WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права - Реферат

Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права - Реферат

Прем'єр-міністрові України пропозиції з питань формування
урядової політики; беруть участь у підготовці та проведенні нарад,зустрічей та поїздок Прем'єр-міністра України в Україні та за її межами, готують за їх наслідками проекти відповідних доручень; беруть участь у засіданнях Кабінету Міністрів України та урядових комітетів; здійснюють аналіз проектів нормативно-правових актів та інших документів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, щодо їх відповідності урядовій політиці; виконують інші доручення Прем'єр-міністра України, керівника Служби та керівника групи радників.
Прес-секретпар Прем'єр-міністра України - керівник Прес-служби Кабінету Міністрів України (далі - прес-секретар) призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням керівника Служби, погодженим з Прем'єр-міністром України. Прес-секретар організовує роботу Прес-служби Кабінету Міністрів України та забезпечує виконання покладених на неї завдань; забезпечує висвітлення в засобах масової інформації діяльності Прем'єр-міністра України та Кабінету Міністрів України, а також розповсюдження заяв і звернень Прем'єр-міністра України та Кабінету Міністрів України; бере участь в інформаційному забезпеченні діяльності Прем'єр-міністра України, роз'ясненні через засоби масової інформації офіційної позиції Прем'єр-міністра України; організовує прес-конференції, брифінги, зустрічі Прем'єр-міністра України з представниками преси.
Керівник Протоколу Прем'єр-міністра України призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням керівника Служби, погодженим з Прем'єр-міністром України. Він забезпечує проведення міжнародних протокольних заходів за участю Прем'єр-міністра України; забезпечує розроблення та виконання програм офіційних і робочих візитів Прем'єр-міністра України за кордон та програм візитів офіційних зарубіжних делегацій в Україну; виконує інші функції за дорученнями Прем'єр-міністра України та керівника Служби.
Секретаріат Прем'єр-міністра України очолює керівник Секретаріату, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням керівника Служби, погодженим з Прем'єр-міністром України. Секретар Прем'єр-міністра організовує роботу Секретаріату та забезпечує виконання покладених на нього завдань; забезпечує вирішення організаційно-технічних питань діяльності Прем'єр-міністра України; організовує опрацювання та попередній розгляд документів, що надходять на ім'я Прем'єр-міністра України; повертає за дорученням Прем'єр-міністра України міністерствам, іншим органам виконавчої влади документи та інші матеріали, внесені з порушенням уста-новленого порядку; організовує роботу приймальної Прем'єр-міністра України; здійснює контроль за виконанням доручень Прем'єр-міністра України; організовує діловодство Служби, реєстрацію кореспонденції Прем'єр-міністра України; забезпечує виконання інших доручень Прем'єр-міністра України.
Фінансове, матеріально-технічне та кадрове забезпечення діяльності Служби здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.
Кабінет Міністрів для забезпечення ефективної реалізації своїх повноважень, координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади під час виконання відповідних завдань, розроблення проектів актів законодавства, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України, а також для вирішення оперативних питань може утворювати постійні і тимчасові робочі органи (комітети, комісії, робочі групи тощо).
До складу постійних і тимчасових робочих органів залежно від покладених на них завдань включаються представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також народні депутати України, представники інших органів, не підвідомчих Кабінетові Міністрів, суб'єктів підприємницької діяльності, громадських організацій, науковці та інші фахівці за їх згодою.
Сфера діяльності та повноважень постійних і тимчасових робочих органів визначається актами Кабінету Міністрів щодо їх утворення або положеннями про них.
Важливі функції робочих органів Кабінету Міністрів України виконують урядові комітети. Вони утворені з метою підвищення ефективності діяльності Кабінету Міністрів України та координації роботи центральних органів виконавчої влади у формуванні та реалізації державної політики. Основним завданням Урядового комітету є формування та реалізація державної політики у відповідній сфері згідно зі стратегією, визначеною Кабінетом Міністрів України.
Урядовий комітет розглядає та схвалює концепції проектів нормативно-правових актів та інших документів, що підлягають розробленню; розглядає, врегульовує розбіжності та схвалює проекти нормативно-правових актів та інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України відповідно до встановленого регламенту; розглядає інші питання, пов'язані з формуванням та реалізацією державної політики у відповідній сфері. Комітет має право створювати в разі потреби підкомітети, експертні комісії та робочі групи для розгляду окремих питань, що належать до його компетенції; отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади необхідну для його роботи інформацію.
До складу Урядового комітету входять члени Кабінету Міністрів України, керівники, заступники керівників центральних органів виконавчої влади. Він затверджується Кабінетом Міністрів України. У роботі Комітету можуть брати участь з правом вирішального голосу члени Кабінету Міністрів України, які не входять до складу Урядового комітету.
Урядовий комітет очолює голова, який є Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром України або віце-прем'єр-міністром України. Голова Урядового комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань. Організаційною формою роботи Урядового комітету є засідання, що скликаються за рішенням голови Комітету у разі потреби. Засідання Урядового комітету вважається право-мочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини членів Комітету.
За рішенням голови Урядового комітету або за погодженням з ним у роботі Комітету можуть брати участь посадові особи органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів України, якщо це необхідно для обговорення питання, включеного до порядку денного. Перелік питань, що підлягає розгляду на засіданні Урядового комітету, формується керівником структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України, відповідального за організаційне забезпечення Урядового комітету, і затверджується головою Урядового комітету. Проекти документів, що вносяться на розгляд Урядового комітету, мають бути погоджені із заінтересованими органами державної влади та відповідати іншим вимогам встановленого регламенту і стандартів. У разі наявності розбіжностей до проекту має бути додана довідка щодо заходів, вжитих для узгодження документа.
Рішення Урядового

 
 

Цікаве

Загрузка...