WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основні загальні поняття категорії «управління» - Реферат

Основні загальні поняття категорії «управління» - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Основні загальні поняття категорії "управління"
Необхідність у визначенні змісту понять і сутності категорії "управ-ління" обумовлена природою адміністративного права, яке виступає ре-гулятором саме управлінських відносин.
Термін "адміністрація", який сьогодні широко поширений, включаючи побутовий рівень, у перекладі з латинської означає o"управління"-. Тому словосполучення "адміністративне право" цілком закономірно можна трактувати як "управлінське право".
Термін "управління" у буквальному розумінні - це діяльність з ке-рівництва чимось. У довідковій літературі є кілька визначень сутності управління. Найчастіше його розуміють як діяльність, що спрямовує і регулює суспільні відносини; сукупність приладів і механізмів, за допомогою яких приводять у рух машини; підрозділ у системі установи; вид синтаксичної залежності тощо.
Така багатозначність зумовила необхідність уніфікувати як терміно-логію, так і її тлумачення, незалежно від того, які конкретні аспекти уп-равління висуваються на перший план.
Не повинно виникати такої ситуації, коли, приміром, економісти чи юристи, оперуючи управлінською термінологією, вкладають у неї різний зміст. Тому спроби дослідників відшукати загальне, що може реально ха-рактеризувати управління в усіх його можливих проявах, виявилися не тільки цікавими з наукової точки зору, а й такими, що мали велике практичне значення.
Вирішальну роль у пошуку універсальних характеристик управління відіграла кібернетика - наука про загальні закономірності та процеси отримання, зберігання, передавання, обробка інформації. За допомогою категорій, вироблених кібернетикою, були визначені єдині позиції щодо розуміння сутності управління, яка по-різному трактувалася у різних варіантах "відомчого" підходу.
Цьому сприяло і те, що безпосереднім об'єктом вивчення кібернетики є абстрактний процес управління. Тобто вона досліджує процес управління в цілому, без урахування особливостей, які завжди притаманні конкретним учасникам реальних управлінських відносин.
Увагу спеціалістів різних галузей знань кібернетика привернула і за-стосуванням системного підходу до аналізу сутності управління та усіх категорій, пов'язаних з ним.
Основні вихідні позиції цього підходу такі: по-перше, кібернетика за-пропонувала шукати сутність зазначеного аналізу виходячи з визнання того, що управління є системою взаємодіючих компонентів; по-друге, визначила, що управлінські системи є цілісними (цілісність системи - це сукупність компонентів, взаємодія яких породжує нові якості, не притаманні тим компонентам, що утворюють систему). Характерним прикладом щодо цього є механічний годинник, який складається з багатьох деталей, сукупність яких породжує унікальну якість - здатність фіксувати перебіг часу); по-третє, поставила питання про самокерованість (самоорганізацію) управлінських систем; по-четверте, довела, що управління виникає та існує як об'єктивна закономірність.
І хоч системний підхід до аналізу явищ дійсності не є відкриттям кі-бернетики, саме вона привернула загальну увагу до того, що управління слід розглядати і досліджувати як цілісну систему, яка складається із взаємодіючих компонентів.
Таким чином, в управлінні, як в об'єктивно існуючому явищі, було виявлено і детерміновано головну ланку і носія усіх складових і ознак управління - управлінську систему.
Вивчення цілісних управлінських систем показало, що будь-яка з них складається з двох підсистем - керуючої, тобто тієї, яка управляє, і керованої, тобто тієї, яка піддається управлінню, відчуває на собі дію (вплив) керуючої підсистеми. Керуючу підсистему прийнято визначати як суб'єкт управління, тобто як те, що управляє, а керовану - як його об'єкт, тобто те, чим управляють. Отже, керуюча підсистема (суб'єкт) управляє керованою (об'єктом).
Керівництво (або управління) об'єктом здійснюється за допомогою управлінського впливу, який виходить від суб'єкта. Управлінський вплив - це ще один неодмінний і обов'язковий (завжди наявний) компонент управління. Без нього не може бути ні управлінської системи, ні управління як такого. Саме в управлінському впливі суб'єкта на об'єкт і закладено сутність управлінської діяльності, смисл і зміст взаємодії її компонентів (насамперед суб'єкта і об'єкта).
Управлінська система функціонує завдяки тому, що суб'єкт управління впливає на його об'єкт. Внаслідок цього об'єкт певною мірою змінюється, набуває нових якостей та організаційних особливостей. Головною визначальною ознакою змін (набутих об'єктом нових якостей та ор-ганізаційних особливостей) є те, що вони відповідають потребам, інтересам і бажанням суб'єкта. Суб'єкт прагне до змін в об'єкті, які йому вигідні, корисні, відповідають цілям, завданням та уявленням про те, як має бути організований і як повинен функціонувати об'єкт. Тому управлінський вплив виступає як цілеспрямований та організуючий фактор.
Такий вплив містить комплекс керуючих команд, що їх виробляє, формує і видає суб'єкт. Об'єкт ці команди сприймає, "осмислює" і реалізує на практиці. Отже, керуючий вплив, виконуючи своє призначення, згідно зі своїм характером забезпечує підпорядкування та підвладність об'єкта суб'єктові.
Для формування керуючих команд суб'єкт потребує інформації про правильне чи неправильне "розуміння" об'єктом

 
 

Цікаве

Загрузка...