WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права - Реферат

Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права - Реферат

організовує і контролює їх виконання, звітує про їх виконання перед Міністром;
3) забезпечує підготовку проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство, інших документів і подає їх на розгляд Міністрові;
4) організовує розроблення проектів нормативно-правових актів МВС України та подає їх на підпис Міністрові;
5) організовує та контролює виконання законів України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів та доручень Міністра;
6) у разі відсутності Міністра доповідає за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та інші питання на пленарнихзасіданнях Верховної Ради України; бере участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом Міністрів України;
7) забезпечує вирішення питань, що виникають у взаємовідносинах центрального апарату МВС України з Адміністрацією Президента України, апаратом Верховної Ради України, іншими державними органами і належать до їх відання;
8) забезпечує взаємодію центрального апарата МВС України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України;
9) забезпечує співробітництво МВС України з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування у процесі виконання завдань, покладених на Міністерство;
10) координує і контролює роботу територіальних та на транспорті органів МВС України, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства, вживає заходів щодо забезпечення ефективності їх роботи;
11) подає Міністрові пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі МВС України урядових органів державного управління; за поданням керівників зазначених органів, за погодженням з Міністром, затверджує граничну чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис і кошторис видатків цих органів;
12) за погодженням з Міністром приймає рішення щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних та на транспорті органів МВС України, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, затверджує їх положення (статути);
13) організовує роботу з документами в Міністерстві;
14) затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарата МВС України, визначає відповідальність їх керівників;
15) подає Міністрові пропозиції щодо призначення на посади перших заступників та заступників Державного секретаря;
16) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром згідно із законодавством працівників центрального апарату МВС України та за пропозицією Міністра - працівників патронатної служби;
17) розглядає питання про присвоєння працівникам апарату Міністерства відповідних рангів державних службовців, заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
18) формує і затверджує кадровий резерв Міністерства, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації його працівників;
19) подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство, забезпечує та контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу цих коштів, звітує перед Міністром з цього питання;
20) розпоряджається бюджетними коштами, передбаченими на утримання центрального апарату МВС України і його територіальних органів, та інформує Міністра про їх використання;
21) здійснює за погодженням з Міністром функції з управління майном, яке перебуває у сфері управління Міністерства;
22) забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи щодо мобілізаційної підготовки органів внутрішніх справ і внутрішніх військ МВС України в межах повноважень, передбачених законом;
23) забезпечує використання у встановленому порядку гербової печатки МВС України;
24) видає накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до його компетенції, та контролює їх виконання.
Державний секретар має право: а) брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу під час розгляду питань, що належать до сфери діяльності МВС України; б) залучати у встановленому порядку працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до компетенції МВС України; в) одержувати у встановленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МВС України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), Державного секретаря, його перших заступників та заступників за посадою, інших керівних працівників Міністерства, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС України. Члени колегії затверджуються та звільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра. Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністра.
Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо основних напрямів діяльності органів внутрішніх справ, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань у Міністерстві можуть утворюватися наукова рада, інші консультативні та дорадчі органи. Склад цих органів та положення про них затверджує Міністр.
Гранична чисельність працівників центрального апарату МВС України затверджується Кабінетом Міністрів України. Структуру центрального апарату МВС України затверджує Міністр за пропозицією Державного секретаря. Штатний розпис та кошторис видатків центрального апарату МВС України затверджує Державний секретар за погодженням з Міністерством фінансів України. МВС України є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
Місцеві органи виконавчої влади - це насамперед місцеві державні адміністрації. Місцеві державні адміністрації функціонують: а) в областях, б) в районах областей, в) в районах Автономної Республіки Крим, г) в містах Києві та Севастополі, д) районах міст Києва та Севастополя. Відповідно до цього вони є обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями і розміщені в обласних і районних центрах, містах Києві та Севастополі.
Вони утворюються згідно зі ст. 118 Конституції України і входять до системи органів виконавчої влади, їх безпосередня діяльність регламентується законами України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 р., "Про столицю України - місто-герой Київ" від 15 січня 1999 р.
При здійснені своїх повноважень місцеві державні адміністрації керуються також іншими законами України, актами Президента України,

 
 

Цікаве

Загрузка...