WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Президент України, як суб’єкт адміністративного права - Реферат

Президент України, як суб’єкт адміністративного права - Реферат

строк повноважень Президента України.
Уповноважений за посадою є першим заступником Голови Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи.
Уповноважений :
1) забезпечує організацію та координацію здійснення заходів щодо проведення в Україні адміністративної реформи, які реалізуються відпо-відними державними органами, забезпечує узгодженість та послідовність вжиття цих заходів;
2) організовує підготовку та внесення пропозицій щодо уточнення концептуальних засад адміністративної реформи та шляхів її реалізації, розроблення концепцій, цільових програм та проектів нормативно-правових актів, а такожздійснення наукових досліджень комплексного характеру з цих питань;
3) вносить Президентові України пропозиції щодо підготовки проектів законів, а також актів та доручень Президента України з питань проведення адміністративної реформи, попередньо розглядає проекти нормативно-правових актів з питань проведення адміністративної реформи;
4) забезпечує вивчення та аналіз діяльності Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, пов'язаної з проведенням адміністративної реформи, здійснює моніторинг з цих питань, вносить пропозиції щодо вдосконалення діяльності з проведення адміністративної реформи;
5) організовує вивчення та впровадження в Україні кращого іноземного досвіду з питань підготовки та проведення адміністративної реформи й організації державного управління;
6) забезпечує відкритість процесу проведення адміністративної ре-форми, інформування широкої громадськості щодо мети, ходу та резуль-татів проведення реформи;
7) інформує Президента України про проведення в Україні адмініст-ративної реформи та її результати;
8) виконує за дорученням Президента України інші повноваження з питань проведення в Україні адміністративної реформи.
Для забезпечення діяльності Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи та діяльності Уповноваженого Президента України з питань адміністративної реформи у складі Адміністрації Пре-зидента України утворено Управління з питань адміністративної реформи.
Керівник Управління з питань адміністративної реформи за посадою є секретарем Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи.
Важливу роль у забезпеченні здійснення Президентом України пов-новажень у сфері виконавчої влади відіграє інститут представників Пре-зидента України. Представники Президента України функціонують: а) в Автономній Республіці Крим, б) Конституційному Суді, в) Верховній Раді України, г) Кабінеті Міністрів України, д) на Чорнобильській АЕС.
Відповідно до ст. 139 Конституції України в Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України, статус якого визначається Законом України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим" від 2 березня 2000 р.
Представництво є державним органом, утвореним з метою сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України. Воно утворюється Президентом України і безпосе-редньо йому підпорядковується. Очолює Представництво Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим.
У межах, визначених чинним законодавством України, Представництво:
а) вивчає стан виконання в Автономній Республіці Крим Конституції та законів України, указів і розпоряджень Президента України, актів Ка-бінету Міністрів України, вживає заходів до забезпечення належного ви-конання актів законодавства України Верховною Радою Автономної Рес-публіки Крим і Радою міністрів Автономної Республіки Крим, районними державними адміністраціями й органами місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим;
б) сприяє додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-економічної та політичної стабільності в Автономній Республіці Крим;
в) аналізує нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо їх відповідності Конституції та законам України, а в разі потреби вносить пропозиції щодо змін, скасування чи зупинення їх дії;
г) готує та подає на розгляд Президентові України аналітичні мате-ріали з питань розвитку соціально-економічних і політичних процесів в Автономній Республіці Крим;
д) сприяє Президентові України у вирішенні кадрових питань в Ав-тономній Республіці Крим;
е) аналізує практику діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, релігійних організацій в Автономній Республіці Крим, сприяє їх взаємодії з органами державної влади України, а також узагальнює відомості щодо громадської думки стосовно економічної та соціальної ситуації в Автономній Республіці Крим, інформує Президента України з цих питань.
З метою ефективного виконання Представництвом зазначених пов-новажень йому надано право:
а) порушувати у Верховній Раді Автономної Республіки Крим і Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, районних державних адміністраціях і органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях в Автономній Республіці Крим питання щодо вжиття відповідних заходів стосовно додержання Конституції та законів України, виконання указів і розпоряджень Президента України;
б) одержувати від центральних органів виконавчої влади України, а також Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Ав-тономної Республіки Крим, районних державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, підприємств, установ, організацій безкоштовно необхідну інформацію, копії документів та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Представництво завдань (нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та їх органів подаються до Представництва одразу після їх прийняття);
в) користуватися інформаційними банками даних Адміністрації Пре-зидента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів вико-навчої влади України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим та районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим;
г) використовувати державні, в тому числі урядові, системи зв'язку та комунікації;
д) організовувати і проводити наради та консультації за участю представників Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, правоохоронних і контрольно-ревізійних органів, районних державних адміністрацій і органів місцевого самовряду-вання, об'єднань громадян в

 
 

Цікаве

Загрузка...