WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права - Реферат

Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права - Реферат

виконавчої влади.
Керівник урядового органу виконує такі функції: здійснює керівництво діяльністю урядового органу, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і керівником центрального органу виконавчої влади за виконанняпокладених на урядовий орган завдань; призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників урядового органу, крім заступників керівника
урядового органу; визначає ступінь відповідальності заступників керівника урядового органу та керівників структурних підрозділів урядового органу; притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників урядового органу, крім заступників керівника урядового органу; підписує видані в межах компетенції урядового органу накази, організовує перевірку їх виконання; затверджує положення про структурні підрозділи урядового органу; здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
Урядовий орган для реалізації покладених на нього завдань може за погодженням з державним секретарем міністерства, керівником іншого центрального органу виконавчої влади утворювати територіальні органи у межах граничної чисельності працівників урядового органу. Призначення на посади і звільнення з посад керівників цих органів та затвердження положень про територіальні органи здійснюється керівником урядового органу.
В урядовому органі може утворюватися колегія у складі керівника урядового органу, його заступників та керівників структурних підрозділів урядового органу. Персональний склад колегії затверджується міністром, керівником іншого центрального органу виконавчої влади. Рішення колегії проводяться в життя наказами урядового органу.
Урядовий орган утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади. Він є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
Приклад урядового органу державного управління - Державний департамент фінансового моніторингу (Постанова Кабінету Міністрів від 18 лютого 2002 р. № 194), який є урядовим органом державного управління, діє у складі Міністерства фінансів і йому підпорядковується.
Основними завданнями Держфінмоніторингу є: а) участь у реалізації державної політики у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; б) збирання, обробка та аналіз інформації щодо фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому контролю, та інших операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) таких доходів; в) створення єдиної інформаційної системи і ведення бази даних у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами державної влади, компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями в зазначеній сфері; г) забезпечення представництва України у встановленому порядку в міжнародних організаціях з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Відповідно до зазначених завдань йому надано право вносити пропозиції щодо розроблення актів законодавства, брати участь у підготовці
нормативно-правових актів, що ініціюються органами державної влади з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання із запитами щодо одержання інформації, необхідної для реалізації покладених на нього завдань; співпрацювати з державними органами, завданнями яких є протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; за наявності достатніх підстав інформувати правоохоронні органи відповідно до їх компетенції щодо операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом; брати участь у встановленому порядку в міжнародному співробітництві з питань протидії легалізації (відмиванню) таких доходів; досліджувати методи та фінансові схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; здійснювати координацію та методичне забезпечення діяльності суб'єктів обов'язкового фінансового контролю з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; проводити аналіз ефективності заходів, що вживаються суб'єктами обов'язкового фінансового контролю для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; сприяти виявленню у фінансових операціях, які підлягають фінансовому контролю відповідно до законодавства, фактів використання доходів, одержаних злочинним шляхом; у процесі аналізу діяльності суб'єктів, що здійснюють фінансові операції, надавати уповно-важеним державним органам експертні висновки щодо відповідності фінансових операцій та порядку їх здійснення законодавству України та віднесення таких операцій до значних, сумнівних або незвичних; забезпечувати ведення обліку фінансових операцій, які мають ознаки значних, сумнівних або незвичних, у встановленому законодавством порядку; брати участь за дорученням Кабінету Міністрів України у підготовці відповідних міжнародних договорів України; виконувати інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
Держфінмоніторинг очолює Державний секретар Мінфіну - голова Держфінмоніторингу, який призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому порядку. Він має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра фінансів, погодженим з головою Департаменту.
Голова Держфінмоніторингу здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність перед Міністром фінансів за виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань; призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім заступників голови; визначає ступінь відповідальності заступників голови та керівників структурних підрозділів Департаменту; притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім заступників голови; підписує видані в межах компетенції Департаменту накази, організовує перевірку їх виконання; затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту; здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
Держфінмоніторинг для реалізації покладених на нього завдань за погодженням з Міністром фінансів може утворювати територіальні органи у межах граничної чисельності працівників Департаменту. Призначення на посаду і звільнення з посади керівників цих органів та затвердження положень про територіальні органи здійснюється головою Держ-фінмоніторингу відповідно до законодавства.
Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держфінмоніторингу, обговорення

 
 

Цікаве

Загрузка...