WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організована злочинність як найвища стадія криміналітету - Реферат

Організована злочинність як найвища стадія криміналітету - Реферат

просто не могла не виникнути. Будь-яка економіка - це сфера реалізації економічних інтересів. В цьому сенсі і тіньова економіка є не що інше, як нор-мальна економічна діяльність в ненормальних умовах. Організована злочинність - це неминучий наслідок тіньової економіки, реакція на появу в ній надвисоких прибутків. Обидві ці структури тісно взаємодіють, переплелись і посилюють одна одну шляхом взаємного регулювання. Боси тіньової економіки,внаслідок такого злиття, породили свого могильщика. Вони шука-ють порятунку в корумпуванні все вищих ешелонів влади, а їх душить кримінальне підпілля, що прагне зайняти їх місце.
Як наслідок функціонування тіньової економіки поширення набула корупція. Це пояснюється перш за все природним прагненням людини задовільнити свої потреби в умовах, коли зробити це легальним шляхом прак-тично неможливо.
В умовах тотального регулювання державою економічної діяльності, яке здійснюється чиновниками заробітна плата яких дорівнює мінімальним життєвим потребам, в суспільстві постійного дефіциту товарів та послуг, було б дивним якщо б це явище ненабуло поширення.
Корупція - це явище, яке характеризує політичні та економічні проце-си, які відбуваються в суспільстві.
Тривожним є той факт, що в нашій країні спостерігається тенденція проникнення представників організованої злочинності в сферу влади і навпаки. Таким чином у нас розвивається процес від грошей до влади і від влади до грошей, коли не тільки злочинці можуть ставати владою, а й представники влади можуть стати злочиннцями.
З метою запобігання корупції в Україні в 1995 році було прийнято Закон України "Про боротьбу з корупцією" , який дає визначення цьому яви-щу - корупція, це діяльність осіб, уповноважених на виконання державних функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повно-важень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг тощо. Однак прийня-тий закон не повністю відобрає увесь спектр корупційних дій, штучно звужується коло дій, які можуть бути віднесені до корупції, не зроблено диференціацію за ступенем суспільної небезпечності тощо.
Таким чином, організована злочинність, тіньова економіка і корупція нерозривно зв'язані. Наприклад, переведення валюти за кордон. В результаті проведення таких операцій відбувається накопичення великих грошових сум на рахунках в іноземних банках. Для здійснення таких операцій створено велику кількість фіктивних підприємств і організацій тощо.
Висновки
Організована злочинність - це складна сукупність, караних законом злочинів, таких як: надання нелегальних товарів і послуг, ретельно сплановані і скоординовані шахрайські операції, крадіжки, вимагательство, що вчиняються угрупуваннями організованої злочинності.
Організована злочинність стає суттєвим фактором посилення соціальної напруги і дестабілізації суспільних відносин, перешкоджає оздоров-ленню економіки, впорядкуванню споживчого ринку, законодавчого регулю-вання процесів, що охоплюють ці сфери, сприяє деформації нових форм економічних відносин. Вона кинула виклик суспільству, поставила під загрозу здійснення перетворень, що здійснюються в Україні.
Основні причини організованої злочинності приховані в сферах суспільно-економічних відносин.
Організована злочинність складне кримінально-правове явище. Ядро організованої злочинності, складається з кількох основних компонентів: ситуаційна злочинна група, організована злочинна група та злочинна організація. Злочинна організація це стійке, згуртоване, з високим рівнем організованості та захищеності група осіб, об'єднанна для спільної, тривалої злочинної діяльності, що виконує наступні функції: управлінсько-стратегічну, ассоціально-виробничу, фінансову, захисту та прикриття, конспірації і контррозвідки, дисциплінарного впливу і насильства (психологічного і фізичного).
Функціонально організована злочинність проявляється в наступних формах організованої злочинної діяльності: створення та нарощування зло-чинного капіталу; легалізація здобутих злочинним шляхом засобів (грошей) і проникнення в легальний бізнес; забезпечення безпеки і ефективності обігу зло-чинного капіталу; одержання прибутків з легалізованого капіталу і його вико-ристання з метою утвердження його позицій в різноманітних сферах суспільного життя. Організована злочинність тісно пов'язана з тіньовою економікою і корупцією.
Кардинальне вирішення проблеми боротьби з організованою злочинністю - негальна потреба часу. Вирішенню цієї проблеми можуть сприя-ти подальші наукові дослідження причин та основних тенденцій розвитку організованої злочинності.
Література
1. Конституція України - К., 1998.
2. Кримінальний кодекс України: нормативні акти кримінально-правового значення (станом на 1 січня 1997 р.) - К.: А.С.К., 1997.
3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: за станом законодавства та Постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 січня 1997 р. - К.: ЮрІнком, 1997.
4. Закон України "Про боротьбу з корупцією" // Голос України. - 1995. - 16 листопада.
5. Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация. - К.: Атика, 1999. - С. 4.
6. Володько М.В., Чернишова Н.В., Хазін М.А. Кримінальне право України. - К.: Наук. думка, 1995.
7. Гавриленко І. Криміналізація як принцип кланової відчуженості // Віче. - 1999. - № 9. - С. 39-40.
8. Гвоздецький В. Основні причини виникнення та особливості функціонування організованої злочинності в Україні // Дніпро. - 1997. - № 5-6.
9. Гриб В., Ларичев В., Федотов А. Организованая преступность - различные подходы к ее пониманию // Государство и право. - 2000. - № 1. - С. 48-53.
10. Дорошенко А. Проблеми політизації організованої злочинності // Нова політика. - 1997. - № 6. - С. 38-45.
11. Корж В. Вдосконалення кримінального законодавства - важливий засіб протидії організованій злочинності // вісник академії правових наук України. - 1998. - № 4. - С. 142-147.
12. Корупція. Організована злочинність і корупція в Україні // Пост поступ. - 1993. - № 26.
13. Матишевський П.С., Яценко С.С. Кримінальне право України. - К.: ЮрІком, 1998.
14. Матусовський Г. Проблеми боротьби з організованою злочинністю // Право України. - 1999. - № 11.
15. Организованая преступность. - М.: Юрлит., 1989.
16. Основы борьбы с организованой преступностю. - М., 1996. - С. 8.
17. Советское уголовное право. Общая часть. - М., 1981.
18. Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. - К.: На-ук. думка, 1988.
19. Усатий Г. Борьба с организованой преступностью как фактор обеспечения национальной безопасности Украины //Юридическая практика. - 1997. - № 9. - май. - С. 1.
20. Шумський П., Пришко А. Окремі питання боротьби з організованою злочинністю. // Право України. - 1999. - № 1.

 
 

Цікаве

Загрузка...