WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття адміністративного процесу - Реферат

Поняття адміністративного процесу - Реферат

ціле та самостійне правове явище, слід вважати наявність специфічних адміністративно-процесуальних норм і відносин.
Специфіка процесуальних норм полягає у такому.
1. Вони відрізняються від матеріальних норм своїм призначенням. Матеріальні норми регулюють права та обов'язки суб'єктів і відповідають на запитання "що робити?". Процесуальні норми регулюють порядок, процедуру реалізації цих прав та обов'язків і відповідають на запитання "як, яким чином робити?".
Так, ст. 173 "Дрібне хуліганство" КУпАП передбачає за дрібне хулі-ганство (нецензурна лайка у громадських місцях, образливе чіпляння до громадян тощо) накладення штрафу, тобто визначає "що робити?" у разі виявлення цього правопорушення.
На запитання "як, яким чином?" накладати адміністративний штраф, відповідають процесуальні норми.
2. Процесуальні норми другорядні щодо матеріальних. Це означає, що вони виникають й існують лише за наявності потреби у реалізації ма-теріальних норм, за наявності потреби встановити обов'язкові для вико-навчо-розпорядчих органів та їх посадових осіб правила розгляду адмі-ністративних справ.
Слід зазначити, що потреба в адміністративно-процесуальних нормах виникає лише у разі, якщо необхідна спеціальна процедура для вирішення конкретного управлінського питання.
У таких випадках йдеться про матеріальні норми адміністративного права, реалізація яких здійснюється через застосування.
Найбільш характерними у цьому розумінні є норми, що встановлюють відповідальність за адміністративні правопорушення, наприклад, норми ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).
Разом з тим, і для норм, які реалізуються через виконання і викорис-тання, можуть передбачатися відповідні процесуальні правила.
Так, Положення про державну реєстрацію нормативних актів мініс-терств містить матеріальну адміністративно-правову норму такого змісту: "Державній реєстрації підлягають нормативні акти, які стосуються права, свободи і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер".
Ця норма реалізується через виконання (є обов'язком, який необхідно виконувати державним органам, що видають нормативні акти).
Проте, держава не обмежилася встановленням тільки однієї матері-альної норми. Зазначене положення містить і низку процесуальних норм, які визначають порядок подання нормативного акта до реєстрації та звернені до органу, що видав акт. Без виконання приписів, що містяться у цих нормах, не може здійснюватися реєстрація.
Зокрема, акт подається на реєстрацію наступного дня після прийняття (оригінал і дві завірені копії) органом, підпис якого стоїть першим. Він має відповідати чинному законодавству, бути правильно оформленим, без граматичних помилок. До акта додаються: обґрунтування про його необхідність, відомості про офіційне узгодження поданого на реєстрацію акта із заінтересованими органами.
Закон України "Про загальні принципи створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" містить матеріальну норму, що дозволяє місцевим державним адміністраціям виходити з ініціативою про створення таких зон.
Ця норма реалізується шляхом використання, тобто у цьому ж законі містяться й адміністративно-процесуальні норми, які визначають дії іні-ціатора щодо її реалізації.
Так, на реєстрацію слід подати рішення місцевої ради народних де-путатів і місцевої державної адміністрації з відповідним клопотанням, проект положення про її статус і систему управління, пропозицію щодо офіційної назви, точний опис меж і карту її території, повне техніко-економічне обґрунтування доцільності створення і функціонування зони, проект Закону про створення конкретної спеціальної (вільної) економічної зони.
Не потрібні ніякі процесуальні норми для реалізації матеріальних норм шляхом додержання.
Наприклад, матеріальна норма Закону України "Про підприємство" визначає: "Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб".
3. Конкретна адміністративно-процесуальна норма завжди є засобом реалізації кількох матеріальних норм, але забезпечує цю реалізацію тільки частково.
Неможливо побудувати автономну конструкцію, в якій би взаємодіяли тільки дві норми: з одного боку - матеріальна, з другого - процесуальна, тобто конструкцію, в якій процесуальна норма була б замкнена виключно на одну матеріальну норму і забезпечувала б її реалізацію в повному обсязі.
Взята окремо процесуальна норма, як правило, обслуговує кілька ма-теріальних норм, але ніколи не забезпечує їх реалізацію до кінця. У свою чергу взятій окремо матеріальній нормі для повної реалізації слід взаємо-діяти з групою процесуальних норм. Саме тому другорядність норм про-цесуальних щодо норм матеріальних не означає, що матеріальна норма породжує процесуальну.
Повернемося, наприклад, до застосування штрафу. Щоб накласти штраф за адміністративну провину потрібен розгорнутий у часі ланцюжок дій, що послідовно змінюють одна одну: складання протоколу, збирання і оцінювання доказів, винесення постанови, виконання постанови тощо.
Кожна з цих дій регулюється окремими і конкретними процесуальними нормами.
Так, норми ст. 221 визначають тих, хто розглядає цю категорію справ (суди); норми ст. 225 - ким складається протокол; норми ст. 256 - зміст протоколу; норми ст. 278 - порядок підготовки і розгляду справ; норми ст. 283 - зміст постанови у справі; норми ст. 307-310 - провадження з виконання постанови про накладення штрафу.
Таким чином, ніяка окремо взята процесуальна норма не у змозі реа-лізувати матеріальну норму (у цьому випадку про накладення штрафу) у повному обсязі. Вона реалізує якусь її частину. Разом узяті перелічені процесуальні норми становлять процедуру, що забезпечує реалізацію до кінця.
Водночас перелічені процесуальні норми розраховані не тільки на матеріальні норми ст. 173, а й на будь-які норми глав 5-15 (статті 41- 212і) КУпАП.
5. Адміністративно-процесуальні норми забезпечують реалізацію ма-теріальних норм не лише адміністративного права. Цю функцію виконують і щодо інших правових галузей.
Так, нормами цивільного законодавства встановлено, що автори ви-находів і промислових зразків мають право на одержання патентів, в яких закріплюється авторство на ці винаходи чи промислові зразки (ст. 517 ЦК).
Порядок одержання патентів детально врегульований адміністративно-процесуальними нормами, які містяться в законах України "Про охорону прав на винахід" і "Про охорону прав на промислові зразки" (відповідно статті 12-22 та 11-19) від 15 грудня 1993 р., а також у низці положень і правил, які стосуються видачі патентів у конкретних галузях і сферах. Наприклад, Правила складання і подання заявки про видачу патенту на сорт рослини, затверджені наказом Держпатенту від 11 лютого 1994 р. № 27.
Як юридичне явище адміністративний процесхарактеризується тим, що під час його здійснення виникають адміністративно-процесуальні від-носини. Особливістю адміністративно-процесуальних відносин є те, що вони у своєму розвитку породжують низку процесуальних зв'язків. Так, під час вчинення адміністративного проступку виникають процесуальні відносини між громадянином (правопорушником) і органом, що розглядає справу.
У процесі розгляду справи і розвитку цих

 
 

Цікаве

Загрузка...