WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Склад адміністративного правопорушення - Реферат

Склад адміністративного правопорушення - Реферат

назві глав Особливої частини: "Адміністративні правопорушення, що посягають на власність" (глава 6), "Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку" (глава 14), "Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління" (глава 15).
Крім того, мають місце випадки, коли вони логічно випливають зі змісту статті. Так, ст. 132 КУпАП встановлює відповідальність за самовільне використання з корисливою метою транспортних засобів, машин чи механізмів, що належать підприємствам, установам, організаціям. Хоч ця стаття вміщена в главі 10 "Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку", об'єктом такого проступку виступає власність. Це виявляється особливо наочно у разі використання з корисливою метою не транспортного засобу, а, скажімо, бурової установки, зварювального апарата, розчинозмішувача, електропідйомника.
Велике теоретичне і практичне значення має класифікація об'єктів проступків. Саме класифікація дозволяє чітко визначити об'єкт кожного діяння, його місце в загальній системі відносин, що охороняються адмі-ністративними санкціями, його цінність. Вона допомагає структурувати весь масив суспільних відносин, що охороняються в адміністративному порядку, правильно кваліфікувати протиправні діяння, а також обрати оптимальний захід впливу на правопорушника. Залежно від ступеня узагальнення, рівня абстрагування розрізняють загальний, родовий, видовий і безпосередній об'єкти проступків.
У першому випадку, цілком абстрагуючись від будь-яких конкретних ознак суспільних відносин, використовують тільки ті, що єдині для об'єктів усіх адміністративних правопорушень. Рівень узагальнення знижується при виділенні родових, ще більше - при виділенні видових об'єктів і стає мінімальним, якщо йдеться щодо безпосередніх об'єктів.
Загальним об'єктом адміністративних проступків є суспільні відносини, що мають дві ознаки: по-перше, вони регулюються різними галузями права; по-друге, охороняються адміністративними санкціями. Так, ст. 10 "Висновок колективного договору" КЗпП передбачає попереднє обговорення умов договору. Порушення цієї норми тягне за собою відповідальність за ст. 41і "Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди" КУпАП.
Родовий об'єкт - це однорідна група суспільних відносин, що є не-від'ємною і самостійною частиною загального об'єкта, тобто самостійною частиною якогось цілого. Розподіл цього цілого (загального об'єкта) на частини (родові об'єкти) може проводитися за різними критеріями.
По-перше, усю сукупність суспільних відносин, що охороняються ад-міністративними санкціями, можна поділити на частини залежно від того, якою галуззю права вони регулюються. Отже, можна говорити про ад-міністративні, земельні, трудові, цивільні та інші правовідносини як родові об'єкти проступків.
По-друге, як критерій класифікації можна використовувати структуру соціально-господарського комплексу. За цією ознакою можна виділити такі родові об'єкти, як відносини в сільському господарстві, промисловості, на транспорті тощо.
По-третє, як критерій класифікації можна використовувати зміст суспільних відносин, що охороняються. З урахуванням цього критерію розрізняють такі родові об'єкти, як власність, громадський порядок, гро-мадська безпека, здоров'я населення, порядок управління.
При кодифікації адміністративного законодавства для класифікації всього масиву складів адміністративних правопорушень (Особлива частина розділу II КУпАП) законодавець застосував другий і третій критерії. Таким чином, класифікацію складів проведено залежно від:
o структури соціально-господарського комплексу;
o змісту відносин, що охороняються.
Залежно від структури соціально-господарського комплексу склади проступків об'єднано у главі 8 "Адміністративні правопорушення в про-мисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії", главі 10 "Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку" тощо.
Залежно від змісту відносин, що охороняються, склади проступків об'єднано в главі 6 "Адміністративні правопорушення, що посягають на власність", главі 14 "Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку" тощо.
Використання при кодифікації двох критеріїв призвело до того, що проступки, що посягають на єдиний родовий об'єкт, виявилися в різних главах. Зокрема, основна маса складів, пов'язаних з посяганням на власність, міститься не в главі 6 "Адміністративні правопорушення, що посягають на власність", а в інших главах. Наприклад, ст. 104 "Потрава посівів" - у главі 9; ст. 132 "Самовільне використання транспортних засобів підприємств з корисливою метою", статті 110, 115, 119, 139 "Пошкодження транспортних засобів і шляхових споруд", ст. 148 "Пошкодження таксофонів" - у главі 10; ст. 150 "Самовільне переобладнання та перепланування жилих приміщень" у главі 11 тощо.
Звичайно, такий підхід не бездоганний, але на цьому етапі кодифікації законодавства про адміністративну відповідальність його було визнано найбільш корисним.
Видовий об'єкт - це різновид родового об'єкта. Видовий об'єкт утво-рюють спільні для ряду проступків суспільні відносини. Вони виступають відокремленою і досить самостійною частиною родового об'єкта. Наприклад, якщо взяти такий родовий об'єкт, як власність, то її види - це власність приватна, колективна, державна (див. п. 4 ст. 2 Закону України "Про власність" від 7 лютого 1991 р.). Видовий об'єкт широко використовується законодавцем, який спеціальними актами встановив адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху, військового обліку, прав споживачів тощо.
Безпосередній об'єкт. Адміністративний проступок завдає шкоди кон-кретним суспільним відносинам, що охороняються адміністративною санкцією. Саме ці відносини є безпосереднім об'єктом проступку. Наприклад, при дрібному розкраданні держаного майна - це відносини щодо оперативного управління певним об'єктом державної власності; при перевищенні швидкості - громадська безпекана певній дорозі.
Не позбавлений доцільності поділ адміністративних правопорушень на одно-, дво- і навіть триоб'єктні. Перші завдають збитку одному об'єктові, а другі і треті - кільком. Так, злісна непокора працівникові міліції
(ст. 185) посягає і на порядок державного управління, і на громадський порядок; незаконна порубка лісу - на раціональне природокористування і державну власність.
Адміністративне законодавство в ряді випадків визнає безпосереднім об'єктом предмет посягання.
Зокрема пункти 3 і 4 ст. 24, статті 28 і 29 регламентують конфіскацію і сплатне вилучення предмета, що був безпосереднім об'єктом адмініст-ративного правопорушення. Чи не суперечить це положенню щодо того, що об'єктом правопорушення є суспільні відносини? Ні. Посягання на суспільні відносини здійснюється шляхом впливу на його елементи, а такими є суб'єкти відносин, їх зв'язки, діяльність, матеріальні речі (предмети).
Суспільні відносини порушуються внаслідок руйнування сформованих зв'язків (крадіжка), заподіяння шкоди речам (потрава посівів, псування таксофонів), посягання на учасників

 
 

Цікаве

Загрузка...