WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Президент України, як суб’єкт адміністративного права - Реферат

Президент України, як суб’єкт адміністративного права - Реферат

доповідей, звернень та інших документів, які вносяться Президентом України на розгляд Верховної Ради України;
4) представляє на засіданнях Верховної Ради України, комітетів, тимчасових комісій та інших органів обґрунтування внесених Президентом України проектів законів, пропозицій до законів, повернутих Президентом України для повторного розгляду;
5) у випадках, передбачених Конституцією України, може представляти подання Президента України до Верховної Ради України щодо одержання згоди на призначення осіб на посади, а також кандидатури для призначення їх на посади Верховною Радою України;
6) вносить Президентові України у разі потреби пропозиції щодо членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів ви-конавчої влади, які представлятимуть у Верховній Раді України внесені
Президентом України законопроекти, а також пропозиції до законів, повернутих Президентом України для повторного розгляду;
7) бере участь за дорученням Президента України у роботі узгоджувальних та інших комісій, експертних груп, які утворює Верховна Рада України;
8) сприяє зміцненню контактів, організації зустрічей Президента Ук-раїни з головами комітетів, тимчасових комісій, керівниками депутатських груп і фракцій Верховної Ради України;
9) взаємодіє під час підготовки відповідних матеріалів з працівниками Адміністрації Президента України;
10) взаємодіє з членами Кабінету Міністрів України, керівниками центральних органів виконавчої влади у забезпеченні зв'язків Президента України з Верховною Радою України;
11) виконує інші доручення Президента України.
Постійний представник для здійснення покладених на нього повно-важень має право:
- знайомитися з проектами актів, що подаються Президентом України на розгляд Верховної Ради України;
- брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, колегій мі-ністерств, інших центральних органів виконавчої влади під час розгляду ними проектів нормативних актів, що готуються для подання Президентом України на розгляд Верховної Ради України;
- одержувати необхідні для виконання покладених на нього завдань матеріали та інформацію від Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
- вносити пропозиції щодо підготовки законопроектів, інших доку-ментів для внесення Президентом України до Верховної Ради України;
- здійснювати експертизу проектів законів, постанов Верховної Ради України, внесених іншими суб'єктами законодавчої ініціативи, з питань, що виникають у взаємовідносинах Президента України з Верховною Радою України, вносити відповідні пропозиції;
- вносити пропозиції щодо утворення експертних та робочих груп з окремих напрямів своєї діяльності, залучення спеціалістів, науковців та експертів для виконання покладених на нього завдань;
- користуватись інформаційними банками даних Адміністрації Пре-зидента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших цен-тральних органів виконавчої влади.
Організаційне забезпечення діяльності Постійного представника здійс-нює відповідний структурний підрозділ Адміністрації Президента України.
Постійний представник Президента України у Конституційному Суді України функціонує відповідно до Положення про Постійного представника Президента України у Конституційному Суді України, яке затверджено Указом Президента України від 22 травня 1998 р. № 504/98.
Відповідно до нього Постійний представник Президента України у Конституційному Суді України є посадовою особою, уповноваженою Президентом України представляти Президента України у Конституційному Суді України як суб'єкта права на конституційне подання з питань прийняття рішень та дачі висновків Конституційним Судом України.
Постійного представника призначає на посаду і звільняє з посади Президент України. Постійний представник підпорядковується Президентові України. Він бере участь у підготовці та провадженні у справах у Конституційному Суді України без додаткового спеціального рішення Президента України. У разі необхідності Постійний представник може представляти подання Президента України до Конституційного Суду України разом з іншими особами, призначеними Президентом України.
Постійний представник:
1) бере участь у підготовці проектів конституційних подань Президента України до Конституційного Суду України і представляє їх Президентові України;
2) здійснює як представник суб'єкта права на конституційне подання усі дії, передбачені Законом України "Про Конституційний Суд України", Регламентом Конституційного Суду України і пов'язані з підготовкою та конституційним провадженням у справах;
3) вносить за дорученням Президента України зміни або уточнення до конституційних подань, внесених до Конституційного Суду України, а також до тих подань, що перебувають у конституційному провадженні;
4) координує діяльність інших представників Президента України, призначених для участі у підготовці, конституційному провадженні у конкретно визначених справах;
5) інформує Президента України про хід та результати розгляду справ у Конституційному Суді України.
Постійний представник для здійснення своїх повноважень має право:
1) брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, утворених ними комісій, робочих груп під час підготовки пропозицій щодо необхідності внесення Президентом України до Конституційного Суду України конституційних подань;
2) запитувати необхідні висновки, матеріали, відомості від центральних органів виконавчої влади, їх посадових осіб;
3) взаємодіяти у встановленому порядку з консультативними, дорад-чими та іншими допоміжними органами і службами Президента України, органами і апаратом Верховної Ради України, судами, органами прокура-тури, органами Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями;
4) утворювати експертні та робочі групи з окремих питань своєї ді-яльності, залучати науковців, спеціалістів, експертів для проведення від-повідних досліджень, вносити пропозиції щодо залучення експертів на платній основі;
5) вносити керівництву Адміністрації Президента України пропозиції щодо виконання рішень, додержання висновків Конституційного Суду України;
6) користуватись у встановленому порядку інформаційними банками даних Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
Організаційне забезпечення діяльності Постійного представника здійснює його апарат, який є структурним підрозділом Адміністрації Президента України.

 
 

Цікаве

Загрузка...