WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права - Реферат

Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права - Реферат

комітетами;
11) організовує взаємодію з апаратом центральних і місцевих органів виконавчоївлади, зокрема щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;
12) вирішує в межах своєї компетенції питання, пов'язані з проходженням державної служби в Секретаріаті;
13) підписує додатки до актів Кабінету Міністрів України;
14) видає накази з питань, що належать до його компетенції;
15) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та доручень Прем'єр-міністра України.
Державний Секретар Кабінету Міністрів України має право: а) давати доручення з питань підготовки проектів нормативно-правових актів, інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, посадовим особам центральних і місцевих органів виконавчої влади, відповідальним за організацію роботи з підготовки зазначених проектів; б) повертати проекти нормативно-правових актів та інші документи, внесені до Секретаріату з порушенням установленого регламенту або з питань, що не належать до компетенції Кабінету Міністрів України; в) проводити наради з посадовими особами центральних органів виконавчої влади, відповідальними за підготовку проектів нормативно-правових актів та інших документів, що підлягають розгляду Кабінетом Міністрів України.
Департаменти, самостійні управління та відділи Секретаріату забезпечують діяльність Кабінету Міністрів України з питань, що належать до їх компетенції і здійснюють функції відповідно до положень про них. їх очолюють відповідно директори департаментів, начальники управлінь та завідуючі відділами.
Секретаріат є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки, штампи та бланки встановленого зразка.
Діяльність Прем'єр-міністра України забезпечується Службою Прем'єр-міністра України, яка є патронатним підрозділом і підпорядковується йому безпосередньо.
Основними завданнями Служби є сприяння Прем'єр-міністрові України у здійсненні його повноважень та забезпечення його зв'язків з органами державної влади, громадськістю, іноземними та міжнародними організаціями, засобами масової інформації. Відповідно до основних завдань, Служба виконує такі функції:
1) надає Прем'єр-міністрові України експертні висновки та рекомендації з питань формування урядової політики, в тому числі на основі пропозицій, що надходять від членів Кабінету Міністрів України;
2) організовує зв'язки Прем'єр-міністра України з органами державної влади, громадськістю, іноземними та міжнародними організаціями, засобами масової інформації;
3) відповідно до регламенту роботи Кабінету Міністрів України аналізує зміст проектів нормативно-правових актів та інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України і на підпис Прем'єр-міністру України, щодо їх відповідності урядовій політиці;
4) здійснює моніторинг та аналіз політичних, економічних і соціальних наслідків урядової політики, у разі потреби готує пропозиції щодо внесення змін до неї;
5) здійснює контроль за виконанням доручень Прем'єр-міністра України;
6) забезпечує організацію робочого часу Прем'єр-міністра України, опрацьовує його робочі плани, координує та забезпечує проведення нарад, зустрічей та поїздок Прем'єр-міністра України по країні та за її межами;
7) забезпечує підготовку матеріалів для Прем'єр-міністра України до засідань Кабінету Міністрів України, нарад, складання протоколів нарад і зустрічей Прем'єр-міністра України та готує за їх наслідками проекти відповідних доручень;
8) опрацьовує кореспонденцію, що надходить на адресу Прем'єр-міністра України;
9) опрацьовує за дорученням Прем'єр-міністра України матеріали з кадрових питань;
10) здійснює інформаційне забезпечення діяльності Прем'єр-міністра України, забезпечує підготовку матеріалів до публічних виступів Прем'єр-міністра України;
11) виконує інші функції відповідно до доручень Прем'єр-міністра України і покладених на Службу завдань.
Служба у своїй діяльності взаємодіє із структурними підрозділами
Секретаріату Кабінету Міністрів України шляхом проведення спільних нарад, консультацій, погодження планів роботи тощо і має право одержувати від нього, а також від служб віце-прем'єр-міністрів України, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади документи та інформацію, необхідні для виконання своїх завдань.
Організаційна структура Служби включає керівництво Служби в особі керівника Служби та його заступника, групу радників Прем'єр-міністра України, прес-секретаря Прем'єр-міністра України - керівника Прес-служби Кабінету Міністрів України, керівника Протоколу Прем'єр-міністра України, Секретаріат Прем'єр-міністра України.
Службу очолює керівник Служби, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. Керівник Служби виконує такі функції:
1) організовує роботу Служби і несе відповідальність перед Прем'єр-міністром України за виконання покладених на Службу завдань;
2) контактує з державними органами, недержавними та міжнародними організаціями, а також з відповідними органами інших держав з метою підготовки зустрічей Прем'єр-міністра України;
3) організовує проведення аналізу та підготовку пропозицій Прем'єр-міністрові України щодо змісту документів, які подаються йому на підпис, а також подає пропозиції до робочих планів Прем'єр-міністра України;
4) подає на підпис Прем'єр-міністру України документи, крім тих, що подаються на підпис Урядовим Секретарем Кабінету Міністрів України;
5) співпрацює з Урядовим Секретарем Кабінету Міністрів України у питаннях з координації роботи, пов'язаної із забезпеченням діяльності Прем'єр-міністра України;
6) виконує інші функції, що випливають з чинного законодавства та доручень Прем'єр-міністра України.
Група радників Прем'єр-міністра України складається з керівника групи радників та радників Прем'єр-міністра України, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням керівника Служби, погодженим з Прем'єр-міністром України.
Керівник групи радників організовує роботу групи радників та забезпечує виконання покладених на неї завдань; контролює виконання радниками доручень Прем'єр-міністра України; координує роботу радників щодо зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації; здійснює інші функції, що випливають із завдань групи радників.
Радники здійснюють експертне, прогнозно-аналітичне, організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Прем'єр-міністра України за відповідними напрямами; забезпечують підготовку матеріалів, необхідних Прем'єр-міністрові України для проведення засідань Кабінету Міністрів України, нарад, зустрічей, а також для виступів, доповідей тощо; подають

 
 

Цікаве

Загрузка...