WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права - Реферат

Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права - Реферат

міністрові;
4) організовує розроблення нормативно-правових актів, що приймаються міністерством, і подає їх на підпис міністрові;
5) організовує та контролює виконання законів, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів і доручень міністра;
6) у разі відсутності міністра, за дорученням Президента України, доповідає Кабінету Міністрів України законопроекти та інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України,бере участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом Міністрів України;
7) забезпечує розв'язання питань, що виникають у взаємовідносинах апарату міністерства з Адміністрацією Президента України, апаратом Верховної Ради України, іншими державними органами і належать до їх відання;
8) забезпечує взаємодію апарату міністерства з Секретаріатом Кабінету Міністрів України; порядок взаємодії апарату міністерства з Секретаріатом Кабінету Міністрів України визначається Кабінетом Міністрів України;
9) забезпечує співпрацю міністерства з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування у процесі виконання завдань, покладених на міністерство;
10) координує роботу відповідних урядових органів державного управління, територіальних органів міністерства, координує і контролює роботу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерства, та вживає заходів щодо забезпечення ефективності їх роботи;
11) подає міністрові пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі міністерства урядових органів державного управління; за поданням керівників зазначених органів за погодженням з міністром затверджує граничну чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис і кошторис видатків цих органів;
12) за погодженням з міністром приймає рішення щодо утворення, реорганізації та ліквідації територіальних органів міністерства, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерства, затверджує їх положення (статути), призначає на посади та звільняє з посад їх керівників у встановленому законодавством порядку;
13) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
14) затверджує за погодженням з міністром структуру міністерства, а також за погодженням з Міністерством фінансів України - штатний розпис та кошторис видатків міністерства;
15) організовує роботу з документами в міністерстві;
16) затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату міністерства, визначає відповідальність їх керівників;
17) призначає на посади та звільняє з посад згідно із законодавством працівників центрального апарату міністерства. Працівники патронажної служби у центральному апараті міністерства призначаються на посади та звільняються з посад за пропозицією міністра;
18) розглядає у встановленому порядку питання щодо присвоєння працівникам центрального апарату міністерства відповідних рангів державних службовців, заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
19) подає міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство, забезпечує та контролює виконання рішень міністра щодо розподілу цих коштів та звітує перед міністром з цього питання;
20) розпоряджається бюджетними коштами, передбаченими на утримання центрального апарату міністерства і його територіальних органів, та інформує міністра про їх використання;
21) за погодженням з міністром, здійснює функції з управління майном, яке перебуває у сфері управління міністерства;
22) формує та затверджує кадровий резерв міністерства, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників міністерства;
23) розподіляє за погодженням з міністром обов'язки між першим заступником та заступниками Державного секретаря, визначає міру їхньої відповідальності;
24) забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених законом;
25) забезпечує використання у встановленому порядку гербової печатки міністерства;
26) у разі ліквідації міністерства очолює ліквідаційну комісію і забезпечує вжиття всіх необхідних заходів з ліквідації міністерства;
27) виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням діяльності міністерства.
Для ефективного виконання зазначених функцій Державний секретар має право: брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що належать до сфери діяльності міністерства; залучати у встановленому порядку працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до компетенції міністерства; одержувати у встановленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
Державних секретарів призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України. Вони призначаються на посади на строк повноважень Президента України.
За загальним правилом, Державний секретар має першого заступника та трьох заступників. Водночас Президент України з урахуванням специфіки та особливостей діяльності міністерства, може встановити іншу кількість перших заступників та заступників Державного секретаря, їх також призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.
Державним секретарем, їх першими заступниками та заступниками можуть бути особи, які постійно проживають в Україні і є її громадянами, мають вищу освіту, досвід управлінської роботи не менше п'яти років і відповідають іншим вимогам, передбаченим законодавством. У деяких міністерствах для осіб, які претендують на заміщення зазначених посад, можуть встановлюватися додаткові кваліфікаційні вимоги.
Перевага у призначенні на посади державних секретарів, їх перших заступників та заступників надається державним службовцям, зарахованим до кадрового резерву, які досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ініціативність, постійно підвищують рівень своєї професійної підготовки.
Пропозиції щодо призначення на посаду Державного секретаря подає Прем'єр-міністрові України відповідний міністр. Пропозиції щодо призначення на посаду першого заступника та заступників Державного секретаря подає Прем'єр-міністрові України Державний секретар за погодженням з міністром.
У пропозиції щодо призначення претендентів на відповідну вакантну посаду зазначаються громадянство претендента, посада, яку він займає на цей час, рівень

 
 

Цікаве

Загрузка...