WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Президент України, як суб’єкт адміністративного права - Реферат

Президент України, як суб’єкт адміністративного права - Реферат

діяльності у встановленому порядку взаємодіє зі структурними підрозділами Адміністрації Президента України, відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами Президента України, а також із Секретаріатом Ка-бінету Міністрів України.
Організаційне забезпечення діяльності Постійного представника здійснює відповідний структурний підрозділ Адміністрації Президента України.
Постійний представник Президента України на Чорнобильській АЕС функціонує відповідно до Положення про Постійного представника Пре-зидента України на Чорнобильській АЕС, яке затверджено Указом Пре-зидента України від 1 серпня 2001 р.
Відповідно до нього Постійний представник Президента України на Чорнобильській АЕС є особою, на яку покладаються питання постійного аналізу стану вживаних заходів із вирішення організаційних, економічних, соціальних, технічних, екологічних та інших питань, що виникають у зв'язку зі зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, забезпеченням перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему, а також заходів щодо соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС та мешканців міста Славутич.
Постійного представника призначає і звільняє від виконання обов'язків Президент України (він може виконуватисвої обов'язки на громадських засадах). Постійний представник підпорядковується Президентові України і здійснює свої повноваження переважно за місцем розташування Чорнобильської АЕС.
У межах, які визначені чинним законодавством України, Постійний представник Президента України на Чорнобильській АЕС виконує такі повноваження:
1) в межах своєї компетенції постійно аналізує стан виконання мініс-терствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами і організаціями вимог законів, інших нормативно-правових актів та заходів з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС та мешканців міста Славутич, інформує Президента України з цих питань;
2) вносить Президентові України пропозиції щодо:
а) удосконалення системи державного управління, кадрового забезпечення, а також підвищення ефективності використання бюджетних та інших коштів у сфері зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, пере-творення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС та мешканців міста Славутич;
б) залучення та використання міжнародної допомоги, призначеної для вирішення питань, пов'язаних із зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, перетворенням об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, соціальним захистом персоналу Чорнобильської АЕС та мешканців міста Славутич;
3) бере участь у підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, пе-ретворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС та мешканців міста Славутич;
4) здійснює за дорученням Президента України інші повноваження. Постійний представник для виконання покладених на нього завдань має право:
- одержувати у встановленому законодавством порядку від Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій не-обхідні документи та інформаційні матеріали;
- користуватись інформаційними базами даних Адміністрації Прези-дента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
- вносити пропозиції щодо утворення експертних і робочих груп з окремих напрямів своєї діяльності, залучення до роботи в них спеціалістів, учених та експертів;
- звертатися з питаннями, що належать до його компетенції, з реко-мендаціями та пропозиціями до Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій;
- знайомитися з проектами законів та інших нормативно-правових актів, що розробляються Кабінетом Міністрів України та центральними органами виконавчої влади;
- користуватися урядовими засобами зв'язку.
Постійний представник у встановленому порядку взаємодіє зі струк-турними підрозділами Адміністрації Президента України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами Президента України, комітетами, тимчасовими комісіями та апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями.
Організаційне забезпечення діяльності Постійного представника здійснюється Адміністрацією Президента України.
Постійний представник Президента України у Верховній Раді України функціонує відповідно до Положення про Постійного представника Пре-зидента України у Верховній Раді України, яке затверджено Указом Президента України від 25 лютого 1997 р. (в редакції Указу від 24 грудня 1999 р. за № 1616).
Відповідно до нього Постійний представник Президента України у Верховній Раді України є особою, яка уповноважується Президентом України забезпечувати взаємодію між Президентом України і Верховною Радою України, розв'язання питань, що виникають у взаємовідносинах Президента України та Верховної Ради України. Він призначається Президентом України на строк повноважень Президента і може виконувати свої обов'язки на громадських засадах.
Основними завданнями Постійного представника є:
1) участь у забезпеченні здійснення повноважень Президента України у Верховній Раді України;
2) представлення на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів та тимчасових комісій проектів законів, пропозицій до законів, повернутих Президентом України для повторного розгляду, а також інших документів, внесених Президентом України;
3) інформування Президента України про хід та результати розгляду у Верховній Раді України, а також її органах, внесених Президентом України документів.
На виконання основних завдань Постійний представник:
1) взаємодіє з комітетами та тимчасовими комісіями, депутатськими групами, фракціями, іншими органами Верховної Ради України, а також структурними підрозділами її апарату;
2) бере участь у встановленому порядку в засіданнях Верховної Ради України, її постійних та тимчасових комісій, депутатських груп, фракцій, а також в інших заходах, що вживаються Верховною Радою України, її органами та посадовими особами;
3) бере участь у підготовці проектів законів, матеріалів до

 
 

Цікаве

Загрузка...