WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організована злочинність як найвища стадія криміналітету - Реферат

Організована злочинність як найвища стадія криміналітету - Реферат

ознак:
злочинна група - це об'єднання людей;
з точки зору соціальної психології таке об'єднання є малою нефор-мальною групою;
антисуспільна спрямованість групи;
об'єднання відбувається на основі спільної злочинної діяльності;
члени групи в певній мірі організовані;
групавиступає як єдиний особливий суб'єкт злочинної діяльності .
Таким чином, можна визначити злочинну групу як неформальну групу, що об'єднюється на основі скоєння суспільно небезпечних, протиправ-них дій людей, що спрямовані на досягнення єдиної мети, які організовані пев-ним чином і становлять єдиний суб'єкт діяльності. З точки зору соціальної психології, злочинна група - неформальне об'єднання людей, які організувалися для задоволення корисливих особистих інтересів і потреб шля-хом злочинної діяльності .
В кримінально-правовій літературі неоднозначно трактуються понят-тя "мафія", "організована злочинність", "професійна злочинність", "групова злочинність", "організована злочинна група" та ін. Тому дані поняття повинні бути сформульовані та відображені в законі.
Організована злочинність складне кримінально-правове явище. Ядро організованої злочинності, складається з кількох основних компонентів: 1) ситуаційна злочинна група, 2) організована злочинна група, 3) злочинна організація.
Ситуаційна злочинна група включає до свого складу не менше двох осіб, які об'єднюються для скоєння злочину. Для такої злочинної групи харак-терними ознаками є: наявність спільної мети злочинної діяльності; згода всіх учасників на участь у злочині, тобто наявність попередньої змови; відсутність лідера (організатора злочину); немає чіткого розподілу злочинних ролей; немає чітко диференційованої психологічно і функціональної структури групи; злочинне діяння скоюється всіма учасниками, здебільшого без особливої, чітко вираженої попередньої підготовки, спрямовано, як правило, на скоєння одного злочину.
Організована злочинна група це група осіб, яка має свого лідера (організатора), чіткий рзподіл ролей, який забезпечує підготовку, вчинення і приховування злочинів, які мають злочинний досвід, науково-технічні і транспортні засоби, стійкі зв'язки, стабільність дій для досягнення наперед продуманого, узгодженого і спланованого результату злочинної діяльності.
Таким чином, конструкція такого злочинного утворення передбачає наявність керівника, лідера, організатора, ватажка до скоєння злочину, чіткий розподіл злочинних ролей по підготовці, скоєнню та приховуванні злочинів.
Основними ознаками організованої злочинної групи є: наявність забезпеченої ієрархічної структури (лідер, виконавці і т. п.); спільна розробка техніки, тактики, методики і стратегії злочинної діяльності; наявність психофізіологічної і функціональної структури; наявність фінансового забезпе-чення (створення спеціального грошового фонду "общака"), яким керує лідер злочинної групи; розподіл "прибутків" в залежності від виконаної ролі; вста-новлення і дотримання кодексу поведінки (норм і правил поведінки членів організованої групи як у сфері злочинної діяльності так і поза нею); наявність злочинного досвіду; використання в своїй діяльності злочинного інструментарію (засобів, методів та прийомів) і сучасного арсеналу науково-технічних засобів, транспорту і зброї (холодної, вогнепальної тощо).
Злочинна організація це стійке, згуртоване, з високим рівнем організованості та захищеності група осіб, об'єднанна для спільної, тривалої злочинної діяльності, що виконує наступні функції: управлінсько-стратегічну, ассоціально-виробничу, фінансову, захисту та прикриття, конспірації і контррозвідки, дисциплінарного впливу і насильства (психологічного і фізичного).
Конструкцію злочинної організації визначає: організованість (наявність чіткої ієрархії і єдиного управління з боку лідера, організатора, ва-тажка); згуртованість; стійкість; захищеність.
Основними ознаками злочинної організації є: наявність керівного ор-гану; використанні грошового фонду, "общака" для створення з злочинною метою формальних організацій (підприємств, цехів, дільниць і т. п.); втягнення в злочинну діяльність співробітників формальних організацій - підприємств, відомств, міністерств, правоохоронних органів; наявність спеціальних важелів захисту і прикриття по охороні "ядра", ватажка і в цілому усієї організації; наявність чіткої ієрархії і управлінсько-комунікативного зв'язку (збір, зберігання, передача та використання інформації) між лідером - "ядром" - зло-чинними структурними підрозділами - членами злочинної організації; наявність специфічного кодексу поведінки, своєрідної "субкультури", встанов-лених норм поведінки, жорсткої дисципліни; утримання груп насильства і най-маних вбивць; наявність зв'язків з формальними і неформальними організаціями; поширення пліток, що принижують честь і гідність окремих осіб, з метою їх компрометації, а також деморалізації свідків, потерпілих тощо.
Прояви організованої злочинності в Україні
Функціонально організована злочинність проявляється в наступних формах організованої злочинної діяльності: створення та нарощування зло-чинного капіталу; легалізація здобутих злочинним шляхом засобів (грошей) і проникнення в легальний бізнес; забезпечення безпеки і ефективності обігу зло-чинного капіталу; одержання прибутків з легалізованого капіталу і його вико-ристання з метою утвердження його позицій в різноманітних сферах суспільного життя.
Аналіз статистичних даних, слідчої і судової практики свідчить про збереження криміналізації економіки. Найпоширешішими проявами організованої злочинної діяльності в цій сфері є:
- незаконне переведення безготівкових коштів за межі України з вико-ристанням кореспондентських рахунків іноземних банків та їх конвертація;
- підпільний спиртово-горілчаний бізнес;
- розкрадання шляхом незаконного отримання і нецільового викори-стання кредитів, бюджетних коштів;
контрабанда товарів народного споживання, нафтопродуктів, нарко-тичних речовин, автомобілів, зброї тощо .
До конкретних проявів організованої злочинної діяльності, що полягає в створенні та накопиченні злочинного капіталу, можна віднести будь-який злочин загальнокримінальної спрямованості, "прибуток" якого через "общак" так чи інакше використовується в сфері економіки.
Організована злочинна діяльність, особливо економічна, тісно пов'язана з поняттям тіньова економіка та корупція.
Висвітлення проблем тіньової економіки в науковій літературі почав-ся вже в 60-70 роки описом кримінальних справ так званих цеховиків та валютчиків. Однак за останні роки тенденції розвитку тіньового сектору економіки дещо змінилися.
Тіньова економіка - незареєстрована в державних органах управління й обліку не керована ними індивідуальна трудова діяльність. В умовах сучасної "економічної системи", яка склалась в нашій країні, тіньова економіка

 
 

Цікаве

Загрузка...