WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організована злочинність як найвища стадія криміналітету - Реферат

Організована злочинність як найвища стадія криміналітету - Реферат


Миронюк М.М.
Організована злочинність як найвища стадія криміналітету
?
План
Вступ
1. Організована злочинність. Поняття, причини, тенденції розвитку та сучасний стан в Україні
2. Характеристика складових організованої злочинності. Поняття і типологія кримінальної групи
3. Характеристика окремих проявів організованої злочинності
Висновки
Література
?
Вступ
В даний час становище в Україні характеризується незацікавленістю деяких урядових чиновників в збереженні матеріальних цінностей, безгосподарністю, нездатністю окремих державних структур задовільнити потреби населення країни. Ця ситуація об'єктивно зумовила динамічний ріст масштабів тіньової економіки (показниками якої є збільшення розкрадань в особливо великих розмірах, хабарництво, незаконна приватна підприємницька діяльність і т. п.), що стимулює розвиток організованої злочинності і корупції в Україні.
Цей процес, в свою чергу, викликав зниження життєвого рівня більшості населення. Постійне збільшення кількості громадян, що опинилися за межею бідності, падіння моральних принципів на фоні способу життя і подвійної моралі представників владно-управлінських структур, служить надійним джерелом поповнення нижчих ешелонів організованої злочинності.
В юридичній літературі різних країн світу зустрічається різноманітне трактування поняття організованої злочинності, вводяться такі поняття як комп'ютерна злочинність та білокомірцева злочинність тощо.
Перехід України до ринкових економічних відносин супроводжується посиленням позицій організованої злочинності, по причині відсутності надійних механізмів захисту нових екоономічних структур від її посягань.
Слід зазначити, що організована злочинність стає сьогодні суттєвим фактором посилення соціальної напруги і дестабілізації суспільних відносин, перешкоджає оздоровленню економіки, впорядкуванню споживчого ринку, сприяє деформації нових форм економічних підприємницьких відносин. Поилюються процеси зрощення економічної та загальнокримінальної злочинності, лідерів злочинних угруповань з корумпованими посадовими особами органів влади і управління, правоохоронних органів.
Організована злочинність є і залишається одним з факторів суспільного розвитку. Її масштаби - реальна загроза становленню соціально-економічних реформ та входження України в світове співтовариство. Тенденція останніх років свідчить про зростаючий інтерес лідерів злочинних угруповань активно включатися в легальні комерційні структури. Практика засвідчує, що великі мафіозні формування легалізують свою діяльність шляхом створення різноманітних асоціацій, спільних підприємств, посередницьких організацій і кооперативів.
Протистояння держави організованій злочинності вимагає розробки концепцій з даного питання. Розробка поняття, сутності і визначення організованої злочинності є складною багатогранною проблемою. Не випадково в документі секретаріату ООН, підготовленому під час проведення VIII Конгресу ООН по запобіганню злочинності і поводженню з правопорушниками (Гавана, Куба, 27 серпня 1990 року), відзначалося, що одними визначеннями організованої злочинності неможливо визначити багаточисельні види організованої злочинності, зо зумовлені багатьма факторами, зокрема етнічним, економічним тощо . Комітет експертів з кримінального права і криміналістичних аспектів організованої злочинності Європейського комітету з проблем злочинності, створений згідно рішення Комітету міністрів Ради Єввропи 1 квітня 1997 року, також прийняв рішення не прагнути до вироблення точного визначення організованої злочинності .
Таким чином в поглядах на організовану злочинність не існує єдиної думки як серед вітчизняних так і зарубіжних вчених-юристів. Розуміння організованої злочинності здійснюється з різних позицій.
Метою даної курсової роботи, є висвітлення питань, що розкривають суть такого явища як організована злочинність.
Для досягнення поставленої мети, слід розкрити поняття, причини, та основні тенденції розвитку та сучасний стан в Україні організованої злочинності; охарактеризувати її складові елементи та окремі її прояви тощо.
Організована злочинність. Поняття, причини, тенденції розвитку та сучасний стан в Україні
Розробка поняття, сутності і визначення організованої злочинності є складною багатогранною проблемою. Різні автори дають розуміння і засноване на цьому визначення організованої злочинності, спираючись на ознаки притаманні "традиційній" злочинності ознаки, що характеризують: особливості организаційно-структурної побудови суб'єкта злочинного середовища; особливості прояву злочинної діяльності; види злочиної діяльності, що складають головний зміст її організаційних форм; функціональну сторону суб'єкту злочинної діяльності.
Організована злочинність - це складна сукупність, караних законом злочинів, таких як: надання нелегальних товарів і послуг, ретельно сплановані і скоординовані шахрайські операції, крадіжки, вимагательство, що вчиняються угрупуваннями організованої злочинності . Термін організована злочинність використовується і для визначення осіб, які приймають участь в діяльності груп, формувань організованої злочинності.
Статистичні (кількісні) показники зростання злочинності в Україні свідчать про всезростаючість даного процесу та про певну неспроможність відповідних державних органів дієво протистояти їй в сучасних умовах .
Ще більше викликає занепокоєння якісна сторона названого процесу. Ріст злочинності відбувається на фоні стрімкого посилення її організованості. Остання зумовлює масове створення і функціонування в Україні та країнах СНД, різноманітних за своєю спрямованістю, структурою, масшттабністю впливу злочинних формувань, які іноді утворюють цілісні системи, що здійснюють постійну злочинну діяльність, головною метою якої є незаконне одержанняприбутків і надприбутків. Така діяльність, як правило, поєднюється з забезпеченням злочинцями для себе спеціального захисту (невразливості) від соціального контролю і правового впливу на них, шляхом використання таких засобів як насильство, тортури, залякування, шантаж, дискредитація, корупція, а також проникнення представників кримінального середовища в офіційні державні і громадські (економічні, владні, управлінські, правоохоронні) структури, інвестування в них значних, здобутих злочинним шляхом грошей на підкуп посадових осіб.
Організована злочинність стає суттєвим фактором посилення соціальної напруги і дестабілізації суспільних відносин, перешкоджає оздоровленню економіки, впорядкуванню споживчого ринку, законодавчого регулювання процесів, що охоплюють ці сфери, сприяє деформації нових форм економічних відносин. Вона кинула виклик суспільству, поставила під загрозу здійснення

 
 

Цікаве

Загрузка...