WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління адміністративно-правовою сферою. Управління безпекою - Реферат

Управління адміністративно-правовою сферою. Управління безпекою - Реферат

влади пропозицій щодо правового оформлення державного
кордону та реалізації міжнародних договорів з питань додержання режиму державного кордону; забезпечення участі України в міжнародному співробітництві з прикордонних питань і виконання відповідних зобов'язань, що випливають із міжнародних договорів України; здійснення контролю за додержанням вимог законодавства щодо державного кордону; безпосереднє керівництво Прикордонними військами України; забезпечення оснащення Прикордонних військ України озброєнням і військовою технікою, підготовки і розстановки кадрів, зміцнення дисципліни, "правопорядку та виховання особового складу.
Держкомкордон України очолює Голова - Командувач Прикордон-них військ України, якого призначає на посаду та звільняє з посади Пре-зидент України. Голова Держкомкордону України здійснює керівництво Держкомкордоном України та Прикордонними військами України і несе персональну відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держкомкордон України завдань і виконання ним своїх функцій.
Голова Держкомкордону України розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає ступінь їх відповідальності, а також ступінь від-повідальності керівників структурних підрозділів Держкомкордону України, регіональних органів управління, органів охорони державного кордону та органів забезпечення Прикордонних військ України.
Важливим інструментом реалізації Держкомкордоном своїх повнова-жень є підпорядковані йому Прикордонні війська України, що функціонують відповідно до Закону України "Про Прикордонні війська України" від 4 листопада 1991 р.
Головним їх завданням є забезпечення недоторканності державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах України, а також охорона виключної (морської) економічної зони України.
Діяльність Прикордонних військ України будується на принципах законності, гласності, додержання прав і свобод громадян, взаємодії з ор-ганами державної влади і управління, громадськими об'єднаннями, тру-довими колективами і населенням. При виконанні службових обов'язків військовослужбовці Прикордонних військ України керуються Конституцією і законами України. Діяльність будь-яких політичних партій і рухів у Прикордонних військах України забороняється. Гласність у діяльності Прикордонних військ України забезпечується систематичним інформуванням органів державної влади і управління, громадських об'єднань, громадян, засобів масової інформації про стан охорони державного кордону і заходи щодо його зміцнення.
Голова Державного комітету у справах охорони державного кордону України є Командувачем Прикордонних військ України. Він призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до Конституції України.
При виконанні покладених на них завдань Прикордонні війська Ук-раїни зобов'язані:
1) припиняти будь-які спроби незаконної зміни проходження дер-жавного кордону України на місцевості;
2) відбивати вторгнення на територію України озброєних формувань, припиняти збройні та інші провокації на державному кордоні України, захищати від злочинних посягань населення і власність у всіх її формах;
3) відвертати і не допускати перетинання державного кордону України особами і транспортними засобами поза пунктами пропуску або іншими незаконними способами; виявляти і затримувати порушників державного кордону України;
4) здійснювати у встановлених пунктах і у встановленому порядку за наявності належно оформлених документів пропуск через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна;
5) забезпечувати виконання зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України, з питань режиму державного кордону України та виключної (морської) економічної зони України;
6) здійснювати спільні заходи із Службою національної безпеки Ук-раїни в межах наданої їм компетенції з питань охорони державного кордону України, а також контролювати самостійно чи разом з органами внутрішніх справ підтримання прикордонного режиму;
7) контролювати спільно з органами внутрішніх справ, керівництвом аеропортів (аеродромів), відкритих для міжнародних польотів, прикор-донних залізничних станцій, морських і річкових портів, служб міжнародних автомобільних перевезень додержання встановленого режиму в пунктах пропуску через державний кордон України;
8) здійснювати контроль за додержанням усіма невійськовими суднами і військовими кораблями встановленого порядку плавання та перебування в територіальному морі України, внутрішніх водах України, а також частині вод прикордонних річок, озер та інших водойм, що належать Україні;
9) подавати в районах проходження служби спеціально уповноваже-ним на те державним органам і посадовим особам необхідну допомогу в їх діяльності з контролю за збереженням природних ресурсів, додержанням правил промислової та іншої діяльності, з охорони природного середовища і континентального шельфу;
10) здійснювати охорону дипломатичних представництв України, по-стійних представництв України при міжнародних організаціях і консуль-ських установ України в іноземних державах;
11) відповідно до чинного законодавства Українизабезпечувати сис-тему особливих заходів щодо захисту військовослужбовців Прикордонних військ України, які беруть безпосередню участь в оперативно-розшуковій діяльності та здійсненні контролю за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів та інших предметів чи речовин через державний
і митний кордон України, від посягань на життя, здоров'я, житло і майно зазначених осіб та їх близьких родичів у зв'язку зі службовою діяльністю цих військовослужбовців;
12) здійснювати взаємодію при охороні державного кордону з відпо-відними органами, військовими формуваннями іноземних держав у порядку, який встановлюється міжнародними договорами та актами законодавства України.
Для ефективного виконання своїх обов'язків Прикордонним військам України надано відповідні права. Згідно з чинним законодавством вони мають право у межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району, в пунктах пропуску через державний кордон України, а також на території, де прикордонну смугу та контрольований прикордонний район не встановлено, але Прикордонні війська України здійснюють охорону державного кордону України або прилеглої до охоронюваного Прикордонними військами України узбережжя моря, території району, міста, селища, сільради, в територіальному морі України, внутрішніх водах, що належать Україні, здійснювати таке:
1) розташовувати прикордонні наряди, пересуватися при виконанні службових обов'язків по будь-яких ділянках місцевості, користуватися безоплатно усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), залізничного і водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів;
2) вести дізнання у справах про порушення державного кордону Ук-раїни, здійснювати оперативно-розшукову діяльність відповідно до чинного законодавства;
3) здійснювати адміністративне затримання осіб, які порушили режим державного кордону України, прикордонний режим або режим у пунктах пропуску через державний кордон України, на строк до трьох годин для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи і з'ясування обставин правопорушення - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання або на строк до десяти діб з санкції прокурора, якщо правопорушники не мають документів, які посвідчують їх особу, піддавати затриманих особистому оглядові, а також

 
 

Цікаве

Загрузка...