WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Місцеве управління - Реферат

Місцеве управління - Реферат

цих установ з того самого класу, представників якого обирали до станових дворянських установ. Губернатор, голова та засідателі вищих губернських адміністративних і судових установ, а також палат звичайно були дворяни за походженням. Завдяки цьому дворянство стало керівним класом у місцевому та центральному управлінні. З одного боку, дворянин господарював у місцевих установах як виборний представник свого стану, з другого - він був і чиновником, якого призначала верховна влада.
Створення під час губернської реформи значної кількості нових управлінських місць, насамперед низових, було пов'язано зі значними труднощами з їх заповненням, оскільки тоді вже було скасовано обов'язкову державну службу для дворянства. Слід зазначити, що служба в місцевому державному апараті серед дворянства на той час була непопулярною і малопривабливою. Молоді дворяни або відсиджувались у своїх родових маєтках, або віддавали перевагувійськовій службі, як більш романтичній і не такій важкій, як копітка адміністративна робота в апараті. Тому в місцевих органах влади переважали вихідці з родин священиків та різночинців. Велику кількість посад обіймали відставні військові, які в губернських управліннях служили переважно радниками, асесорами, дворянськими засідателями .
Через деякий час впорядкування місцевого управління було завершено жалуванням двох станових грамот - дворянству та містам, які були підписані царем 21 квітня 1785 р. Оскільки повітові дворянські збори з їх предводителями вперше були скликані ще в 1767 р., то тепер на рівні губерній також були засновані губернські дворянські збори з губернськими предводителями на чолі. Губернських представників дворянства обирали збори дворян. Законодавчо були визначені права дворянства: дворянин використовує своє майно ( в тому числі і кріпаків) на правах повної власності, передає своє звання дружині та дітям, його не можна позбавити цього звання інакше як у судовому порядку за злочини; вирок про злочин дворянина набирає чинності тільки після затвердження верховної влади. Дворянин звільнюється від особистих податків, рекрутської повинності, фізичних покарань. Дворянські збори дістали право подавати прохання вищому урядові про свої станові потреби .
У такий самий спосіб формувався устрій і місцевих управ. До того часу судові справи поряд з наглядом за благочинністю в містах зосереджувалися в губернських і міських магістратах. За жалуваною грамотою містам Російської імперії 1785 р. поряд з магістратом як судовим органом засновуються міські поліцейсько-господарські установи. Господарство і управління ним здійснювали дві думи - загальна і шестигласна. Загальна дума скликалася під головуванням міського голови з гласних від усіх станів населення і мала розпорядчі функції. Її засідання призначалися у певні строки або в разі потреби. Шестигласна дума складалася з шести членів по одному від кожного із шести станів, на які поділялось населення міст тих часів. Вів її засідання також міський голова. На цю думу було покладено виконавчі функції, вона діяла постійно, збираючись щотижня.
У межах кількох губерній влада належала генерал-губернаторові, який наділявся імператором надзвичайними повноваженнями, в тому числі поєднував в одній особі цивільну і військову владу. Це передбачало повну лояльність з його боку до імператора. З 10 генерал-губернаторств Російської імперії в середині ХІХ ст. три припадало на Україну. Всі 9 губерній, а саме Харківська, Чернігівська і Полтавська; Київська, Подільська і Волинська; Катеринославська, Херсонська і Таврійська входили відповідно до Малоросійського, Київського і Новоросійсько-Бесарабського генерал-губернаторст .
Власний апарат генерал-губернатора був не великим - він складався лише з канцелярії та кількох урядовців для особливих доручень. У разі потреби губернатор діяв через підпорядкованих йому губернаторів та їхній апарат.
Повноваження "головного начальника краю" були закріплені в "Загальній інструкції генерал-губернаторам", а також в інших нормативних актах - статутах, положеннях, окремих "височайших" повеліннях.
За європейським зразком на території України існували ще і самоврядні міста, де діяло магдебурзьке право, але з часом їх кількість зменшувалась. Там, де ще залишалися ознаки самоврядування, воно перебувало під контролем губернатора, тобто державного апарату.
Реформи 60 -70-х років ХІХ ст., в царській Росії були визначальним кроком на шляху перетворення феодальної держави на буржуазну. Завдяки цим реформам на рівні держави було вжито низку заходів щодо децентралізації влади. Це дало можливість розширити повноваження місцевих органів влади (міських та земських органів місцевого самоврядування), передавши їм окремі повноваження і в господарському управлінні. Виконавчі органи влади у своїх рішеннях усе більше спиралися на думку господарської еліти та громадськості, розуміючи необхідність загальнодержавного економічного зростання за умов підтримки перспективних галузей промисловості, торгівлі, банківської справи.
Такий підхід сприяв і реформуванню самого управлінського апарату, оскільки розвиток економіки висував нові вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня бюрократів, які працювали в державних установах. Поряд збільшенням кількості працівників органів державного управління, відбулися і якісні зміни в складі бюрократії. Якщо до реформи до управлінського апарату залучалися здебільшого представники феодалів - землевласників, дворян, то із середини ХІХ ст. владні структури активно поповнюють представники буржуазії, інтелігенція. Почав формуватися окремий стан професійних державних службовців. До нього ввійшли особи, для яких робота в органах державної влади стала основним засобом існування. Досить важливою умовою призначення на посаду державних службовців, особливо вищого класу, став відтоді їх освітній рівень. Так, серед губернаторів Росії кількість осіб з вищою освітою досягала двох третин. При цьому всі губернатори були родовими дворянами і найбільш забезпеченою категорією вищого чиновництва .
Цілком зрозуміло, що такі різкі зміни в підходах

 
 

Цікаве

Загрузка...