WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → “За” і “проти” сучасних пошукових технологій у дослідженні наркотичних проблем неповнолітніх України - Реферат

“За” і “проти” сучасних пошукових технологій у дослідженні наркотичних проблем неповнолітніх України - Реферат

користувачів і провайдерів мережі, наголошуючи навільному продажу наркотиків через web-вузли. Але тут виникає проблема розпізнавання жаргону або сленгової лексики, навіть ідентифікації істинних процесів наркомаркетингу - наркопослуг, коли інформація у мережі Інтернет подається у частково або повністю закодованому вигляді. До означеної проблеми додається і те, що сьогодні web-сторінка існує і якимось чином можливо - за частотою пропонованих послуг або наявних словоформ з використанням перелічених технологій - встановлювати відверті пропонування так званої "хімії", яка продається під виглядом начебто препаратів для збільшення м'язової маси та спортивних занять культуризмом (бодібілдингу). Але наявну ще сьогодні web-сторінку вже завтра можуть видалити провайдери, якщо вважатимуть її за незаконну, і вже потім буде неможливо відстежити такі Інтернет-наркомагазини.
Не можна обійти увагою й технології "видобутку даних", які презентувало ЦРУ США широкому загалу, що використовуються для пошуку інформації у текстах, радіо- і телепередач різними мовами - Text Data Mininq. Сьогодні такі технології ЦРУ використовує для відстеження наркотрафіків - так званих каналів (шляхів) переміщення, руху, контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а також - технологію Fluent, яка дозволяє підрозділам ЦРУ шукати інформацію у текстових документах, причому пошук ведеться за ключовими словами - вводиться слово або словосполучення англійською мовою, яке (які) одразу перекладаються на цілу низку мов, і отримана інформація надходить досліднику з бази даних різними мовами після автоматичного перекладу [9, с. 80 - 81], але й тут виникає, на наш погляд, лексико-семантична проблема щодо розпізнавання під закодованими назвами наркотиків та наркооперацій їх справжньої суті, як ми зазначали раніше. Вважаємо, що розробка та запровадження у користування в Україні своєрідного періодично поновлюваного електронного словника жаргонної лексики Інтернет-наркопослуг значно полегшало б оперативно-розшукову діяльність щодо встановлення безконтактних Інтернет-наркооперацій та протидії кібернаркобізнесу (після прийняття вищенаведеного Закону України) - нової технологічної форми наркобізнесу, появу якої обумовила глобалізація інформаційних процесів. Кібернаркобізнес, на відміну від традиційного, використовує для своїх цілей новітні досягнення науки й техніки у галузі комп'ютерних та інформаційних технологій.
У нашому дослідженні, як вже зазначалося вище, ми використали метод контент-аналізу без допомоги будь-якої із зазначених технологій глибинного вивчення текстів; досліджувався 41 документ з різних інформаційних джерел (не лише з Інтернет, інакше обсяг матеріалів був би набагато більшим). Проведений пошук заданого посилання "наркобізнес" в мережі Інтернет станом на 01.12.03 показав можливості ІПС (інформаційно-пошукових систем) російською та українською мовами, таких як Gooqle - знайдено 216 об'єктів укр. мовою, 11 900 рос. мовою; російська ІПС Яndex відшукала 49 899 об'єктів; ІПС "МЕТА"-Україна - 424. Стає очевидною невисока актуальність висвітлення даної проблематики в українському сегменті Інтернет. Зазначимо, що переважна кількість пошукових загальнодоступних систем в Інтернет здійснюють пошук лише певною мірою (відокремлюють не весь обсяг заданих параметрів, наприклад, якщо задаємо пошук категорії "наркобізнес" - форму Називного відмінка, то всі інші словоформи - "наркобізнесу," "наркобізнесом" не виділяються, тобто, не враховується морфологічний аналіз документів). Час, який було витрачено на різні етапи роботи склав: на попередній збір - 6 місяців, на систематизацію, класифікацію та безпосередній контент-аналіз - 2 місяці; якщо додати до тривалого часу обробки наявних матеріалів збільшення кількості наркоманів та вчинення злочинів у сфері НОН, то очевидним стає єдине - реальне відставання наукових розробок від темпів розвитку наркобізнесу та поширення наркоманії в Україні.
У даному разі відокремлювалися злочинні діяння, що кваліфікуються за такими статтями КК України - ч. 2 ст. 307 - особлива увага приділялася кожному окремому етапу наркобізнесу, бо неповнолітній може брати участь як у вчиненні однієї з таких дій, так й у сукупності дій (наприклад, у виготовленні, виробництві, перевезенні або зберіганні, або зберіганні та збуті); ч. 3 ст. 309, причому такі злочини вчиняють особи, які самі вживають наркотики та виготовляють, зберігають і придбають їх для цього. Але, як зазначено у коментарі до ст. 309 КК України, вилучення наркотику у споживача ще не означає, що він виробив, придбав, зберігав чи викрав його для власних потреб - він міг мати на меті й збут наркотику, тим більше, із залученням неповнолітнього, що, на наш погляд, дає можливість останньому отримати первинний злочинний досвід щодо виготовлення, конспірації зберігання, перевезення, відшукання потенційних споживачів наркотиків, для продовження власної злочинної діяльності, а наведені обставини вже підпадають під кваліфікацію здійснення злочинів у сфері наркобізнесу.
Контент-аналіз у нашому разі не підміняє звичайного (змістовного) аналізу документів, який проводить будь-який дослідник. Даний метод є цікавим, на нашу думку, ще й тому, що дозволяє "вписувати" зміст досліджуваних документів у соціальний контекст за допомогою кількісно-якісних показників через кодування за допомогою категорій аналізу (одиниць змісту), наявних у тексті, що відповідають емпіричним індикаторам, зафіксованим у програмі дослідження. Обрана категорія обов'язково має містити в собі соціально значущу ситуацію, проблему, ідею.
Після визначення системи категорій аналізу обирається одиниця рахунку аналізу досліджуваного джерела: певна кількість слів; абзаців; сторінок; авторських аркушів і т. ін.
Здійснення контент-аналізу передбачає попередню розробку таких дослідницьких інструментів: класифікатор; протокол контент-аналізу; інтерпретація отриманих результатів; розробка практичних рекомендацій.
Мета контент-аналізу полягала у з'ясуванні детермінант втягування до НОН неповнолітніх та визначенні рівня ефективності протидії.
Результат:
1. Об'єктивні кількісні показники, що дозволяють простежити динаміку розповсюдження НОН серед неповнолітніх.
2. Розробка механізмів протидії.
Під час моніторингу інформаційних джерел фіксувалася частота появи та цілеспрямованість згадувань щодо акцентуалізації важливості проблеми НОН серед неповнолітніх, а також - непряма присутність (прихована у контексті) інформації, що входить до масиву опрацьованої.
У класифікаторі-каталозі проаналізованих інформаційних джерел досліджувалися організаційно-розпорядчі документи органів законодавчої та виконавчої влади; статистично-аналітичні документи; збірники наукових праць і матеріали науково-практичних конференцій; загальноправові, правові науково-практичні, юридичні, інформаційні, суспільно-політичні, загальнонаціональні політичні журнали (бюлетені); інформаційні джерела ЗМІ України, Росії та

 
 

Цікаве

Загрузка...