WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права - Реферат

Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права - Реферат

комітету приймаються шляхом консенсусу і оголошуються головуючим. Вони оформляються протоколом, який підписує голова Комітету. Рішення Урядового комітету, прийняті в межах йогокомпетенції, є обов'язковими для виконання. Контроль за виконанням рішень Урядового комітету здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.
Для розгляду, врегулювання розбіжностей і схвалення проектів комплексних нормативно-правових актів та інших документів, за погодженим рішенням голів відповідних комітетів, можуть проводитися спільні засідання урядових комітетів.
Проекти актів законодавства та інших документів подаються на розгляд Кабінету Міністрів України лише за умови їх попереднього схвалення відповідним Урядовим комітетом. У виняткових випадках, якщо проекти актів законодавства та інших документів потребують невідкладного розгляду Кабінетом Міністрів України, за рішенням Прем'єр-міністра України вони можуть включатися до порядку денного засідання Кабінету Міністрів України без попереднього їх схвалення Урядовим комітетом.
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Урядового комітету здійснюють структурні підрозділи Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначені Державним Секретарем Кабінету Міністрів України.
В Кабінеті Міністрів України діють такі урядові комітети: 1) Урядовий комітет з питань оборони, оборонно-промислового комплексу та правоохоронної діяльності; 2) Урядовий комітет з питань промислової політики, паливно-енергетичного комплексу, екології та надзвичайних ситуацій; 3) Урядовий комітет економічного розвитку та з питань європейської інтеграції; 4) Урядовий комітет соціального, науково-технічного та гуманітарного розвитку; 5) Урядовий комітет з реформування аграрного сектора.
Робота Кабінету Міністрів організується на основі перспективного та поточного планування. Планування роботи Кабінету Міністрів здійснюється на базі пропозицій центральних і місцевих органів виконавчої влади шляхом прийняття Програми діяльності Кабінету Міністрів України на період його повноважень, щорічної Державної програми економічного і соціального розвитку України, інших державних програм та актів Кабінету Міністрів.
Кабінет Міністрів планує: а) нормотворчу діяльність; б) проведення своїх засідань; в) роботу, пов'язану з реалізацією своїх контрольних функцій і повноважень.
Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри відповідно до розподілу функціональних повноважень розглядають конкретні питання основних напрямів діяльності Кабінету Міністрів; спрямовують і координують роботу органів виконавчої влади, контролюють їх діяльність; очолюють відповідні урядові комітети; забезпечують підготовку матеріалів для розгляду питань на засіданнях Кабінету Міністрів; забезпечують взаємодію Кабінету Міністрів з Верховною Радою та Президентом України; беруть участь у встановленому порядку в роботі органів, що утворюються Президентом України та Кабінетом Міністрів, а також у засіданнях колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, у роботі обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Здійснюючи свої повноваження, Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри дають письмові вказівки керівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших підвідомчих Кабінетові Міністрів органів, установ та організацій, які оформляються як доручення.
Міністри як члени Кабінету Міністрів беруть участь у розробленні та виконанні Програми діяльності Кабінету Міністрів України, реалізації державної політики у доручених їм сферах державного управління, здійснюють управління у цих сферах, спрямовують і координують діяльність інших органів виконавчої влади з питань, віднесених до їх відання; забезпечують у межах своєї компетенції належну підготовку матеріалів з питань, що розглядаються Кабінетом Міністрів; узгоджують рішення з питань, які стосуються сфери їх відання, з позиціями інших міністрів; забезпечують виконання рішень Кабінету Міністрів у співпраці з іншими міністрами.
Члени Кабінету Міністрів не можуть діяти всупереч офіційній позиції Кабінету Міністрів.
Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри представляють Україну в міжнародних і міждержавних організаціях, ведуть міжнародні переговори, беруть участь в інших міжнародних заходах, підписують у встановленому порядку міжнародні договори України. Прем'єр-міністр і Міністр закордонних справ мають право вести переговори і підписувати міжнародні договори України без спеціальних повноважень. Повноваження на проведення переговорів і підписання міжнародних договорів, які укладаються від імені Кабінету Міністрів, іншим членам Кабінету Міністрів надаються розпорядженням Кабінету Міністрів або за його дорученням - актом Міністерства закордонних справ.
Кабінет Міністрів України має право створювати урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції). Такі органи діють у складі міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і підпорядковуються йому.
Урядовий орган державного управління у межах своєї компетенції бере участь у реалізації державної політики у відповідній підгалузі або сфері діяльності центрального органу виконавчої влади; здійснює у встановленому порядку управління окремими підгалузями або сферами діяльності, зокрема в межах, визначених центральним органом виконавчої влади, управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади; виконує відповідно до законодавства контрольно-наглядові функції у певній підгалузі чи сфері діяльності; здійснює регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних та юридичних осіб; узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд керівника центрального органу виконавчої влади; здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
Він має право залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; здійснювати контроль, проводити перевірки та інспекції з питань, що належать до його компетенції; одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції. Урядовий орган може видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.
Урядовий орган очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням міністра, керівника іншого центрального органу виконавчої влади. Керівник урядового органу за посадою є членом колегії центрального органу

 
 

Цікаве

Загрузка...