WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Формування державно-партійного апарату. Радянська влада в Україні - Реферат

Формування державно-партійного апарату. Радянська влада в Україні - Реферат

населення країни в цілому.
У червні 1918 року в Москві були відкриті агітаційно-пропагандистські курси від ВЦИК. У січні 1919 р. ці курси були реорганізовані в школу радянської роботи для підготовки повітових та волосних партійних і радянських робітників. У березні того ж року за рішенням VІІІз'їзду більшовицької партії на базі цієї школи створюється Центральна школа партійної і радянської роботи, яка з другої половини 1919 р носить назву Комуністичного університету ім. Я.М. Свердлова. Це був перший партійний учбовий заклад вищого типу, який готував кваліфіковані кадри партійних, радянських, профспілкових робітників, більшовицьких пропагандистів та лекторів. На початку строк навчання в університеті становив 3 роки, а з 1925 р. збільшився до 4 років. Головне місце в програмі Комуністичного університету займали суспільно-політичні дисципліни, велике значення надавалося природничим наукам. Окрім того, слухачі вивчали російську мову, арифметику, алгебру, геометрію та ін. Разом з лекціями значна увага приділялась самостійним заняттям. До викладання в університеті були залучені провідні політичні, державні та суспільні діячі. При університеті в різний час існували короткотермінові курси, вечірній, недільний і заочний університети, вечірня радянсько-партійна школа, зразкова школа політграмоти та ін. Досвід роботи та учбові програми цього університету були покладені в основу спеціальної системи партійних учбових закладів.
У Москві в 1921 р. за рішенням ЦК створюються спеціальні партійні учбові заклади, що повинні були готувати національні кадри призначені більшою частиною для пропагандистської і управлінської роботи на місцях. Це були Комуністичний університет працівників Сходу ім. І.В.Сталіна (КУПС) та Комуністичний університет національних меншин Заходу (КУНМЗ), які існували до 1936 р. У КУПСі навчалися представники 67 національностей Сходу, він мав відділення на місцях і проводив короткотермінові та довгострокові курси для національних робітників.
У відповідності до рішень Х з'їзду РКП(б) було поставлено завдання створити в кожному губернському місті радпартшколу з двома-трьома випусками на рік. На виконання цього рішення в Україні в 1922 р. вже працювали Комуністичний університет ім. Артема і 19 радпартшкіл /66/.
До мережі партійних вищих учбових закладів відносились також Академія комуністичного виховання ім. Н.К. Крупської, Ленінградський політико-просвітній комвуз, Московський, Український, Ленінградський комуністичні інститути журналістики.
У 1932р. на базі Комуністичного університету ім. Я.М. Свердлова та місцевих комуністичних університетів були створені Вищий комуністичний сільсько-господарський університет ім. Я.М. Свердлова та вищі комуністичні сільсько-господарські школи (ВКСГШ).
Постановою Ради Народних Комісарів РСФРР від 11 лютого 1921р було організовано Інститут червоної професури (ІЧП), який знаходився у веденні Наркомпросу. Загальне керівництво його роботою здійснював ЦК РКП(б). Головним завданням ІЧП була підготовка висококваліфікованих кадрів для викладання у вищих школах республіки економічних, історичних і філософських дисциплін. З 1922р. ІЧП мав економічне, історичне, філософське відділення; пізніше відкрилися правове та природниче історико-партійне відділення. У 1931р. було організовано 10 самостійних ІЧП - економічний, аграрний, світового господарства і світової політики, філософський, історичний та ін.
З 1918 р. існувала Комуністична академія (спочатку вона звалася Соціалістичною академією суспільних наук). Згідно з її статутом, Комуністична академія займалася розробкою питань суспільствознавства та природознавства. До складу академії входили інститути історії, філософії, світового господарства та світової політики.
З утворенням 30 грудня 1922 р. Союзу РСР було здійснено ряд заходів по формуванню його структури управління та її узгодженню з уже існуючими республіканськими органами влади, в тому числі і в УСРР.
Нові зміни в управлінні Україною були закріплені в Конституції УСРР 1925 р. Згідно з нєю Верховним органом державної влади УСРР було визначено Всеукраїнський з'їзд Рад. Його рішення мали найвищу юридичну силу, але повинні були відповідати рішенням Всесоюзних з'їздів Рад.
У період між Всеукраїнськими з'їздами Рад Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет (ВУЦВК) виконував функції вищого органу державної влади. Положення про ВУЦВК від 12 жовтня 1924 р. вперше прямо вказувало, що Президія ВУЦВК у період між сесіями ВУЦВК є вищим законодавчим, виконавчим та розпорядчим органом влади УСРР.
Склад
Ради Народних Комісарів УСРР за Положенням про Раднарком від 12.10.24р.
голова
заступники голови
нарком землеробства
нарком фінансів
нарком внутрішньої торгівлі
нарком праці
нарком внутрішніх справ
нарком юстиції та прокуратури республіки
нарком робітничо-селянської інспекції
нарком освіти
нарком охорони здоров'я
нарком соціального забезпечення
голова Ради народного господарства
уповноважені наркоматів СРСР при УСРР
Положенням про Раднарком УСРР він визнавався виконавчим та розпорядчим органом державної влади України. Після створення СРСР уряд України повинен був звітувати перед союзними органами.
Наркомати СРСР розподілилися на загальносоюзні і об'єднані, які мали свої наркомати в республіках.
Загальне управління Союзом будувалося на засадах централізації влади в Москві, з обмеженням самостійності республіканських органів влади.
Управління промисловістю України знаходилось у підпорядкуванні Вищої Ради Народного Господарства, яка мала статус комісаріата. 3 квітня 1929 р. було затверджено Положення про ВРНГ, яке визначало її завдання та повноваження, структуру установи. У той же період було законодавчо визначено і статус інших міністерств, їх завдання, повноваження, структуру управління галуззю.
Фактично протягом 20-30 років у СРСР відбулося формування адміністративно-командної системи управління зі своїм заідеологізованим апаратом. Усі урядові рішення, рішення місцевих органів влади повинні були проходити процедуру узгодження з партійними органами. Всі керівні посади в органах влади обіймалися, як правило, тільки членами компартії.
У 1920 р. в ЦК та губкомах РКП(б) були створені відділи обліку та розподілу, на які було покладено обов'язки вести облік кадрів, висувати та пересувати відповідальних партійних працівників. Надалі повноваження цих відділів поширилися й на кадри державних установ влади, громадські організації, промислові підприємства тощо. У 1922 р. відділ ЦК здійснив понад 10000 призначень. У його складі було створено 7 комісій з перегляду складу працівників провідних господарських та державних органів . Таким шляхом створювалась номенклатура партійно-господарських кадрів Союзу. В 1924 р. відділ обліку і

 
 

Цікаве

Загрузка...