WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління адміністративно-політичною сферою. Управління обороноюи - Реферат

Управління адміністративно-політичною сферою. Управління обороноюи - Реферат

Кабінету Міністрів України.
Генеральний штаб очолює начальник, якого призначає на посаду за поданням Міністра оборони України і звільняє з посади Президент України. На посаду начальника Генерального штабу призначається військо-вослужбовець.
Начальник Генерального штабу підпорядковується Міністрові оборони України. Якщо Міністр оборони України є Головнокомандувачем Збройних Сил, начальник Генерального штабу є першим заступником Головнокомандувача Збройних Сил. У разі, якщо Міністр оборони України є цивільною особою, начальник Генерального штабу є Головноко-мандувачем Збройних Сил. Начальник Генерального штабу несе відпові-дальність за діяльність Генерального штабу, в межах повноважень здійснює управління військами (силами) через Генеральний штаб, головно-командувачів видів Збройних Сил, начальників родів військ і спеціальних військ.
Начальник Генерального штабу має заступників, які є військово-службовцями. Заступників начальника Генерального штабу призначає на посаду Міністр оборони України за поданням начальника Генерального штабу. Обов'язки заступників, їх повноваження та ступінь відповідальності визначає начальник Генерального штабу.
Начальник Генерального штабу у разі виконання обов'язків Головнокомандувача Збройних Сил несе відповідальність за здійснення Збройними Силами своїх функцій та виконання покладених на них завдань.
Начальник Генерального штабу в межах повноважень, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами, видає накази, директиви військам (силам), організовує й контролює їх виконання. Він має право скасовувати та змінювати накази, директиви підпорядкованих йому органів військового управління і військового командування.
Структуру Генерального штабу затверджує Міністр оборони України, а штатний розпис, кошторис та положення про структурні підрозділи Генерального штабу - начальник Генерального штабу.
Збройні Сили України комплектуються військовослужбовцями від-повідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" від 25 березня 1992 р.
Загальний військовий обов'язок встановлюється з метою забезпечення комплектування Збройних Сил України та інших утворених військових формувань, а також підготовки населення до захисту України.
Загальний військовий обов'язок включає:
підготовку громадян до військової служби;
приписку до призовних дільниць;
призов на військову службу;
проходження за призовом або добровільно військової, альтернативної (невійськової) служби;
виконання військового обов'язку в запасі;
додержання правил військового обліку;
загальне обов'язкове військове навчання громадян у воєнний час.
Виконання Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" покладається на громадян України, центральні органи державного управління, органи місцевої державної адміністрації та міс-цевого самоврядування, громадські об'єднання, підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форм власності.
Загальний військовий обов'язок не поширюється на іноземних гро-мадян і осіб без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України.
Щодо загального військового обов'язку громадяни України поділя-ються на 6 категорій:
1) допризовники - особи, які проходять допризовну підготовку до приписки їх до призовних дільниць;
2) призовники - особи, які приписані до призовних дільниць;
3) військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;
4) службовці за призовом - особи, які проходять альтернативну (не-військову) службу;
5) військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі;
6) невійськовозобов'язані - особи, не взяті на військовий облік або зняті з нього.
Громадяни України, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, зобов'язані: прибувати за викликом військового комісаріату для приписки до призовних дільниць, проходження медичного огляду, направлення на підготовку для одержання військової спеціальності, призову на військову службу або на збори; проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі; виконувати правила військового обліку.
Жінки, які за фахом мають медичну підготовку або споріднену з від-повідною військовою спеціальністю за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, можуть бути взяті на військовий облік. Вони зобов'язані прибувати за викликом військового комісаріату для проходження медичного огляду, виконувати правила військового обліку. У мирний час жінки можуть добровільно вступити на військову службу за контрактом. У воєнний час особи жіночої статі, які перебувають на військовому обліку чи пройшли загальне військове навчання, можуть бути призвані на військову службу за рішенням Президента України.
Військова служба - це різновид державної служби, особливістю якої є двояка правова природа. По-перше, вона пов'язана з виконанням гро-мадянином України загального військового обов'язку; по-друге - зі службою на конкурсно-контрактній основі у Збройних Силах України та інших військах, створених відповідно до законодавства України.
Виходячи з цього, законодавством встановлено такі видивійськової служби:
- строкова військова служба;
- військова служба за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин;
- військова служба жінок за контрактом на посадах солдатів і матро-сів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів та офіцерського складу;
- військова служба за контрактом прапорщиків і мічманів;
- військова служба за контрактом курсантів (слухачів) військово-навчальних закладів і студентів кафедр військової підготовки (факультетів військової підготовки, відділень військової підготовки) вищих цивільних навчальних закладів;
- військова служба за контрактом офіцерського складу. Військовослужбовці та військовозобов'язані поділяються на рядовий
склад, сержантський і старшинський склад, склад прапорщиків (мічма-нів), офіцерський. Офіцерський склад поділяється на молодший офіцерський склад, старший офіцерський склад і вищий офіцерський склад.
Кожному військовослужбовцю і військовозобов'язаному присвоюється військове звання. Військові звання у Збройних Силах України поділяються на армійські та флотські.
Кожен військовослужбовець і військовозобов'язаний займає відповідну штатну посаду. Військові посади (штатні посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями) і відповідні їм військові звання передбачаються у штатах військових частин, кораблів, органів управління, установ, військово-навчальних закладів.
Перелік посад, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом, затверджується Президентом України, а посад інших військовослужбовців - Міністром оборони України. Вони поділяються на: а) посади рядового складу; б) посади сержантського і старшинського складу; в) посади прапорщиків і мічманів; г) посади офіцерського складу.
Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань за їх згодою можуть бути відряджені до органів виконавчої влади, підприємств і організацій, які виконують роботи в інтересах оборони держави та її безпеки. Перелік посад у цих органах та установах, які можуть бути заміщені військовослужбовцями, для вищого офіцерського складу затверджується Президентом України, для інших військовослужбовців - актами Кабінету Міністрів України.

 
 

Цікаве

Загрузка...