WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Склад адміністративного правопорушення - Реферат

Склад адміністративного правопорушення - Реферат

відносин. Предмет посягання - елемент суспільних відносин, його складова частина. Очевидно, що охорона суспільних відносин має на меті також і охорону елементів, з яких вони складаються.
2. Об'єктивна сторона адміністративного правопорушення. Об'-єктивна сторона складу проступку - це зовнішній прояв суспільне не-безпечного посягання на об'єкт, що перебуває під охороною адміністра-тивно-правових санкцій. Відповідно до цього об'єктивну сторону складу адміністративного правопорушення утворюють ознаки, що характеризують зовнішні прояви проступку. Тобто це система передбачених нормою адміністративного права ознак, які характеризують зовнішній бік право-порушення.
У реальній дійсності виокремити в діяльності людини зовнішню і внутрішню сторони неможливо. Людська діяльність є визначеною психо-фізичною єдністю. У вчинках людини, у її діяльності чи бездіяльності завжди виявляється її психічний настрій, прагнення до досягнення поставленої мети. Крім того, сторонній спостерігач про внутрішні переживання, думки, почуття, цілі людини може судити тільки за зовнішніми проявами її поведінки. На запитання: "За якими ознаками можна судити про реальні думки і почуття реальної особистості?" відповідь однозначна: "Такі ознаки - це дії даної особи".
Одним з основоположних принципів адміністративного права є від-повідальність тільки за об'єктивовану поведінку людини, тобто за її ді-яльність або бездіяльність.
Саме тому, забороняючи ті чи інші діяння, законодавець у першу чергу описує їх зовнішні прояви.
Обов'язковою з об'єктивної сторони адміністративного правопору-шення є ознака, що характеризує саме діяння (розкрадання, торгівля, пи-яцтво, придбання, збереження, використання, ухиляння, управління, допуск тощо).
Ознака діяння - провідна, головна ознака об'єктивної сторони, це стрижень, навколо якого групуються інші її ознаки (спосіб, час, місце тощо). Основу кожного діяння становить свідомий рух тіла, а найчастіше - система елементарних дій чи навіть певна діяльність.
Протиправне діяння може бути простим і складним. Просте являє со-бою єдину дію або короткочасну бездіяльність, єдиний короткочасний акт протиправної поведінки. Наприклад, крадіжка, безквитковий проїзд.
Складне діяння або складається з кількох самостійних дій, або роз-тягнуте в часі, або вчинюється групою осіб. Розрізняють такі різновиди складних діянь, які караються в адміністративному порядку:
o з двома різними діями;
o такі, що складаються з альтернативних дій;
o збірні;
o триваючі;
o такі, що продовжуються.
Правопорушення з двома діями - склад такого правопорушення утво-рює єдність двох самостійних дій. Вчинення тільки однієї, передбаченої законом, дії складу правопорушення в цьому випадку не створює. Харак-терним прикладом такого правопорушення може бути дрібна спекуляція (ст. 157 КУпАП). її склад утворить єдність скуповування і перепродажу, тобто єдність двох самостійних дій. Відсутність у діянні скуповування або перепродажу виключає визнання його адміністративним правопорушенням.
Правопорушенням, що складається з альтернативних дій, є таке, склад якого утворить учинення різних дій, перелічених у законі. При цьому для виконання складу не має значення учинена одна дія, дві дії або всі разом. Тут важливо зазначити, що особа не вчинює нового правопорушення, якщо вона послідовно здійснює всі названі в законі дії, наприклад, спочатку незаконно придбаває наркотичні речовини, потім певний час їх зберігає і пересилає (ст. 44 КУпАП). Якщо громадянин розпиває спиртні напої в громадському місці, а потім з'являється в громадському місці в п'яному стані, що ображає людську гідність і громадську мораль, то він теж чинить один, а не два проступки (ст. 178 КУпАП). Самостійні дії тієї самої особи щодо виготовлення, збуту заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу, а також збут незаконно добутої продукції утворюють один склад (ст. 85 КУпАП). Дії робітника торгівлі, що відмовив споживачеві в інформації стосовно товару, навчання, безпечного використання, перевірки якості, комплектності, ваги та ціни також утворюють один склад (ст. 156 КУпАП).
Збірний проступок - це проступок, склад якого "зібраний" з кількох різних порушень, що існують самостійно. У нормативному акті такі склади сформульовані як бланкетні. При формальному підході у цьому випадку завжди можна побачити кілька правопорушень. Законодавець розглядає такі діяння як одне правопорушення. Підставою такого підходу до самостійних протиправних діянь є те, що вони тотожні і цілком збігаються за юридичними ознаками складу. До них належать порушення різних окремо встановлених правил, інструкцій, вимог.
Наприклад, порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів щодо безпечного ведення робіт у галузях промисловості (ст. 93 КУпАП), вчинення тією самою особою окремих дій, що порушують різні норми, які містяться у правилах складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання промислових і побутових відходів, розглядаються законодавцем як одне правопорушення (ст. 82 КУпАП). Аналогічним чином розглядаються порушення правил тримання собак і котів (ст. 154 КУпАП), адміністративного нагляду (ст. 187 КУпАП), торгівлі спиртними напоями (ст. 156 КУпАП), охорони і використання пам'яток історії та культури (ст. 92 КУпАП), навчання карате (ст. 196 КУпАП) тощо.
Правопорушення, що тривають, почавшись з будь-якої протиправної дії чи бездіяльності, здійснюються потім безперервно шляхом невиконання обов'язку. Початковим моментом такого діяння може бути як активна дія, так і бездіяльність. Потім винний або не виконує конкретно покладений на нього обов'язок, або виконує його не повністю, не належним чином, і його поведінка оцінюється як бездіяльність щодо цього обов'язку. Прикладами адміністративного проступку, що триває, можна назватипроживання без паспорта (ст. 197 КУпАП), невиконання правил військового обліку (ст. 210 КУпАП), самовільне підключення телефонного апарату до діючого телефону (ст. 148 КУпАП).
Правопорушення, що триває, може припинятися як фактично, так і юридичне. Фактичне припинення відбувається або шляхом виконання обов'язку, або в результаті зміни обстановки. Юридичне припинення оз-начає, що винний притягнутий до відповідальності за своє діяння, а обов'язок ще не виконав. Наприклад, за проживання без паспорта винного оштрафовано. У день винесення постанови про застосування санкції правопорушення, що триває, вважається закінченим. З наступного дня починається нове аналогічне правопорушення.
Адміністративне правопорушення, що продовжується, складається з низки тотожних, тісно пов'язаних між собою проступків, їх сукупність утворює єдине правопорушення. Таке правопорушення складається з ок-ремих, дискретних, тотожних діянь, що віддалені одне від одного в часі. Вони цілком збігаються за основними юридичними ознаками (формою провини, метою суб'єкта, обсягом, місцем і характером дій тощо), між ними існує тісний внутрішній зв'язок, їх можна порівняти з ланками одного ланцюга.
Адміністративними проступками, що продовжуються, вважаються, приміром, такі як багатократні пошкодження таксофонів (ст. 148 КУпАП), багаторазове фотографування з борта повітряного судна (ст. 112

 
 

Цікаве

Загрузка...