WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Президент України, як суб’єкт адміністративного права - Реферат

Президент України, як суб’єкт адміністративного права - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Президент України, як суб'єкт адміністративного права.
Згідно зі ст. 102 Конституції України Президент України є главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету і те-риторіальної цілісності, додержання Конституції, прав і свобод людини.
Необхідно зазначити, що за період існування в Україні поста Прези-дента (введено Законом "Про заснування поста Президента Української РСР" від 5 липня 1991 р.) його правовий статус зазнав значних змін. Спочатку він визначався як найвища посадова особа і глава виконавчої влади, потім - як глава держави і глава виконавчої влади і, нарешті, - тільки як глава держави.
Такий правовий статус Президента України зумовлений його повно-важеннями щодо кожної з гілок влади. Взаємовідносини Президента України і Верховної Ради України визначені статтями 77, 85, 90, 93, 94, 111 та іншими Конституції України. Зокрема, Президент призначає чергові вибори до Верховної Ради (ст. 77); Верховна Рада призначає вибори Президента (ст. 85); Президент може достроково припинити повноваження Верховної Ради (ст. 90); йому належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді (ст. 93); процедура прийняття законів передбачає тісну взаємодію Президента і Верховної Ради (ст. 94); Президент може бути усунутий з поста Верховною Радою в порядку імпічменту (ст. 111).
Взаємовідносини з виконавчою гілкою визначаються статтями 106, 112, 113, 114, 115, 116, 118 та іншими Конституції України, Так, Президент України призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій і припиняє їх повноваження на цих посадах (статті 106, 114, 118); у разі дострокового припинення повноважень Президента згідно зі статтями 108, 109, 110, 111 Конституції його обов'язки покладаються на Прем'єр-міністра України (ст. 112); Кабінет Міністрів відповідальний перед Президентом і забезпечує виконання його актів (статті 113, 116); Кабінет Міністрів складає повноваження перед новообраним Президентом України (ст. 115). Конституція передбачає процедуру контрасигнації стосовно актів Президента, виданих у межах повноважень, передбачених пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24 ст. 106. Такі акти скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.
Взаємовідносини з гілкою судової влади визначаються статтями 106, 128, 131 та іншими Конституції України. Зокрема, Президент утворює суди у визначеному законом порядку (ст. 106); здійснює перше призначення особи на посаду професійного судді (ст. 128); призначає трьох членів Вищої ради юстиції (ст. 131).
Таким чином, Конституція України визначає місце і роль Президента України в умовах здійснення державної влади за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову.
Найбільшим обсягом повноважень Президент України наділений у сфері виконавчої влади, їх можна поділити на три групи: а) формування структур виконавчої влади; б) визначення змісту діяльності структур виконавчої влади; в) забезпечення законності у сфері державного управління.
У межах повноважень щодо формування структур виконавчої влади Президент України відповідно до п. 16 ст. 106 Конституції України утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади.
Найбільш рельєфними документами щодо реалізації Президентом України цієї групи повноважень є його укази "Про систему центральних органів виконавчої влади" від 15 грудня 1999 р. № 1572 і "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" № 1573.
Саме цими нормативними актами Президент України, виходячи з не-обхідності впорядкування системи центральних органів виконавчої влади та відсутності відповідного законодавчого регулювання, з метою поетапного здійснення адміністративної реформи в Україні щодо вдосконалення структури органів виконавчої влади та підвищення ефективності державного управління, вніс значні зміни до структури центральних органів виконавчої влади.
Повноваження щодо визначення змісту діяльності структур виконавчої влади реалізуються Президентом України шляхом:
а) звернення із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України щодо внутрішнього і зовнішнього становища України. Звернення Президента України із посланнями до Верховної Ради України передбачено п. 2 ст. 106 Конституції України;
б) проведення кадрової політики. Так, Президент України:
o призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі та відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;
o призначає за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра Ук-раїни; припиняє повноваження Прем'єр-міністра України та приймає рішення щодо його відставки;
o призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах;
o призначає половину складу Національної ради України з питань те-лебачення і радіомовлення;
o призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України;
o призначає на посади та звільняє з посад вище командування Зброй-них Сил України, інших військових формувань;
в) безпосереднього керівництва Радою національної безпеки і оборони України відповідно до п. 18 ст. 106 Конституції України, яка є коор-динаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Пре-зидентові України і має право приймати рішення, обов'язкові для виконання органами виконавчої влади;
г) укладання міжнародних договорів України, що згідно зі ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства України і обов'язкові до виконання органами виконавчої влади;
д) видання указів і розпоряджень, які є обов'язковими до виконання на території України.
Повноваження щодо забезпечення законності у сфері державного управління реалізуються Президентом України відповідно до Конституції України. У межах її приписів Президент України:
а) призначає за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора України та звільняє його з посади;
б) здійснює контрольні повноваження як особа, що очолює Раду на-ціональної безпеки і оборони

 
 

Цікаве

Загрузка...