WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Реформування державного апарату в період перебудови - Реферат

Реформування державного апарату в період перебудови - Реферат

а на засадах демократії. Для забезпечення альтернативності при формуванні інститутів влади поступово впроваджується процедура виборності, конкурсу з урахуванням професіоналізму, відданості державній справі. Починається період легітимного існування інституту державної служби України.
Відчуваючи нагальну потребу в подальшому реформуванні системи управління країною та її адаптації до умов ринкової економіки, Президент приймає рішення про створення Державної Комісії з проведення в Україні адміністративної реформи і 22 липня 1998 р. його Указом оприлюднюється проект заходів щодо впровадження запропонованої комісією концепції адміністративної реформи для його широкого обговорення .
Згідно з цією концепцією в країні передбачається нове визначення завдань і функцій системи органів виконавчої влади, починаючи з Кабінету Міністрів України як вищого органу цієї системи. Визнана необхідність змін у самій структурі органів виконавчої влади, науково обгрунтоване скорочення їх чисельності за умови попереднього визначення реальної необхідності та напрямків зміни функцій, компетенції або методів діяльності відповідних структур.
Одним із завдань реформування місцевих органів виконавчої влади стає гармонічне поєднання загальнодержавних та місцевих інтересів. Передбачаються зміни в організації місцевого самоврядування на підставі розвитку загальних положень Конституції щодо поєднання прямого державного управління на регіональному рівні із самоврядуванням, їх орієнтації на надання державних і громадських послуг населенню, належного забезпечення завдань, функцій і повноважень цих владних інститутів.
Одним з напрямків адміністративної реформи стали зміни в організації державної служби . Згідно з Концепцією передбачається розробити і впровадити класифікацію державних органів і посад державних службовців.Планується виділити і законодавчо визначити такі основні типи державних посад:
-політичні;
-патронатні;
-адміністративні.
Згідно з цим підходом до політичних посад пропонується віднести посади всіх членів Кабінету Міністрів, перших заступників міністрів, голів обласних державних адміністрацій та їх перших заступників. Окремо передбачається визначити особливий статус служби в органах місцевого самоврядування .
Для вдосконалення процедури прийняття на посади державного службовця пропонується створити єдиний порядок проведення конкурсу та стажування із складанням іспиту, систему об'єктивної оцінки (атестації) діяльності державних службовців, основою якої має стати продуктивність, ефективність, якість і своєчасність роботи. Головною ознакою діяльності державних службовців має стати пріоритет прав та інтересів особи.
Проект концепції адміністративної реформи визначає потребу в розробці нової управлінської ідеології, спрямованої на оновлення адміністративної культури, формування готовності управлінського апарату до прийняття рішень в умовах зростаючої свободи дій та підвищення особистої відповідальності, гласності в діяльності посадових осіб, правової захищеності і політичної нейтральності державних службовців, створення умов мотивації, стимулювання і заохочення державних посадових осіб.
Значна увага приділяється вдосконаленню загальнодержавної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, що вимагає як розширення напрямків їх навчання, так і створення умов поєднання освіти і кар'єри, матеріального і фінансового забезпечення навчальних закладів, що віднесені до цієї системи, підвищення ефективності використання кваліфікованих спеціалістів.
Пропонується відпрацювати і прийняти "Кодекс правил поведінки (етики) державного службовця", який має сприяти посиленню їх відповідальності, стати ефективним заходом боротьби зі зволіканнями, бездіяльністю, запобігання корупції, партійної та конфесійної прихильності.
Цілком зрозуміло, що адміністративна реформа потребує значного часу і повинна проводитися в умовах суспільного порозуміння, активної співпраці всіх гілок влади, адже цей процес спрямований на визначення і встановлення системи ефективних владних взаємовідносин між ними в умовах побудови правової суверенної держави.
Відсутність значного власного історичного досвіду організації роботи різних інститутів влади в Україні потребує від сучасних політиків, керівників органів державної влади, всіх державних службовців концентрації зусиль на відпрацюванні і впровадженні основних засад адміністративної реформи в Україні, створенні і вдосконаленні правової бази для діяльності органів державного управління і місцевого самоврядування, побудові державної служби, яка б відповідала вимогам цивілізованого громадянського суспільства і правової держави.
Взагалі 90 -ті роки ХХ ст. для України характеризуються пошуком моделі власного державного устрою, побудови структури органів державного управління і самоврядування, визначенням конституційних засад державної політики, відпрацюванням шляхів досягнення визначеної Конституцією мети - створення суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави.
Література
1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1997 р. - К., 1997.- 64 с.
2. Закон України "Про державну службу" від 16.12.1993 // Вісн. держ. служби. - 1995. - № 1. - С. 9-28.
3. Указ Президента України "Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців" від 30.05.1995 // Вісн. держ. служби. - 1995. - № 2. - С. 30-31.
4. Указ Президента України "Про державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи" від 7.07.1997 № 620-97 // Вісн. держ. служби. - 1997. - № 3. - С. 7-10.
5. Философский энциклопедический словарь. - М., 1989. - 576 с.
6. Вебер М. Избранные произведения. - М., 1994. - 496 c.
7. Зіллер Жак. Політико-адмінистративні системи країн ЄС: Порівнял. аналіз. - К.: Основи, 1996. - 420 с.
8. Niedersachrisches Beamtengesets in der Neufassung und Bekanntmachung vom 11. Dezember 1985 - Gottingen, 1991.- 160 c.

 
 

Цікаве

Загрузка...