх до Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України;
- після прийняття вищезазначеного Закону розробити методику ОРД щодо виявлення та документування злочинної діяльності на стадії передачі (збуту) наркотичних засобів, психотропних речовин збувальником потенційному споживачеві через Інтернет-наркопослуги з використанням технологій типу "Text Mininq"і т. ін.
4. Кримінальній міліції у справах неповнолітніх (КМСН):
- активізувати роботу з виявлення криміногенних факторів залучення зазначеної категорії осіб до НОН та наркобізнесу з метою їх усунення;
- проводити роботу, спрямовану на правове виховання неповнолітніх;
- здійснювати профілактичний облік неповнолітніх осіб, звільнених з місць позбавлення волі за наркозлочини та вчинені у стані наркотичного сп'яніння; а також тих, які скоїли суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність; та звільнених зі спеціальних навчально-виховних закладів, яким у медичних закладах поставлено діагноз "наркоманія";
- виявляти дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну наркодіяльність, жебрацтво.
Стосовно проведеної профілактичної роботи кожні 6 місяців укладати відповідну довідку та надавати її Координаційному комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинність при Президентові України.
5. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України:
- передбачити окремою статтею Державного бюджету виділення коштів на реалізацію Комплексної програми профілактики злочинності на 2001 - 2005 роки, затверджену Указом Президента України від 25 грудня 2000 року.
6. Державному комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України організувати пропаганду в засобах масової інформації здорового способу життя на тлі негативних наслідків вживання та розповсюдження наркотичних засобів з виділенням спеціально визначеного ефірного часу та запровадженням конкретних цільових програм. За можливості залучати до цієї роботи колишніх наркоманів, які спромоглися звільнитися від наркозалежності.
Профілактика злочинності неповнолітніх у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з'ясування детермінант антисоціальної поведінки цієї категорії осіб представляє, на наш погляд, завдання загальнодержавного значення - сьогоднішні неповнолітні, які стали на шлях злочинної діяльності, або з різних причин мають схильності до цього, завтра можуть поповнити лави рецидивної наркозлочинності дорослих. Тому нехтування проблемами неповнолітніх сьогодні найближчим часом може завдати відчутної шкоди (у сенсі не лише наркобізнесу та загроз, що він несе, а й - загальнокримінальної злочинності загалом) безпосередньо майбутньому України.
Список використаних джерел
1. Организационно-правовое и информационно-техническое обеспечение борьбы с незаконным оборотом наркотиков/ А.П. Полежаев, А.Л. Трошин, Б.П. Целинский, Р.В. Звягинцев и др.: М-во вн. дел РФ, ГУБНОН, Академия управления, Всеросс. науч.-исслед. ин-тут: М.: ОАО "Перспектива", 2002. - С. 158 - 159.
2. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2002. - С. 145.
3. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. - М.: Изд-во "Норма", 1999. - С. 311.
4. Курс кримінології. Особлива частина: Підруч. /За заг. ред. О.М.Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 167.
5. В Киеве раскрыли 50 наркопритонов// Вечерние вести. - 2003. - 2 окт. - № 148 (1048). - С. 2.
6. Смирнова І.В. Наркобізнес в Україні: реалії та загрози сьогодення// Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - К.: Міжвідом. наук.-дослід. центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Координаційному комітеті по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, 2003. - № 7. - С. 26.
7. Хахалева Н.И. Проблемы разработки современной концепции развития системы депозитарного и репозитарного хранения библиотечных фондов// www./rba.ru.
8. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. Около 50 000 слов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Русский язык, 1976. - С. 871.
9. Технологии єффективного анализа текстовых данных. Добыча знаний// CHIP. Компьютеры и коммуникации. - 2003. - окт. - № 10. - 132с.
10. Рабочая книга социолога: Академия наук СССР, Институт социологических исследований. - М.: Изд-во "Наука", 1977. - С. 321 - 340.
11. Тропина Т.Л. Киберпреступность и кибертерроризм// Организованная преступность, терроризм и коррупция: Криминолог. ежеквартал. альманах. - М.: Юрист, 2003. - Вып. 2. - С. 140.
12. Баулин Ю.В. Национальные уголовно-правовые средства противодействия организованному наркобизнесу: Монография. - Х.: Изд. авт., 2002. - С. 55 - 56.
13. Гриненко І.М. Наркобізнес та національна безпека. - К.: Сфера, 2002. - С. 8.
14. Как спасти от вымирания украинский народ// Вечерние вести. - 2003. - 3 дек. - № 183 (1083). - С. 5.

 
 

Цікаве

Загрузка...