WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Місцеве управління - Реферат

Місцеве управління - Реферат

до організації державного управління і формування органів державної влади неоднозначно сприймалися впливовими прошарками населення, насамперед дворянами-землевласниками, які відчули послаблення свого впливу на державну політику та вирішення державних справ. Постала також проблема збереження своїх родових привілеїв, чому значно загрожувало скасування кріпосного права.
Незважаючи на всі реформи, Росія залишалася абсолютною монархією із самодержавцем на чолі, на якого продовжувало суттєво впливати двірське оточення. Загальна система державного управління залишалась монархічною. В країні зберігалися дореформені державні вищі, центральні і навіть місцеві установи з переваженням в їх апараті представників дворянства.
На території України тих часів існували фактично такі самі адміністративно-територіальний поділ та структура управління, як і в усій Росії. Але у зв'язку з наданням кріпакам прав громадянства, як і у всій імперії, тут виникла потреба в створенні місцевих органів управління, повністю фінансувати які з центральних ресурсів держава не могла. Тому в 1866 р. цар дозволив обирати на повітовому та губернському рівні власних представників для нагляду за освітою, охороною здоров'я, поштовими послугами, утриманням шляхів, статистикою. Для фінансування цих служб місцевим комітетам надавалось право обкладати міське населення земськими податками. Реформа дала також можливість обирати членів земства з трьох категорій населення: поміщиків, міщан і селян. Чисельність представників кожної категорії була пропорційною до площі землі, яку вони займали, тому у складі земства, як і раніше, була більшість дворян (на території України вони становили понад 75% від загальної чисельності членів земств) .
Введення земського та місцевого самоврядування істотно змінило статус губернаторів, оскільки на місцевому рівні обмежило їхмонополію на владу. Однак насправді проголошені земською реформою заходи досить швидко були змінені на додаткові рішення імператорської канцелярії. Для посилення свого впливу губернатори дістали нові повноваження, особливо в наглядово-каральних напрямках. У 1866 р. вони одержали право на підлеглій території контролювати виконання своїх рішень усіма службовцями, незважаючи на службову підлеглість, старшинство за посадою або чином. Тоді ж губернаторам було надано право ревізувати всі цивільні установи незалежно від відомства. Постановами 1890 і 1892 р. органи земського та міського самоврядування підпадали під суворий контроль губернатора ]. Відтоді губернатор почав також призначати вищих поліцейських чинів підконтрольної території - поліцмейстерів та повітових справників, їх помічників, а також станових приставів. Слід наголосити, що тогочасна поліція була впливовим органом виконавчої влади і, крім адміністративних функцій, виконувала господарські, слідчі і судові. Вищі поліцейські чини входили до складу дорадчих органів та мали широкі повноваження щодо забезпечення порядку в межах ввіреної адміністративно-територіальної одиниці. Крім того, Положенням про корпус жандармів від 1867 р. були створені спеціальні губернські жандармські управління, на які було покладено функції політичної поліції.
Адміністративну владу в межах сільських територій з 1889 р. здійснював земський дільничий начальник, якого призначав губернатор за узгодженням з предводителем дворянства і затверджував міністр внутрішніх справ. Земські начальники в межах земства виконували також функції нагляду за роботою органів самоврядування, тому їх апарат повністю залежав від волі земського начальника.
У містах Росії реформи базувалися на прийнятому в 1870 р. Міському положенні, згідно з яким у більшості міст розпорядчі функції на рівні громадського управління почали виконувати міські думи. Міська дума обирала міську управу як власний виконавчий орган на чолі з міським головою. Визначалася участь у виборах майновою ознакою, у зв'язку з чим тільки десята частина дорослих мешканців міст дістала право голосу. Через це у складі міських дум Росії встановилась постійна дворянська та купецька більшість.
Незважаючи на недоліки, реформи, що відбулися в Росії у другій половині ХІХ ст., мали прогресивне значення, бо передусім сприяли розвитку капіталістичних відносин, і відповідно розвитку промисловості країни, ввели нові елементи щодо забезпечення самоврядування, стимулювали залучення до державних справ освічених та заповзятливих осіб, продовжили формування професійного складу державних виконавчих структур.
Особливе значення губернських реформ полягає в тому, що, незважаючи на монархічний державний устрій країни, це були спроби децентралізувати владу, створити підгрунтя для переходу до демократизації управління, сприяли залученню до адміністрування все ширших прошарків населення. Якщо спочатку за станом місцеве управління було виключно аристократичним, то згодом воно перетворюється на різностанове.
Література
1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1997 р. - К., 1997.- 64 с.
2. Закон України "Про державну службу" від 16.12.1993 // Вісн. держ. служби. - 1995. - № 1. - С. 9-28.
3. Указ Президента України "Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців" від 30.05.1995 // Вісн. держ. служби. - 1995. - № 2. - С. 30-31.
4. Указ Президента України "Про державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи" від 7.07.1997 № 620-97 // Вісн. держ. служби. - 1997. - № 3. - С. 7-10.
5. Философский энциклопедический словарь. - М., 1989. - 576 с.
6. Вебер М. Избранные произведения. - М., 1994. - 496 c.
7. Зіллер Жак. Політико-адмінистративні системи країн ЄС: Порівнял. аналіз. - К.: Основи, 1996. - 420 с.
8. Niedersachrisches Beamtengesets in der Neufassung und Bekanntmachung vom 11. Dezember 1985 - Gottingen, 1991.- 160 c.
9. Організаційно-правові аспекти державної служби Іспанії. На матеріалах збірників Генеральної дирекції міністерства державної служби Іспанії за 1991-1992 рр.- К., 1993. - 78 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...